Zgłoszenie budowy garażu blaszanego WZÓR

Wzór pisma pobrano 417 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Zgłoszenie budowy garażu blaszanego WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

zgloszenie-budowy-garazu-blaszanego-wzor-pdf-doc

Zgłoszenie budowy garażu blaszanego wzór

Jak napisać zgłoszenie budowy garażu blaszanego? Przepisy jasno określają, jakie warunki musi spełnić obiekt, aby można było wznieść go bez konieczności uzyskiwania pozwolenia budowlanego, a jedynie za zgłoszeniem budowy blaszaka. Wymagania te dotyczą zarówno liczby obiektów na działce, jak i wielkości blaszaka, przy czym istnieją także sytuacje, w których tymczasowo obiekt można postawić na działce bez żadnych formalności.

Jeśli blaszany garaż nie przekracza powierzchni 35 m2, nie trzeba starać się o pozwolenie na jego budowę, wystarczy jedynie zgłosić jego budowę w urzędzie, dołączając przykładowy szkic garażu blaszanego na działce. Aby ułatwić Ci przygotowanie tych formalności – sporządziliśmy gotowy wzór zgłoszenia oraz wzór szkicu, który pobierzesz powyżej.

Czy warto postawić na działce blaszany garaż?

Garaż to, zgodnie z przepisami prawa, obiekt osłonięty z czterech stron, wyposażony w dach i spełniający określone wymagania, w tym:

 • wysokość konstrukcji co najmniej 2,2 metra,
 • szerokość wjazdu minimum 2,3 metra, a wysokość minimum 2 metry,
 • obecna instalacja przeciwpożarowa i elektryczna instalacja oświetleniowa,
 • obecne warunki do odpowiedniej wymiany powietrza.

Taki budynek jest lepszym rozwiązaniem niż wiata, która nie posiada ścian osłaniających wnętrze przed wiatrem czy opadami.

Jednocześnie jest to też opcja tańsza niż garaż murowany. Blaszak wznosi się szybciej i taniej, a dodatkowo nie zawsze wiąże się to ze skomplikowanymi formalnościami.

Kiedy postawienie blaszaka wymaga pozwolenia na budowę, a kiedy zgłoszenia?

Ustawa Prawo Budowlane wylicza precyzyjnie, budowa których obiektów wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Na liście znajdują się między innymi takie inwestycje budowlane jak:

 • przypadki budowy budynków gospodarczych,
 • przypadki przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • altany,
 • obiekty małej architektury,
 • wiaty czy przydomowe oczyszczalnie ścieków.

*Każda taka budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Również inwestycja związana z budową garażu może wymagać uzyskania od odpowiednich organów pozwolenia na budowę. Kiedy potrzebny będzie wniosek o pozwolenie na postawienie garażu blaszanego?

Zgodnie z przepisami, jeśli wolnostojący budynek gospodarczy – garaż, altana, oranżeria – przekracza swoją powierzchnią 35 m2, to konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Tak samo będzie w przypadku, kiedy podobnych obiektów jest na działce więcej niż jeden na każde 500 m2 terenu.

Co to oznacza w praktyce? Pozwolenie na budowę garażu blaszanego nie będzie potrzebne, jeśli:

 • jego planowana powierzchnia nie przekroczy 35 m2,
 • na działce znajdzie się nie więcej niż 1 taki obiekt na 500 m2.

Spełnienie tych warunków nie oznacza jednak, że blaszak można postawić na działce samowolnie. Konieczne jest zgłoszenie garażu blaszanego do odpowiedniego urzędu i uzyskanie tak zwanej milczącej zgody.

Mówimy o niej wtedy, kiedy organ nie zgłasza sprzeciwu wobec planowanej inwestycji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

Tymczasowy garaż blaszany

Warto pamiętać też, że zgłoszenie blaszaka jest niezbędne nawet wtedy, kiedy obiekt ma stanąć na działce tymczasowo. Budynek wzniesiony na okres do 180 dni podlega zgłoszeniu, a po tym terminie należy postarać się o uzyskanie na niego pozwolenia na budowę.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której blaszany garaż stawiany jest na działce równolegle z budowanym domem. W takich okolicznościach blaszak zgłasza się dopiero po zakończeniu prac budowlanych.

Aby zgłoszenie postawienia garażu blaszanego wystarczyło, obiekt musi spełnić wszystkie wymagania, w tym również te wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego.

Niekiedy określają one w sposób indywidualny dopuszczalne parametry kąta nachylenia dachu czy wielkości konstrukcji. Zdarza się również, że w danym miejscu zabronione jest stawianie garaży na działkach mniejszych niż 400 m2 lub o wysokości zabudowy przekraczającej 3 metry.

Kiedy i jak zgłosić budowę garażu blaszanego?

Nie każdy plan budowy garażu blaszanego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ale każdy wymaga dokonania zgłoszenia. Wniosek o postawienie garażu blaszanego składa się do starosty lub do prezydenta miasta.

Pismo stanowi zawiadomienie o planowanej inwestycji i powinno zostać złożone do stosownego organu co najmniej 30 dni przed wyznaczoną datą rozpoczęcia budowy.

W tym czasie urząd może zgłosić sprzeciw wobec inwestycji. Jeśli nie zrobi tego w ciągu miesiąca, mamy do czynienia z tak zwaną milczącą zgodą. Inwestor może więc rozpocząć prace.

Aby zgłosić budowę garażu blaszanego, właściciel działki musi wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go wraz z planem budynku i mapą sytuacyjną. Konieczne jest także przedstawienie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych.

Zgłoszenie blaszaka dużo łatwiejsze!

Dokonanie zgłoszenia budowy garażu blaszanego jest znacznie łatwiejsze niż wnioskowanie o wydanie pozwolenia na budowę choćby ze względu na fakt, że nie wymaga od inwestora współpracy z profesjonalnym architektem.

Zamiast projektu budowlanego może on złożyć wraz z wnioskiem szkic garażu blaszanego do zgłoszenia, który przygotuje samodzielnie.

W celu uzyskania pozwolenia na budowę garażu blaszanego inwestor składa w urzędzie:

 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę,
 • trzy egzemplarze projektu budowlanego (wraz z wymaganymi pozwoleniami i opiniami),
 • projekt zagospodarowania działki,
 • informacje o obszarze oddziaływania garażu,
 • oświadczenia o prawie do dysponowania działką na cele budowlane.

Przypominamy, że takie dokumenty wymagane są wtedy, kiedy planowany garaż blaszany ma mieć powierzchnię większą niż 35 m2 lub gdy na każde 500 m2 działki przypada więcej niż dwa takie obiekty. Jeżeli jednak jest inaczej, wystarczające będą następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek zgłoszenia budowy garażu blaszanego
 • szkic garażu do zgłoszenia, z uwzględnieniem pozycji garażu na działce, rzutu i  przekroju garażu oraz rysunku elewacji obiektu,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania działką na cele budowlane.

Odręczne szkice garażu do zgłoszenia powinny uwzględniać jego wymiary i odległości od granic działki, innych obiektów na działce inwestora oraz obiektów na działce sąsiada.

Natomiast we wniosku zgłoszenia wpisuje się informacje dotyczące umiejscowienia garażu (adres, numer działki) oraz konstrukcji i sposobu wykonania obiektu, czyli dane dotyczące:

 • powierzchni zabudowy garażu,
 • wymiarów zabudowy, a zwłaszcza wysokości garażu,
 • kąta nachylenia dachu,
 • materiałów, z których budynek zostanie wzniesiony.

Czasami  w zgłoszeniu wymagane są także dodatkowe informacje na temat powierzchni zabudowy pozostałych budynków na działce, powierzchni terenów zielonych i utwardzonych działki oraz ogólnej powierzchni działki inwestora.

Podsumowanie

Budowa garażu blaszanego wymagać może pozwolenia na budowę, jeśli powierzchnia blaszaka przekracza 35 m2. Jeśli natomiast budowa garażu blaszanego waha się do 35 m2 powierzchni, wystarczy zgłoszenie budowy budynku gospodarczego jako blaszaka.

Dzięki tym metrażowym udogodnieniom postawić garaż blaszany wcale nie jest trudno, pod warunkiem oczywiście, że jego powierzchnia nie przekracza ustawowych 35 m2.

Podsumowanie:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: