Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej

Wzór pisma pobrano 218 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wzor-protokolu-odbioru-instalacji-elektrycznej-pdf-doc

Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej

Protokół odbioru instalacji elektrycznej potwierdza, że instalacja wykonana w budynku nadaje się do bezpiecznego użytkowania. Bez takiego dokumentu, niemożliwe jest uzyskanie odbioru budynku, a co za tym idzie zamieszkanie w nim.

Protokół wykonuje się nie tylko po wykonaniu instalacji, ale również po każdym jej wyremontowaniu czy zmodernizowaniu. Jak powinien wyglądać taki dokument i kto może podpisać dla inwestora protokół odbioru instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego protokołu, przygotowaliśmy jego gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz powyżej.

Do czego potrzebny jest protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Gotowy do wypełnienia wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej pdf przydaje się w pierwszej kolejności po wykonaniu tejże instalacji, czyli w trakcie budowy domu. Jest to dokument, który stanowi potwierdzenie, iż:

 • instalacja została wykonana zgodnie z projektem,
 • instalacja nadaje się do bezpiecznego użytkowania.

Protokół odbiorczy instalacji elektrycznej jest potrzebny inwestorowi ze względu na fakt, iż należy złożyć go wraz z pozostałymi dokumentami do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, aby otrzymać odbiór budynku.

Po zakończeniu budowy protokół odbioru instalacji elektrycznej dołączony zostaje do dokumentacji technicznej nieruchomości, a konkretnie do dziennika budowy, który uzupełnia.

Dziennik budowy wraz z protokołem odbioru instalacji elektrycznej jest podstawą dla odbioru nieruchomości do użytkowania. Oba dokumenty znajdują w posiadaniu kierownika budowy do momentu całkowitego zakończenia prac budowlanych.

Odbiór budynku to nie jedyna okazja, kiedy protokół instalacji elektrycznej pdf okazuje się niezbędny. Kupując mieszkanie z rynku wtórnego, nowy właściciel musi przepisać na siebie licznik, a do tego potrzebny jest ponownie dokument, który potwierdza prawidłowe wykonanie instalacji.

Jakie informacje zawiera protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Protokół odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej ma potwierdzać, że instalacja wykonana w budynku jest bezpieczna i zgodna z projektem. Dokument powinien zawierać więc następujące informacje:

 • dane osoby wykonującej odbiór;
 • dane wykonawcy instalacji elektrycznej;
 • dane przedmiotu kontroli (adres nieruchomości);
 • dane właściciela przedmiotu kontroli;
 • określenie rodzaju zastosowanych zabezpieczeń instalacji;
 • oznaczenie mocy zainstalowanych odbiorników;
 • określenie rodzaju, materiału i przekroju przyłącza energetycznego;
 • informacje dotyczące zastosowanych plomb;
 • opis ewentualnych usterek stwierdzonych podczas odbioru;
 • wynik kontroli z oznaczeniem terminu usunięcia ewentualnych usterek;
 • czytelne podpisy: właściciela nieruchomości, osoby dokonującej odbioru instalacji elektrycznejwykonawcy instalacji.

Bardzo ważnym elementem protokołu jest podpis i pieczątka pracownika firmy dokonującego odbioru – mają one potwierdzać, iż osoba ta posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania takiej czynności.

W tym miejscu namawiam Cię do pobrania przygotowanego przez nas wzoru protokołu odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej!

Komu można zlecić odbiór instalacji elektrycznej?

Niestety, protokołu odbioru instalacji elektrycznej nie może podpisać ani inwestor, ani wykonawca instalacji, jeśli nie posiada on odpowiednich kwalifikacji.

Zgodnie z przepisami, protokół z badań odbiorczych instalacji elektrycznych może sporządzić tylko osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej.

Nie wystarczy zatem świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) z uprawnieniami grupy 1., potrzebne do wykonania instalacji elektrycznej.

Elektryk dokonujący zgodnego z przepisami, ważnego w świetle prawa odbioru musi:

 • posiadać wiedzę na temat różnego typu zabezpieczeń i przyrządów pomiarowych,
 • posiadać uprawnienia umożliwiające mu samodzielne wykonanie prac z danej specjalizacji,
 • posiadać dodatkowe uprawnienia elektroenergetyczne i kontrolno-pomiarowe (z kategorii „E”) lub uprawnienia do sporządzania protokołów (z kategorii „D”).

Ile płaci się za odbiór instalacji elektrycznej?

Koszt dokonania odbioru instalacji elektrycznej uzależniony jest od kilku czynników. Po pierwsze wpływa na niego ilość punktów pomiarowych, a po drugie lokalizacja nieruchomości i jej wielkość.

Tak naprawdę wypełnienie protokołu odbioru instalacji elektrycznej nie jest kosztowną usługą. Elektrykowi z uprawnieniami płaci się przede wszystkim za dokonanie pomiarów (np. pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), które mają potwierdzić, że korzystanie z instalacji będzie w pełni bezpieczne.

Oznacza to, że im większy dom i im więcej punktów pomiarowych, tym wyższa będzie cena dokonania takiego odbioru. Przyjmuje się, że skontrolowanie jednego punktu pomiarowego to koszt od kilku do kilkudziesięciu złotych. Cena jednostkowa zależy przede wszystkim od położenia nieruchomości i cenników ustalonych przez elektryków w danej miejscowości.

Czy protokół odbioru instalacji elektrycznej zawsze jest pozytywny?

Zlecając wykonanie odbioru instalacji elektrycznej, każdy inwestor chce mieć pewność, że nie będzie musiał ponownie płacić za taką usługę. Aby tego uniknąć, należy dopilnować prawidłowego wykonania instalacji. Można zadbać o to, zlecając jej wykonanie fachowcowi z odpowiednimi uprawieniami.

Na bezpieczeństwie nie wolno oszczędzać – często okazuje się to bowiem oszczędność bardzo pozorna, a prawidłowo wykonana instalacja elektryczna to gwarancja bezpiecznego korzystania z urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Jeśli więc inwestor nie chce narazić się na konieczność naprawiania usterek, zlecania kolejnego odbioru lub – co gorsza – na koszty remontu mieszkania, w którym nieprawidłowo wykonana instalacja zaprószy pożar, powinien zatrudnić godną polecenia ekipę elektryków, którzy:

 • wykonają instalację zgodnie z projektem,
 • wykonają instalację zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Jeśli instalację elektryczną w budynku wykona elektryk z zalecanymi uprawnieniami, czyli odpowiednią wiedzą, ale też z doświadczeniem, użytkownicy sieci nie będą musieli martwić się o swoje bezpieczeństwo, a inwestor o pozytywny wynik odbioru.

Nie wolno zapominać również, że instalacja elektryczna musi być zgodna z projektem. Ten dokument przewiduje bowiem przyszłe, określone potrzeby użytkowników sieci oraz przeznaczenie pomieszczeń.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: