Umowa pożyczki w rodzinie WZÓR do pobrania

Wzór pisma pobrano 892 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Umowa pożyczki w rodzinie WZÓR do pobrania w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

umowa-pozyczki-w-rodzinie-wzor-pdf-doc

Umowa pożyczki w rodzinie wzór

Jak napisać umowę pożyczki w rodzinie? Umowa pożyczki w rodzinie to opłacalne rozwiązanie dla pożyczkobiorcy. Zaciągający zobowiązanie nie musi martwić się o posiadanie zdolności kredytowej czy wysokie stopy procentowe. Chociaż wierzyciel i dłużnik są rodziną, umowę pożyczki, której kwota pożyczki przekracza 1000 zł, trzeba zawrzeć na piśmie. Jak zatem sporządzić taką umowę, która zabezpieczy interesy obu stron umowy? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy pożyczki, którą pobierzesz powyżej.

Czym jest umowa pożyczki w rodzinie?

Umowa pożyczki od członka rodziny została zdefiniowana w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z jego zapisami, podpisanie jej powoduje, że:

 • jedna ze stron ma obowiązek przenieść określoną sumę pieniędzy na własność biorącego pożyczkę,
 • druga strona ma obowiązek zwrócić tę samą sumę pieniędzy w określonym czasie.

Przepisy nie regulują maksymalnej wysokości takiego zobowiązania. Kwota pożyczki uzależniona jest zatem od ustaleń pomiędzy członkami rodziny a pożyczkobiorcą.

Co ważne: Pożyczka od rodziny należy do grupy pożyczek od osób prywatnych. W związku z tym przy jej zawarciu obowiązuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Pokrywa ją pożyczkobiorca.

Pożyczka od rodziny czy darowizna?

Niektóre osoby zastanawiają się, co jest korzystniejsze: pożyczka nieoprocentowana od rodziny czy darowizna pieniędzy od rodziny? Rozwiązania te mają jednak zupełnie inny charakter, gdyż darowizna jest dobrowolnie udzielaną bezzwrotną zapomogą. Nie ma obowiązku jej spłaty przez osobę obdarowaną, jak ma to miejsce przy pożyczce.

Darowiznę również obowiązuje podatek – podatek od darowizn i spadków, który jest wyższy niż podatek od czynności cywilnoprawnych.

Możliwe jest jednak zwolnienie z podatku od darowizny, jeżeli jej wartość nie przekracza odgórnie ustalonych progów w poszczególnych grupach podatkowych – w przypadku członków rodziny 9637 zł.

Jak zawrzeć umowę pożyczki bez odsetek od rodziny?

Umowa pożyczki pieniędzy na kwotę nieprzekraczającą 1000 zł może przyjmować dowolną formę, w tym na przykład formę ustną. Pożyczki na wyższe kwoty trzeba udokumentować, przy czym bardzo pomocny może okazać się przygotowany przez nas wzór umowy pożyczki w rodzinie.

Dzięki zawarciu umowy pożyczkowej zaciągający zobowiązanie może również czuć się bezpieczniej, ponieważ ochroni się przed dodatkowymi roszczeniami, a pożyczkodawca upewni się, że odzyska środki w ustalonym terminie.

Umowa pożyczki w rodzinie bez odsetek powinna zawierać:

 • dane obu stron z określeniem stopnia ich pokrewieństwa,
 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • wskazanie przedmiotu umowy, czyli kwoty pożyczki udzielonej,
 • sposób przekazania pożyczki (np. rachunek bankowy, gotówka),
 • formę, zasady i termin zwrotu pożyczki,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • podpisy obu stron.

Pożyczkę od rodziny sporządza się w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Kiedy umowa pożyczki od rodziny jest oprocentowana, należy ująć w niej również:

 • informacje o konsekwencjach braku terminowej spłaty zobowiązania,
 • wysokość odsetek oraz zasady ich naliczania.

Umowa pożyczki bez odsetek w rodzinie a podatek PCC

Mało kto zdaje sobie sprawę, że nawet umowa pożyczki nieoprocentowanej od rodziny podlega opodatkowaniu. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, pożyczka udzielona od rodziny podlega opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych, a stawka takiego podatku wynosi 0,5%.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia zobowiązana między jedną a drugą stroną umowy pożyczki.

Zwolnieni z opodatkowania umowy pożyczki od rodziny będą krewni należący do I grupy podatkowej, czyli:

 • zstępni,
 • wstępni,
 • rodzeństwo,
 • pasierb, ojczym i macocha.

Taki stopień pokrewieństwa nie wystarczy jednak, aby każda umowa pożyczki bez odsetek w rodzinie została zwolniona od obowiązku zgłoszenia do urzędu skarbowego i odprowadzenia podatku PCC. Zwolnienie to udzielane jest tylko w przypadku pożyczek, których suma nie przekracza kwoty 9637 zł.

Dotyczy to łącznej wartości wszystkich udzielonych pożyczek w ciągu 5 lat. Jeśli pożyczki przekroczą wskazaną wartość, podatek będzie naliczany od wartości przekraczającej próg 9637 zł.

Istnieje jednak szansa, by uniknąć podatku od umowy pożyczki, która nie spełnia tych warunków. Jeśli umowa pożyczki bez odsetek opiewa na kwotę powyżej 9637 zł, podatek nie zostanie naliczony, o ile:

 • strony zawierające umowę należą do najbliższej rodziny (pierwsza grupa podatkowa),
 • strony zawierające umowę złożą do urzędu skarbowego deklarację dla podatku PCC w terminie 14 dni od zawarcia umowy pożyczki (chyba że umowę pożyczki sporządzono w formie aktu notarialnego),
 • pieniądze nie zostaną przekazane gotówką, lecz przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

Są to warunki, które trzeba spełnić, aby nie płacić podatku PCC.

Jak zgłosić pożyczkę od rodziny?

Zgodnie z przepisami, pożyczkę od rodziny pożyczkobiorca powinien zgłosić do urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, a więc obowiązek podatkowy zapłaty podatku występuje wyłącznie po stronie pożyczkobiorcy. Do dokonania zgłoszenia konieczne jest wypełnienie formularza PCC-3. Można to zrobić w urzędzie skarbowym lub przez internet.

Pożyczkobiorca ma na to 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jeśli nie dopełni obowiązku w terminie, będzie to skutkować pobraniem tzw. stawki sankcyjnej. Jej wysokość może wynieść nawet 20% pożyczonej kwoty.

Jeżeli pożyczkobiorca nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia podatku PCC, musi samodzielnie go obliczyć, a następnie podać wyliczoną kwotę w formularzu. Sumę może uiścić w kasie urzędu lub bezpośrednio na konto bankowe, jakim operuje dany Urząd Skarbowy.

Zalety pożyczki od rodziny

Pożyczka w rodzinie to najszybsza i najkorzystniejsza opcja na zdobycie potrzebnych środków. Rozwiązanie to nie wiąże się z formalnościami czy koniecznością przedstawiania dodatkowych dokumentów, jak w przypadku kredytów bankowych.

Nie ma znaczenia, jaka jest zdolność kredytowa pożyczkobiorcy, ponieważ żadna osoba prywatna nie ma wglądu do danych zgromadzonych w rejestrach dłużniczych. Pożyczkobiorca, który ma niespłacone zadłużenia widniejące w bazach BIK-u, nadal może wziąć więc kredyt od członka rodziny.

W przypadku pożyczki w rodzinie nie ma określonego limitu, kwota pożyczki może być dowolna – nie ma też ograniczenia co do ilości pożyczek. Zaciągnięcie pożyczki nie wiąże się z koniecznością zapłaty prowizji czy oprocentowania.

Kredyt zaciągany u najbliższych nie jest obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami jak w przypadku tradycyjnej umowie pożyczki. Pożyczkobiorca oddaje więc tyle, ile pożyczył. Często ma też elastyczne warunki spłaty i może bez problemu dogadać się co do przedłużenia terminu uregulowania zobowiązania.

Na co można przeznaczyć pieniądze pożyczone od członka rodziny? odpowiedź jest dość prosta – pieniądze pochodzące z takiej pożyczki można przeznaczyć na dowolny cel!

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: