Praca

Użyczenie pracownika innej firmie WZÓR

Użyczenie pracownika innej firmie bywa określane mianem leasingu pracowniczego. Takie rozwiązanie polega na oddelegowaniu pracownika do pracy u innego pracodawcy na podstawie umowy użyczenia....

Opinia o pracowniku gotowiec WZÓR

Jak napisać opinię o pracowniku? Opinię o pracowniku wystawia jego pracodawca, najczęściej na prośbę pracownika bądź sądu. Pismo jest pomocne między innymi w procesie...

Wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę WZÓR

Jak napisać wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę? Jeżeli święto, czyli dzień wolny od pracy, wypada w niedzielę, to nie rodzi...

Wycofanie wypowiedzenia WZÓR PDF

Jak napisać wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę? Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą rozwiązać łączący ich stosunek pracy poprzez złożenie pisemnego wypowiedzenia. Umowa o...

Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego WZÓR

Jak napisać wniosek o wyrównanie dodatku stażowego? Pracownik ma prawo do wyrównania dodatku stażowego za okres, który nie uległ przedawnieniu, czyli za 3 lata...

Podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy WZÓR

Jak napisać podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy? Pracę w gospodarstwie rolnym można wliczyć do stażu pracy pracownika, o ile...

Usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy WZÓR

Jak usprawiedliwić nieobecność w Urzędzie Pracy? Rejestracja w Urzędzie Pracy to najlepsze rozwiązanie dla osób, które przez dłuższy czas nie mogą znaleźć zatrudnienia samodzielnie....

Ostatnie artykuły: