Rezygnacja z kursu prawa jazdy WZÓR

Wzór pisma pobrano 738 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Rezygnacja z kursu prawa jazdy WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

rezygnacja-z-kursu-prawa-jazdy-wzor-pdf-doc

Rezygnacja z kursu prawa jazdy wzór

Jak napisać oświadczenie o rezygnacji z kursu prawa jazdy w szkole jazdy? Rezygnacja z kursu to nie zawsze rezygnacja z samego celu zdania egzaminu na prawo jazdy. Niekiedy kursant pragnie jedynie zmienić swój ośrodek szkolenia kierowców (OSK), na przykład ze względu na złe relacje z instruktorem, lub nieprofesjonalnie prowadzone szkolenie.

Czy jest to możliwe? Czy można zrezygnować z kursu prawa jazdy bez dodatkowych kosztów? oczywiście, że tak! Wystarczy przygotować specjalne oświadczenie, w którym zrezygnujemy z dotychczasowej nauki jazdy i zażądamy zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych na konto bankowe lub osobiście “do ręki”. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji, którą pobierzesz u góry.

Dlaczego kursanci rezygnują ze szkoły nauki jazdy?

Niezależnie od wybranego ośrodka szkolenia kierowców, prowadzony przez szkołę nauki jazdy kurs ma taki sam cel – wykształcić kierowcę, który będzie poruszać się po drodze samodzielnie, sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z przepisami.

Taka nauka będzie skuteczna tylko wtedy, kiedy zarówno kursant, jak i instruktor spełnią określone wymagania. Kursant powinien być zaangażowany i ambitny, a instruktor doświadczony i zmotywowany.

Jak każdy nauczyciel, pracownik szkoły nauki jazdy musi mieć ogromną wiedzę – wiedzę z zakresu obowiązującego prawa drogowego, obsługi i budowy pojazdów, a także technik szkoleniowych, które warto dostosowywać do możliwości danego kursanta.

W takich okolicznościach kurs prawa jazdy powinien przebiegać „gładko”, a sam egzamin państwowy powinien być jedynie czystą formalnością.

Czym zatem najczęściej umotywowana jest rezygnacja z kursu na prawo jazdy? Kursant zwykle podejmuje taką decyzję ze względu na niezadowolenie z osiąganych postępów, co tłumaczy postawą instruktora.

Ma to miejsce między innymi w przypadku, gdy:

 • instruktor nie realizuje podstawowego programu nauczania,
 • instruktor załatwia swoje sprawy prywatne lub firmowe podczas godzin jazdy kursanta,
 • instruktor skraca zajęcia z własnej inicjatywy,
 • instruktor rozmawia podczas zajęć o tematach niezwiązanych z nauką jazdy.

Czy można zrezygnować z kursu prawa jazdy, kiedy instruktor w taki sposób podchodzi do swoich obowiązków? W pierwszej kolejności warto zastanowić nad zmianą instruktora w ramach tej samej szkoły nauki jazdy, jednak kiedy to jest niemożliwe, najlepiej będzie zrezygnować z kursu i zmienić ośrodek szkoleniowy na inny.

Pozwoli to uniknąć zarówno straty czasu, jak i pieniędzy. Jak wygląda taka rezygnacja z prawa jazdy? Aby wypisać się ze szkoły nauki jazdy, wystarczy złożyć w sekretariacie OSK pisemną rezygnację, w której zawarte będzie oświadczenie woli o rezygnacji.

Czy przepisy dopuszczają rezygnację ze szkoły jazdy?

Wielu niezadowolonych kursantów zastanawia się, czy rezygnacja z kursu na prawo jazdy jest zgodna z przepisami prawa i czy nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

Należy pamiętać więc, że każdemu kursantowi przysługuje prawo rezygnacji z usług wybranego wcześniej ośrodka szkolenia kierowców, choć oczywiście, zanim do tego dojdzie, zaleca się w inny sposób rozwiązać problem, wywołujący niezadowolenie, na przykład poprzez zawnioskowanie o zmianę instruktora w ramach tej samej szkoły.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania, ponieważ ośrodek musi dysponować „wolnymi” pracownikami.

Prawo do rezygnacji z kursu na prawo jazdy przysługuje kursantowi na każdym etapie szkolenia. Można korzystać z niego w każdym ośrodku szkolenia kierowców, bez wyjątków. Co więcej, dotyczy też każdej kategorii prawa jazdy.

Szkoła nauki jazdy nie powinna utrudniać rezygnacji kursantowi. Warto jednak dopełnić tej procedury zgodnie z zasadami, aby móc następnie kontynuować naukę w innym ośrodku.

Jak prawidłowo zrezygnować ze szkoły nauki jazdy?

Rezygnacja ze szkoły jazdy to procedura, którą należy wypełnić w kilku obowiązkowych krokach. Kursant, który zechce zrezygnować ze swojej szkoły nauki jazdy – niezależnie od powodów – powinien:

 1. Złożyć swoją kartę przeprowadzonych zajęć kierownikowi ośrodka. Kierownik OSK wypełnia kartę i wpisuje we właściwe rubryki ilość odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych.
 2. Złożyć pismo z rezygnacją z usług szkoły nauki jazdy, czyli wypowiedzieć ośrodkowi umowę o szkolenie – można wypełnić w tym celu wzór rezygnacji z kursu prawa jazdy. Pismo składa się osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 3. Złożyć dokumenty w innej szkole nauki jazdy, aby kontynuować edukację.

O czym należy pamiętać podczas składania rezygnacji ze szkoły jazdy? Najważniejszym elementem procedury jest złożenie pisemnej rezygnacji wraz z oryginałem karty przeprowadzonych zajęć, a następnie odebranie jej od kierownika ośrodka po to, aby na tej podstawie móc kontynuować naukę w innym ośrodku, zamiast zaczynać ją od początku.

Jeśli rezygnacja ze szkoły jazdy składana jest osobiście, najlepiej będzie poczekać i odebrać kartę od razu.

Warto wiedzieć, że jeśli OSK w jakikolwiek sposób utrudnia kursantowi rezygnację z kursu, ma on prawo złożyć skargę do Rzecznika Praw Kursanta. Taką skargę składa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

Co musi zawierać pismo rezygnacja z kursu prawa jazdy?

Pisemna rezygnacja z kursu na prawo jazdy, czyli innymi słowy wypowiedzenie umowy OSK, to dokument, który musi zawierać kilka niezbędnych danych formalnych, w tym przede wszystkim datę wypowiedzenia umowy i dane osobowe kursanta. Pismo sporządza się według schematu:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane kursanta,
 • dane ośrodka szkolenia kierowców,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść ze zwrotem jednostronnego wypowiedzenia umowy o szkolenie,
 • wskazanie załączników do pisma: karta przeprowadzonych zajęć,
 • prośba o zwrócenie profilu PKK do systemu informatycznego,
 • prośba o dokonanie rozliczenia finansowego kursu i zwrotu niewykorzystanych środków,
 • podpis kursanta.

Jakie środki może odzyskać kursant, rezygnując z kursu na prawo jazdy? Po złożeniu rezygnacji kursant i ośrodek powinni rozliczyć się z uwzględnieniem faktycznie poniesionych przez szkołę kosztów i zrealizowanych godzin zajęć.

Pozostałą kwotę kursant może odzyskać w formie zwrotu. Dokładne informacje na temat rozliczeń dostępne są z reguły w regulaminie danego ośrodka.

W przypadku zajęć teoretycznych zwykle nie dokonuje się zwrotu, jeśli przeprowadzono szkolenie obejmujące 50% godzin całego programu. Inaczej jest w przypadku zajęć praktycznych – te rozlicza się w oparciu o faktycznie odbyte jazdy.

Podsumowanie

Przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy każdy uczestnik albo otrzyma papierową kartę, albo zostanie mu założona elektroniczna karta w systemie.

W przypadku rezygnacji ze szkoły jazdy, kurs prawa jazdy zostaje zawieszony na wniosek kursanta, a nierozliczona kwota za zajęcia teoretyczne, jaki praktyczne, powinna od razu wrócić na konto kursanta.

Biorąc pod uwagę to, że często na forach czytamy komentarze, typu:

Za kurs na prawo jazdy zapłaciłam 1600 zł, wyjeździłam tylko 5 godzin na placu manewrowym i raz brałam udział w zajęciach teoretycznych (na karcie kursanta jest, że odbyłam zajęcia teoretyczne) i potrącono mi z tego tytułu 400 zł, jak odzyskać pieniądze? nie podpisywałam żadnej umowy…

Warto zaznaczyć, że trzeba być świadomym, że szkoła jazdy może pokryć uzasadnione koszty niezrealizowanej usługi, korzystając z kwoty pieniędzy, którą wpłacił kursant na poczet opłaty za kurs prawa jazdy.

W przypadku rezygnacji z kursu na prawko – już w trakcie jego odbywania, nigdy nie otrzymamy pełnego zwrotu środków, ponieważ szkoła jazdy poniosła międzyczasie pewne koszty (przeprowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne), za które odciągną sobie od wpłaconej przez kursanta kwoty.

Jak napisać rezygnację ze szkoły nauki jazdy? rezygnacja koniecznie musi przybrać formę pisemną, a w jej treści muszą znaleźć się wszystkie niezbędne informacje, dzięki którym rozpoczęty kurs przestaje być realizowany.

Większość osób spotyka trudności ze sporządzeniem takiej rezygnacji, dlatego przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz na początku niniejszego artykułu.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: