Wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę WZÓR

Wzór pisma pobrano 714 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 24-04-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-o-dzien-wolny-za-swieto-przypadajace-w-sobote-wzor-pdf-doc

Wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę wzór

Jak napisać wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę? Jeżeli święto, czyli dzień wolny od pracy, wypada w niedzielę, to nie rodzi to po stronie pracodawcy żadnych dodatkowych obowiązków. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy święto wypada w sobotę. Co do zasady, pracodawca jest obowiązany oddać pracownikowi dzień wolny za święto wypadające w sobotę.

Jak odebrać dzień wolny urlopu wypoczynkowego? Pracownik jedyne co musi zrobić, to wystąpić do pracodawcy z pisemnym wnioskiem, w którym poprosi pracodawcę o dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz powyżej.

Czy sobota zawsze jest dniem wolnym od pracy?

Zasadniczo, sobota nie należy do dni ustawowo wolnych od pracy, ponieważ pięciodniowy tydzień pracy przypada od poniedziałku do piątku (tzw. dzień roboczy).

Pracodawca zawsze może jednak umówić się z pracownikiem, że oprócz niedzieli – dnia ustawowo wolnego od pracy – da mu na przykład wolny poniedziałek. Wtedy zachowana zostanie zasada pracy przez pięć dni w tygodniu, z dwoma dniami wolnymi od pracy.

Dzień wolny za święto w sobotę a Kodeks pracy

Odbiór dnia wolnego za święto w sobotę to prawo pracownika, o którym informuje Kodeks pracy. Zgodnie z artykułem 130:

“Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”

Potwierdzenie tego obowiązku pracodawcy znajdujemy także w wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt. K 27/11), zgodnie z którym:

“Pracownikom, za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy tj. na przykład wolne soboty, także przysługuje dzień wolny i nie jest możliwe nakazanie przez pracodawcę odpracowywania tych świąt.”

Oddawanie dnia wolnego na wniosek urlopowy za święto w sobotę nie jest prostą czynnością, a sprawa komplikuje się dodatkowo w przypadku pracowników, którzy w tym czasie przebywali na urlopie bezpłatnym lub macierzyńskim, a także na zwolnieniu lekarskim.

Jakich świąt może dotyczyć oddanie dnia wolnego za święto w sobotę?

Wniosek o odbiór dnia wolnego za święto w sobotę może odnosić się jedynie do świąt, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Obecnie wyróżnia się trzynaście takich świąt, a więc dzień ustawowo wolny od pracy to:

 • 1 stycznia – Nowy Rok
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli
 • Wielkanoc (zawsze w niedzielę),
 • drugi dzień Wielkanocy „Lany Poniedziałek” (zawsze w poniedziałek)
 • 1 maja – Święto Pracy
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego)
 • Dzień Bożego Ciała
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada – Święto Wszystkich Świętych
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia – Boże Narodzenie
 • 26 grudnia  drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Na jakich zasadach udziela się dnia wolnego za święto w sobotę?

Na wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę pracodawca musi udzielić pracownikowi wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli więc jest to roczny okres rozliczeniowy, za obchodzony w sobotę Nowy Rok pracownik może otrzymać dzień wolnego aż do 31 grudnia tego roku.

Jeżeli natomiast okresy rozliczeniowe są jednomiesięczne, dzień wolny powinien zostać oddany do końca tego samego miesiąca, w którym wypadało święto w sobotę.

Co ważne, pracodawca może udzielić takiego dnia wolnego nawet przed świętem. Ma prawo sam ustalić datę urlopu lub zaproponować kilka dat pracownikowi, do wyboru.

Na specjalny wniosek o urlop za święto w sobotę pracownikowi można udzielić też dnia wolnego po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa i pracodawca musi posiadać dla niej dobre wytłumaczenie na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Warto wiedzieć również, że jeśli w dniu urlopu ustalonego jako dzień wolny za święto w sobotę pracownik się rozchoruje i okaże zwolnienie lekarskie, to pracodawca nie ma obowiązku dać mu kolejnego dnia wolnego. Ponieważ pracownik nie świadczył w danym dniu pracy, uznaje się, że wykorzystał należny urlop wypoczynkowy.

Święto wypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, co dotyczy pracowników zatrudnionych na pełnym etacie. W przypadku pracowników niepełnoetatowych należny urlop wynosił będzie odpowiednio

 • przy ½ etatu – 4 godziny
 • przy ¾ etatu – 6 godziny
 • przy ¼ etatu – 2 godziny

Poza tym bardzo ważną zasadą jest oddawanie pracownikom dnia wolnego w całości, nie w kilku częściach. Wiąże się to z zasadą pięciodniowego tygodnia pracy.

Pracownicy, którzy w trakcie święta wypadającego w sobotę przebywali na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie macierzyńskim nie mają prawa do dnia wolnego za święto. Jest to związane z faktem, że zasiłki – chorobowy i macierzyński – przysługują za każdy dzień niezdolności do pracy, łącznie z dniami wolnymi od pracy.

Czy dzień wolny za święto w sobotę należy się również w przypadku pracy w systemie weekendowym?

Praca w systemie weekendowym polega na świadczeniu pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

W takim przypadku wniosek o dzień wolny za święto w sobotę będzie niezasadny. Pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego za święto w sobotę pracownikowi, który co do zasady, ma obowiązek pracować w weekendy i święta.

Jak uzyskać dzień wolny za święto w sobotę?

Aby pracodawca udzielił pracownikowi dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy, czyli za pracę w dniu święta wypadającego w sobotę, osoba zatrudniona musi złożyć w tym celu stosowny wniosek.

Pismo tego typu powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika: imię, nazwisko, stanowisko pracy,
 • dane adresata wniosku – pracodawcy,
 • tytuł wniosku: np. Wniosek o udzielenie dnia wolnego,
 • treść z prośbą o udzielenie dnia wolnego wraz z datą udzielenia urlopu,
 • czytelny podpis wnioskodawcy.

Jak ustala się datę dnia wolnego od pracy za święto wypadające w sobotę?

Kodeks pracy nie ustala terminów dni wolnych od pracy. Te wynikają z przyjętego pięciodniowego rozkładu czasu pracy, a ich ustalenie powinno nastąpić w rozkładzie czasu pracy:

 • w układzie zbiorowym pracy,
 • w regulaminie pracy,
 • w wewnętrznym zarządzaniu lub
 • w obwieszczeniu pracodawcy,

…zależnie od wybranej procedury ustalania tych aktów prawnych u pracodawcy.

Z reguły termin dnia wolnego za pracę w święto wypadające w sobotę ustala pracodawca. Nie ma on obowiązku konsultować z pracownikami swojego wyboru.

Co więcej, może on wyznaczyć dzień wolny w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy każdemu pracownikowi osobno, to znaczy w innym terminie. Dobrą praktyką jest jednak ustalanie dnia wolnego z podwładnymi lub poproszenie ich, aby sami wskazali dogodny im termin.

UWAGA: odebranie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, koniecznie powinno nastąpić w tym samy okresie rozliczeniowym, a więc w tym samym miesiącu.

Podsumowanie

Pracownikowi należy się inny dzień wolny za święto wypadające w sobotę, bowiem jasno wynika to z art. 130 § 2 ustawy Kodeks pracy. Aby pracownik mógł odebrać dzień wolny za święto, powinien złożyć do pracodawcy specjalny wniosek, którego wzór pobierzesz na początku artykułu.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę pracownik musi wykorzystać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym występowało sobotnie święto – oczywiście dotyczy to wyłącznie pracowników pracujących od poniedziałku do piątku.

Podstawa prawna, na jaką należy się powołać, prosząc o wolny dzień, to art. 130. – Zasady ustalania wymiaru czasu pracy- Kodeks pracy.

Pracodawca, wprowadzając wolny dzień, może ustalić jego termin samodzielnie, bądź w porozumieniu z pracownikiem.

Podobne wzory pism:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: