Home Szkoła i Edukacja Dla nauczyciela Przykładowa opinia mentora o nauczycielu – wzór

Przykładowa opinia mentora o nauczycielu – wzór

15,00 

Mentor zastępuje opiekuna stażu w procesie przygotowania do zawodu nauczyciela. Jednym z jego zadań jest również przygotowanie opinii o nauczycielu w ramach ustalenia oceny pracy nauczyciela przez dyrektora szkoły.

Opis dokumentu

Jakie zadania ma mentor nauczyciela początkującego?

Aby wiedzieć, jak przygotować opinię mentora o nauczycielu, trzeba przyjrzeć się bliżej podstawowym zadaniom mentora. Osoba pełniąca taką funkcję ma wspierać nauczyciela początkującego w całym procesie wdrożenia się do pracy w zawodzie.

Mentor powinien dzielić się z pedagogiem swoją wiedzą i doświadczeniem. Ma też pomagać mu w zapoznawaniu się z prowadzoną dokumentacją oraz w wyborze najlepszych form doskonalenia zawodowego.

Mentor pozwala nauczycielowi obserwować lekcje, które prowadzi, a następnie omawia je z pedagogiem i odpowiada na jego pytania. Jego rolą jest także obserwowanie lekcji prowadzonych przez nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu. 

Jakie elementy powinna zawierać opinia mentora o nauczycielu?

Przykładowa opinia mentora o nauczycielu musi rozpoczynać się od kilku niezbędnych elementów formalnych, takich jak data rozpoczęcia i planowana data zakończenia przygotowania do zawodu, dane nauczyciela początkującego oraz dane samego mentora.

Następnie można odnieść się w niej do kryteriów oceny pracy nauczyciela, które będą stosowane podczas ustalania oceny pracy przez dyrektora. Kryteria te dzieli się na podstawowe i dodatkowe – z tych ostatnich wybierane są jedynie dwa (jedno wskazuje nauczyciel, drugie dyrektor). Podstawowe kryteria oceny pracy nauczyciela to między innymi:

 • poprawność metodyczna i merytoryczna zajęć,
 • troska o higieniczne i bezpieczne warunki pracy,
 • znajomość i stosowanie praw dziecka, 
 • wsparcie ucznia w rozwoju, 
 • kształtowanie w uczniach szacunku do drugiego człowieka, a także postawy patriotycznej i prospołecznej,
 • współpraca z innymi nauczycielami, 
 • współpraca z rodzicami,
 • przestrzeganie przepisów z zakresu funkcjonowania szkoły,
 • doskonalenie zawodowe.

Dokument można przygotować w prosty sposób, stosując wzór opinii mentora o nauczycielu.

Jakie znaczenie ma opinia mentora o nauczycielu?

Mentor wystawia opinię o nauczycielu na prośbę dyrektora szkoły, który zgodnie z przepisami ma obowiązek wystąpienia o taką opinię w ramach procedury ustalenia oceny pracy nauczyciela. Opinia powinna zostać przygotowana w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia mentora o dokonywaniu oceny pracy pedagoga.

Jeśli jednak mentor takiej opinii nie sporządzi, nie ma to wpływu na dalszą procedurę. Co więcej, dyrektor nie ma obowiązku uwzględnienia opinii mentora w swojej ocenie – musi jedynie poprosić o jej wystawienie.

Niemniej jednak opinia mentora o nauczycielu ma istotne znaczenie w kontekście ustalenia oceny pracy pedagoga, ponieważ przedstawia wnioski z obserwacji przebiegu przygotowania nauczyciela do pracy w zawodzie.

Mentor może uwzględnić w opinii informacje nie tylko na temat poprawności merytorycznej i metodycznej prowadzonych zajęć (kompetencji pedagoga), ale również na temat jego zaangażowania czy umiejętności współpracy. 

 • Łatwa edycja pisma
 • Łatwe drukowanie
 • Gwarancja bezpieczeństwa
 • Posprzedażowe wsparcie
 • Pismo w formacie PDF
 • Pismo w formacie DOC
 • Wzór pisma aktualny na 2022 rok
 • Automatyczna wysyłka
 • Wielokrotny i nielimitowany dostęp