Pismo do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego – wzór

Wzór pisma pobrano 428 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Pismo do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego – wzór w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

pismo-do-nfz-o-przesuniecie-terminu-leczenia-sanatoryjnego-wzor-pdf-doc

Pismo do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego – wzór

Jak napisać pismo do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego? Podstawową niedogodnością zapisywania się na leczenie sanatoryjne na NFZ jest konieczność długotrwałego oczekiwania na wyznaczony termin leczenia uzdrowiskowego. Ze względu na długie terminy kuracjuszom trudno jest przewidzieć, czy z danym czasie faktycznie będą w stanie stawić się w placówce leczniczej.

Warto pamiętać przy tym, że jeśli pacjent nie może pojawić się na leczeniu sanatoryjnym, powinien poinformować o tym NFZ z odpowiednim wyprzedzeniem. Można również sporządzić pismo o przesunięcie terminu leczenia uzdrowiskowego, aby nie stracić swojej kolejki. Jak napisać takie pismo? aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zmianie terminu do sanatorium, który pobierzesz powyżej.

Jak pacjenci kierowani są na leczenia sanatoryjne?

pismo-do-nfz-o-przesuniecie-terminu-leczenia-sanatoryjnego-wzor-pdf-docIstnieje kilka przepisów, które ubezpieczony powinien znać, zanim zapisze się na leczenia sanatoryjne na NFZ lub z niego zrezygnuje. Warunki realizacji takich świadczeń opisuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Przede wszystkim należy wiedzieć, że kuracja w sanatorium przysługuje świadczeniobiorcy wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza. Leczenie uzdrowiskowe NFZ współfinansuje na podstawie umowy zawartej ze świadczeniodawcami.

Pobyt w sanatorium jest więc dla kuracjusza częściowo odpłatny. Pacjent opłaca w części przede wszystkim zakwaterowanie i wyżywienie, a w całości swój dojazd do ośrodka leczniczego.

O miejscu i rodzaju leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Informacje te ujęte są w skierowaniu, które wystawia on pacjentowi. Decyzję o wskazaniu konkretnego ośrodka lekarz podejmuje na podstawie schorzenia ubezpieczonego.

Nie może bowiem skierować go do miejsca, w którym takie schorzenie nie jest leczone. Jego wybór nie jest jednak wiążący dla NFZ.

Jeśli chodzi o terminy, to pacjentów obowiązuje konieczność oczekiwania w kolejce. NFZ prowadzi listę świadczeniobiorców, którzy nie otrzymali potwierdzenia skierowania ze względu na brak miejsc w wyznaczonych sanatoriach.

Potwierdzenie skierowania otrzymują dopiero wtedy, kiedy pojawiają się wolne miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa. Z tego też względu tak istotne jest właściwe podejście do tematu zmiany terminu leczenia uzdrowiskowego.

W jaki sposób zrezygnować i przełożyć pobyt w sanatorium?

Jeśli świadczeniobiorca wie, że nie będzie w stanie pojawić się na leczeniu sanatoryjnym w wyznaczonym terminie, powinien złożyć wniosek o przesunięcie terminu pobytu w sanatorium. Zanim to zrobi – lub w tym samym momencie – powinien zrezygnować jednak z wyznaczonego przez NFZ terminu.

Rezygnacja odbywa się poprzez odesłanie potwierdzenia skierowania na leczenie sanatoryjne do odpowiedniego oddziału NFZ. Wraz z tym dokumentem, należy złożyć wyjaśnienie dokonania zwrotu skierowania. Warto równocześnie wnioskować o wyznaczenie nowego terminu leczenia uzdrowiskowego.

W przypadku rezygnacji i zmiany terminu sanatorium na inny – prośba musi być odpowiednio uzasadniona. Powinna dokładnie wyjaśniać, dlaczego kuracjusz nie może stawić się na leczenie uzdrowiskowe w wyznaczonym terminie.

Argumenty użyte w takim uzasadnieniu trzeba poprzeć też odpowiednimi dowodami. Może to być na przykład zaświadczenie od lekarza, karta leczenia szpitalnego czy zaświadczenie od pracodawcy, który odmówił udzielenia urlopu, lub inny dokument, który potwierdzi niemożność wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe.

Ile czasu ma ubezpieczony na zmianę terminu sanatorium?

Jeśli NFZ określił termin leczenia, ale koliduje on z Twoim życiem osobistym lub zawodowym, zmiana terminu wyjazdu do sanatorium z NFZ nie jest uregulowana przepisami.

Przyjmuje się więc, że wniosek w tej sprawie należy złożyć niezwłocznie po tym, jak pacjent dowie się, że nie będzie mógł stawić się w wyznaczonym terminie we wskazanym ośrodku leczniczym.

To, czy sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie, zależy wyłącznie od dobrej woli pracowników danego oddziału NFZ. Ogromną rolę odgrywać będzie jednak uzasadnienie wniosku o przesunięcie terminu.

Warto pamiętać, że NFZ może doręczyć pacjentowi potwierdzone skierowanie na kurację w sanatorium na nie mniej niż 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia leczenia.

Z tego względu oczywiste jest, że pacjent powinien jak najszybciej wypełnić wzór pisma o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego i odesłać potwierdzone skierowanie do odpowiedniego oddziału NFZ wraz z uzasadnieniem.

Jak napisać wniosek o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego?

Do przygotowania wniosku w sprawie zmiany terminu wyjazdu do sanatorium, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pisma do nfz o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego pdf, który pomoże w szybkim i poprawnym sporządzeniu odpowiedniego dokumentu.

Profesjonalny wzór wniosku o przesunięcie terminu wyjazdu do sanatorium nie będzie zawierał braków formalnych, a tym samym pozwoli załatwić sprawę szybko i sprawnie.

Jeśli dokument nie uwzględniałby wszystkich wymaganych informacji, NFZ musiałby wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia danych, co zdecydowanie przedłużyłoby cały proces i utrudniło wyznaczenie korzystnego terminu kuracji.

Wniosek o zmianę terminu leczenia sanatoryjnego powinien zawierać więc przynajmniej:

  • dane wnioskodawcy,
  • datę wpływu skierowania,
  • odpowiedni tytuł pisma,
  • treść wniosku o zmianę terminu wyjazdu z uzasadnieniem,
  • podpis wnioskodawcy.

Należy mieć na uwadze, że przyczyną przesunięcia terminu wyjazdu do sanatorium mogą być tylko sprawy ważne i udokumentowane. Nie będzie takim argumentem na przykład chęć uczestniczenia w rodzinnym przyjęciu czy prywatny wyjazd na wakacje.

Uzasadnioną przyczyną zmiany terminu będzie jedynie zdarzenie losowe (złamanie kończyny, konieczność wyjazdu za granicę, konieczność sprawowania opieki nad inną osobą) lub choroba, przede wszystkim ta wymagająca hospitalizacji, ponieważ pobyt w szpitalu można w łatwy sposób udowodnić.

W odpowiedzi na złożony wniosek NFZ może uznać rezygnację za uzasadnioną lub nieuzasadnioną. Jeśli przyjmie wyjaśnienia kuracjusza, wyznaczy mu nową, najbliższą dostępną datę realizacji skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Może to zatem oznaczać kolejne miesiące oczekiwania.

Jeżeli zaś zwrot skierowania NFZ uzna za nieuzasadniony, potraktuje wniosek o przesunięcie terminu jako złożenie nowego skierowania i cała procedura rozpocznie się od początku.

UWAGA: świadczeniobiorca musi bezzwłocznie zwrócić potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe do oddziału NFZ.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: