Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko WZÓR

Wzór pisma pobrano 318 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 16-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

odwolanie-od-orzeczenia-psychologicznego-wojsko-wzor-pdf-doc

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór

Jak napisać odwołanie od orzeczenia psychologicznego do wojska? Każdy kandydat do wojska w procesie rekrutacyjnym poddawany jest badaniom psychologicznym. Takie badania przeprowadza się w przypadku wielu zawodów, których wykonywanie wiąże się z silnym stresem.

W ramach testów psychologicznych psycholog ma za zadanie ocenić, czy kandydat poradzi sobie z podejmowaniem właściwych decyzji pod presją, w obliczu zagrożenia i w stresie. Co jeśli badania psychologiczne do wojska okażą się niezaliczone?

Oblane testy psychologiczne do wojska to nie koniec – kandydat może odwołać się od negatywnej decyzji i podejść ponownie do badania. Jak sporządzić odpowiednie pismo w takiej sprawie? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego odwołania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, które pobierzesz u góry.

W jaki sposób przeprowadza się badanie psychologiczne do wojska?

Większość kandydatów do służby wojskowej przed przystąpieniem do badań psychologicznych szuka odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przeprowadzane są takie testy, na czym polegają i jak się do nich przygotować. Niestety, nie znajdziemy prostych i uniwersalnych podpowiedzi, gdyż nie ma recepty na zaliczenie takiego „egzaminu”.

Badania psychologiczne do wojska opierają się bowiem nie tylko na udzielaniu odpowiedzi na pytania, ale również na adekwatnym zachowaniu się, co szczególnie uważnie ocenia psycholog w trakcie testów.

Kandydat odpowiada zatem na stosunkowo proste pytania, dotyczące między innymi jego życia prywatnego, zawodowego czy rodzinnego. Cały czas pozostaje jednak pod pilną obserwacją psychologa, który zwraca uwagę na takie aspekty jak:

 • czas reakcji (udzielania odpowiedzi),
 • sposób zachowania,
 • kontakt wzrokowy i werbalny,
 • umiejętność logicznego myślenia, i tak dalej.

Celem badania jest stwierdzenie, czy kandydat nadaje się do pracy w wojsku, czyli czy jest na tyle sprawny psychofizycznie, aby poradzić sobie w sytuacjach stresowych oraz czy będzie w stanie prawidłowo reagować w trudnych okolicznościach.

Niezaliczone testy psychologiczne do wojska nie zawsze świadczą jednak o tym, że kandydat nie nadaje się na żołnierza. Czasami osoba będąca w gorszej formie psychicznej lub pod presją uzyskania pozytywnego wyniku zachowuje się nienaturalnie.

Warto więc do badań przygotować się poprzez odpowiedni odpoczynek i pozytywne nastrojenie się do całej procedury. Jeśli zaś mimo to okaże się, że decyzja psychologa będzie negatywna, należy spróbować złożyć od niej odwołanie.

Jak odwołać się od decyzji psychologa wojskowego?

Negatywne orzeczenie psychologiczne w wojsku, które przesyła się odrzuconym kandydatom, powinno zawierać klauzulę informacyjną dotyczącą możliwości, terminu i sposobu wniesienia odwołania od decyzji psychologa.

Wynika to z przepisów Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej. 

Zgodnie z tymi przepisami, odwołanie od decyzji psychologa wojskowego składa się za pośrednictwem pracowni psychologicznej, która wydała orzeczenie, adresując je odpowiednio do:

 • regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej, jeśli orzeczenie psychologiczne wydała wojskowa pracownia psychologiczna lub
 • do Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej, jeśli orzeczenie psychologiczne wydała regionalna wojskowa pracownia psychologiczna.

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego z wojska należy złożyć w ciągu 14 dni, licząc od momentu odebrania decyzji. Niedopełnienie tego terminu wyklucza możliwość wniesienia odwołania – do kolejnych testów można przystąpić wtedy dopiero po upływie roku.

Czym skutkuje wniesienie odwołania od orzeczenia psychologicznego w wojsku?

Jeśli kandydat złoży odwołanie od decyzji psychologa wojskowego za pośrednictwem pracowni psychologicznej, ta będzie zobligowana przekazać je do rozpatrzenia właściwemu organowi w ciągu 7 dni. W tym czasie badany powinien zostać poinformowany o wyznaczeniu nowego terminu na kolejne testy, czyli badania psychologiczne w trybie odwoławczym.

Muszą one odbyć się w ciągu 30 dni. Sama procedura obejmuje nie tylko ponowne przeprowadzenie wywiadu, ale również analizę zgromadzonej do tej pory dokumentacji psychologicznej. Na wynik badania kandydat oczekuje maksymalnie tydzień.

Jeśli kolejne orzeczenie psychologa – a jest to orzeczenie ostateczne – będzie negatywne, to ponowne testy można wykonać dopiero po upływie 1 roku.

Jak napisać odwołanie od orzeczenia psychologicznego w wojsku?

Podpowiedzi, jak napisać odwołanie od decyzji psychologa wojskowego, warto szukać w treści otrzymanego orzeczenia lekarskiego, a dokładnie we wspomnianym pouczeniu. Mówi ono przede wszystkim o tym, do kogo należy zaadresować takie pismo i za czyim pośrednictwem wnieść odwołanie.

Poza danymi adresata odwołanie powinno uwzględniać także:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane kandydata,
 • oznaczenie negatywnej decyzji,
 • uzasadnienie odwołania,
 • czytelny podpis.

Uzasadnienie odwołania od orzeczenia psychologicznego nie jest łatwe. Należy odnieść się w nim do oceny psychologa, sporządzonej na podstawie testu i obserwacji.

W orzeczeniu psycholog najczęściej odwołuje się do takich aspektów oceny osobowości kandydata, jak:

 • sytuacja rodzinna,
 • niepowodzenia zawodowe,
 • niepowodzenia życiowe,
 • kryzysy życiowe,
 • zainteresowania,
 • motywacja do odbywania czynnej służby wojskowej,
 • zachowanie podczas badania,
 • szybkość reakcji,
 • nastrój,
 • wygląd (mimika),
 • stosunek do badań,
 • dojrzałość społeczna,
 • dojrzałość emocjonalna.

Psycholog ocenia również zdolność do działania w sytuacjach stresowych. Swoje orzeczenie opiera zarówno na faktach z życia kandydata, na treści jego wypowiedzi, jak i na własnych obserwacjach zachowania, reagowania, wyrażanych emocji.

Psycholog odpowiada zatem na najważniejsze pytanie, czyli: czy kandydat nadaje się do pracy na stanowisku, które wymaga podejmowania decyzji i działania pod presją, w sytuacjach zagrożenia i silnego stresu. Do tych stwierdzeń należy odwołać się w swoim uzasadnieniu.

Podważenie argumentów psychologa nie jest prostym zadaniem, ale najważniejsze jest sprzeciwienie się jego ocenie i złożenie formalnej prośby o powtórzenie badania psychologicznego.

Jeśli przeprowadzi je inny psycholog, istnieje szansa, że jego ocena względem tego samego kandydata będzie zupełnie inna. Dlatego zawsze warto podjąć taką próbę.

Podsumowanie

Postępowanie odwoławcze przed regionalną wojskową pracownię psychologiczną regulują przepisy. Przepisy te jasno mówią, że odwołanie składa się do podmiotu przeprowadzającego badanie psychologiczne, czyli do lekarza psychologa, który wydał negatywne orzeczenie psychologiczne.

Co ważne, odwołanie wnosi się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, natomiast pracownia psychologiczna ma 7 dni od dnia otrzymania odwołania na jego rozpatrzenie.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: