Dokumenty

Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego WZÓR

Jak napisać wniosek o wyrównanie dodatku stażowego? Pracownik ma prawo do wyrównania dodatku stażowego za okres, który nie uległ przedawnieniu, czyli za 3 lata...

Podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy WZÓR

Jak napisać podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy? Pracę w gospodarstwie rolnym można wliczyć do stażu pracy pracownika, o ile...

Jak usprawiedliwić nieobecność w Urzędzie Pracy? WZÓR pisma

Jak usprawiedliwić nieobecność w Urzędzie Pracy? Rejestracja w Urzędzie Pracy to najlepsze rozwiązanie dla osób, które przez dłuższy czas nie mogą znaleźć zatrudnienia samodzielnie. Po...

Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu WZÓR

Jak napisać wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu? Budynek pozbawiony dostępu do prądu można przyłączyć do sieci na przykład poprzez budowę przyłącza poprowadzonego od sąsiedniej...

Ostatnie artykuły: