Dokumenty

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia wzór

Jak napisać wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia? umowa o praktyki to umowa o pracę na czas nieokreślony, dlatego zarówno pracodawca, jak i praktykant...

Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu wzór

Jak napisać odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu? Dane pojazdu i jego aktualnego właściciela widnieją w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEPiK), dzięki czemu policja lub...

Gwarancja rozruchowa na silnik WZÓR

Gwarancja rozruchowa na silnik, w przeciwieństwie do rękojmi, nie jest czymś uregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego. Tak naprawdę, pojęcia gwarancji rozruchowej nie znajdziemy w...

Wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego WZÓR

Wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego składa się w różnych okolicznościach, najczęściej w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa. O wymianie przyłącza elektrycznego trzeba pomyśleć również wtedy,...

Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej

Protokół odbioru instalacji elektrycznej potwierdza, że instalacja wykonana w budynku nadaje się do bezpiecznego użytkowania. Bez takiego dokumentu, niemożliwe jest uzyskanie odbioru budynku, a...

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko WZÓR

Jak napisać odwołanie od orzeczenia psychologicznego do wojska? Każdy kandydat do wojska w procesie rekrutacyjnym poddawany jest badaniom psychologicznym. Takie badania przeprowadza się w...

Prośba o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego

Jak napisać pismo o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego? Czas potrzebny na wykonanie przyłącza gazowego często zaskakuje inwestorów, którzy spodziewają się, że pracownicy gazowni dokonają...

Informacje, zamówienia, reklamacje – wzory

Anulowanie części zamówienia wzór Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy wzór Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji wzór Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora...

Pisma grzecznościowe – wzory

Gratulacje z okazji awansu na wyższe stanowisko wzór Gratulacje z okazji otwarcia nowej firmy wzór Gratulacje z powodu osiągnięcia sukcesu zawodowego wzór Gratulacje...

Pisma finansowo-księgowe – wzory

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji wzór Żądanie płatności gotówkowej wzór Zwrot czeku z powodu niewłaściwego wypełnienia wzór Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości wzór ...

Testament z wydziedziczeniem WZÓR

Jak napisać testament z wydziedziczeniem tzw. testament negatywny? Wydziedziczenie w testamencie to tak naprawdę jedyny sposób na wydziedziczenie krewnego. Jednak, aby móc wydziedziczyć osobę...

Jak załatwić zachowek polubownie? darmowy WZÓR ugody o zachowek!

Jak sporządzić ugodę o zachowek? Spłata zachowku nie musi wiązać się z koniecznością składania pozwu do sądu. Strony mogą załatwić sprawę zachowku polubownie, zawierając ugodę...

Ugoda o zachowek WZÓR pdf

Jak napisać ugodę o zachowek? Prawo do zachowku można egzekwować przez pozew do sądu lub przez ugodę w formie pisemnej. Ugoda niemal zawsze okazuje...

Promesa zatrudnienia skazanego WZÓR do wypełnienia

Jak napisać promesę zatrudnienia skazanego? Promesa zatrudnienia pełni istotną rolę zarówno w resocjalizacji osadzonego, jak i w perspektywie ewentualnego uzyskania zwolnienia warunkowego. Taka deklaracja...

Jak napisać promesę zatrudnienia skazanego WZÓR

Jak napisać promesę zatrudnienia skazanego? Promesa zatrudnienia podpisywana jest z reguły przez pracodawcę i pracownika. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby taką umowę...

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum WZÓR

Jak napisać wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum? wniosek taki składa się w celu późniejszego odwołania od wyników rekrutacji. Jest to rozwiązanie, o...

Umowa pożyczki w rodzinie WZÓR do pobrania

Jak napisać umowę pożyczki w rodzinie? Umowa pożyczki w rodzinie to opłacalne rozwiązanie dla pożyczkobiorcy. Zaciągający zobowiązanie nie musi martwić się o posiadanie zdolności...

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów WZÓR

Jak napisać zażalenie na zabezpieczenie alimentów? Postępowanie zabezpieczające ma w sposób tymczasowy chronić roszczenia, które są lub dopiero będą dochodzone przed sądem - dotyczy...

Użyczenie pracownika innej firmie WZÓR

Użyczenie pracownika innej firmie bywa określane mianem leasingu pracowniczego. Takie rozwiązanie polega na oddelegowaniu pracownika do pracy u innego pracodawcy na podstawie umowy użyczenia....

Wzór pismo uzasadniające podwyżkę cen usług lub produktów

Jak napisać pismo uzasadniające podwyżkę cen? Podwyżka cen usług lub produktów to coś nieuniknionego dla każdej firmy, która chce się rozwijać, a w dobie...

Przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do liceum

Jak napisać odwołanie do liceum lub innej szkoły średniej od wyników rekrutacji? Nie każdemu absolwentowi szkoły podstawowej udaje się za pierwszym razem dostać do...

Prośba o przyspieszenie płatności faktury WZÓR

Jak napisać prośbę o przyspieszenie płatności faktury? Faktura z odroczoną płatnością powinna zostać opłacona w terminie 7, 14 lub 21 dni. Nic nie stoi...

Ugoda w sprawie kolizji drogowej wzór

Jak napisać ugodę w sprawie kolizji drogowej? Niewielka stłuczka może zdarzyć się każdemu kierowcy. Warto więc być na nią przygotowanym i wiedzieć, jak sporządzić...

Jak napisać wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Jak napisać wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem może złożyć ten rodzic, którego kontakty...

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem wzór

Jak napisać wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? Utrudnianie kontaktów z dzieckiem często urasta do roli karty przetargowej pomiędzy rodzicami. Osoba sprawująca...

Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium wzór

Jak napisać skuteczny wniosek o wspólny wyjazd małżonków do sanatorium? Wspólny wyjazd do sanatorium z małżonkiem, przyjaciółką czy inną bliską osobą to - z...

Jak uzasadnić wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

Chociaż NFZ nie ma obowiązku kierowania małżeństw czy par na wspólny wyjazd do sanatorium, to warto pamiętać, że każdy ma możliwość złożenia w tej...

Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych WZÓR

Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych? na ćwiczenia wojskowe kieruje żołnierza rezerwy Wojskowy Komendant Uzupełnień (WKU), a skierowanie to ma formę decyzji administracyjnej, od...

Umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych WZÓR

Uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego to trudne zadanie. Na szczęście, nie każdy przedsiębiorca musi posiadać taki certyfikat. Wystarczy, że zatrudnia jedną osobę, która...

Rezygnacja z sanatorium NFZ wzór pisma

Jak napisać rezygnację z sanatorium NFZ? Terminy leczenia sanatoryjnego wyznaczane przez NFZ bardzo często okazują się niezwykle odległe. Skutkiem tego ubezpieczony może stanąć w...

Wzór pisma do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego

Długie terminy oczekiwania na leczenie sanatoryjne sprawiają, że wiele osób tuż przed wyznaczoną datą staje przed problemem nieprzewidzianego braku możliwości stawienia się w ośrodku...

Pismo do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego – wzór

Jak napisać pismo do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego? Podstawową niedogodnością zapisywania się na leczenie sanatoryjne na NFZ jest konieczność długotrwałego oczekiwania na...

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów WZÓR

Zobowiązani do alimentacji często zakładają, że kiedy ich dziecko osiągnie pełnoletność, obowiązek alimentacyjny wygaśnie. Tymczasem o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego można mówić dopiero wtedy, kiedy...

Wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika

Jak napisać pismo o odblokowanie konta bankowego przez komornika? Zablokowane konto bankowe to duże utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. Może zdarzyć się bowiem, że osoba...

Pismo do komornika że pracownik już nie pracuje WZÓR

Jak napisać pismo do komornika że pracownik już nie pracuje w zakładzie pracy? Pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia....

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK – wzór

Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w BIK? BIK - Biuro Informacji Kredytowej - to największy zbiór danych finansowych przedsiębiorców i klientów indywidualnych....

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku WZÓR

Jak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Odpowiedź na pozew to pismo przygotowawcze, które musi sprostać wymaganiom ogólnym pisma procesowego. Złożenie odpowiedzi...

Rezygnacja z alimentów przez dorosłe dziecko WZÓR

Jak napisać rezygnację z alimentów przez dorosłe dziecko? Obowiązek alimentacyjny nie wygasa w momencie kiedy dziecko osiąga pełnoletniość. O zaprzestaniu płacenia alimentów można pomyśleć...

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy WZÓR

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy można złożyć w przypadku gdy komornik zajął lub zajmuje środki pieniężne bezzasadnie. Niedoszły dłużnik ma w takiej sytuacji...

Podanie o zmianę formy zatrudnienia WZÓR

Jak napisać podanie o zmianę formy zatrudnienia? wniosek o zmianę formy zatrudnienia, czyli pismo o zmianę rodzaju pracy, bądź zmianę rodzaju umowy np. na...

Wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika WZÓR

Co do zasady, wierzyciel ma prawo wybrać komornika, który będzie prowadził jego postępowanie egzekucyjne. Może on również zmienić komornika w trakcie trwającego już postępowania....

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów WZÓR

Nawet jeśli zobowiązany do płacenia alimentów płaci je regularnie i we wskazanym terminie, osoba uprawniona do ich otrzymywania ma prawo skierować sprawę do postępowania...

Pismo do komornika o najniższej krajowej wzór

Kiedy wobec dłużnika wszczęta zostaje egzekucja komornicza, komornik wysyła do jego pracodawcy pismo o zajęciu wynagrodzenia. Przełożony ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na taki...

Wzór pisma do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia

Pracodawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia pod groźbą kary do 2000 zł. Obowiązek ten nie wygasa nawet wtedy,...

Rezygnacja z funkcji członka zarządu WZÓR

Jak napisać rezygnację z funkcji członka zarządu? Wygaśnięcie mandatu członka zarządu w spółce może nastąpić po upływie okresu pełnienia funkcji, na jaką został on...

Zwolnienie z WF od rodzica WZÓR do wypełnienia

Jak napisać zwolnienie z wf od rodzica? zwykłe tradycyjne pismo od rodzica ze zwolnieniem sprawdzi się tylko w przypadku zwolnień krótkotrwałych, dotyczących maksymalnie kilku...

Co zrobić gdy sklep internetowy nie zwraca pieniędzy?

Co zrobić gdy sklep internetowy nie zwraca pieniędzy? Sklep internetowy ma obowiązek zwrócić konsumentowi pieniądze zarówno wtedy, kiedy nie dostarczył zamówionego towaru, jak i...

Opinia o pracowniku gotowiec WZÓR

Jak napisać opinię o pracowniku? Opinię o pracowniku wystawia jego pracodawca, najczęściej na prośbę pracownika bądź sądu. Pismo jest pomocne między innymi w procesie...

Zgoda na wejście na działkę sąsiada WZÓR

Kiedy inwestorowi potrzebna jest zgoda na wejście na działkę sąsiada i jak ją sporządzić? Podczas wykonywania niektórych robót budowlanych wejście na sąsiednią działkę często...

Rezygnacja z kursu prawa jazdy WZÓR

Jak napisać oświadczenie o rezygnacji z kursu prawa jazdy w szkole jazdy? Rezygnacja z kursu to nie zawsze rezygnacja z samego celu zdania egzaminu...

Ostatnie artykuły: