Prośba o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego

Wzór pisma pobrano 378 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Prośba o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

prosba-o-przyspieszenie-wykonania-przylacza-gazowego-wzor

Prośba o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego wzór

Jak napisać pismo o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego? Czas potrzebny na wykonanie przyłącza gazowego często zaskakuje inwestorów, którzy spodziewają się, że pracownicy gazowni dokonają podłączenia instalacji do sieci zaraz po zakończeniu prac przy budynku.

Tymczasem cała procedura jest znacznie bardziej złożona – od złożenia wniosku do podłączenia licznika może upłynąć nawet do 4 miesięcy. Czy da się przyspieszyć wykonanie przyłącza gazowego? 

Pisemna prośba o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego może okazać się pomocna, jeśli inwestor zaangażuje się w swoją sprawę i pozostanie w kontakcie z pracownikami gazowni. Jak przygotować stosowny wniosek? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prośby, którą pobierzesz u góry.

Jak przyłączyć gaz do budynku?

Procedura przyłączenia gazu do budynku składa się z kilku etapów. Czas trwania niektórych etapów określają przepisy, za inne odpowiada bezpośrednio inwestor. Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Kiedy je otrzymamy, podpisujemy umowę i wykonujemy wewnętrzną część instalacji, zgodnie z zaleceniami zakładu gazowego. 

Później to gazownia odpowiada za wykonanie przyłącza i doprowadzenie gazu z sieci do wewnętrznej instalacji w budynku. To na tym etapie można wystąpić z prośbą o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego. 

Gdy pracownicy gazowni wykonają zewnętrzną część przyłącza, to od inwestora zależy, kiedy zgłosi gotowość do wypełnienia instalacji paliwem gazowym. Ostatni etap to montaż licznika, który odpowiada za pomiar poboru gazu. 

Czas oczekiwania na wykonanie przyłącza zakład gazowy określa w umowie zawartej z inwestorem. Często jest to czas zdecydowanie dłuższy niż faktyczny termin wykonania prac. Warto jednak zakładać, że paliwo gazowe nie popłynie w instalacji wcześniej, jeśli inwestor nie zaangażuje się w procedurę osobiście. 

Termin wydania warunków przyłączenia

Ponieważ procedura przyłączenia gazu składa się z kilku etapów, warto wiedzieć, że czas trwania jednego z nich ograniczony jest odgórnie – przez przepisy prawa energetycznego. Chodzi o termin na wydanie warunków przyłączenia.

Przepisy obejmują w tym przypadku zarówno operatorów sieci elektroenergetycznej, jak i gazowej. Czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia uzależniony jest od tego, do której grupy przyłączeniowej należy wnioskodawca.

Dla domów jednorodzinnych terminy te wynoszą odpowiednio:

 • 21 dni – dla sieci elektroenergetycznej, 
 • 30 dni – dla sieci gazowej,
 • 30 dni – dla sieci ciepłowniczej. 

Natomiast dla domów wielorodzinnych wynoszą już:

 • 30 dni – dla sieci elektroenergetycznej, 
 • 60 dni – dla sieci gazowej,
 • 30 dni – dla sieci ciepłowniczej. 

Operatorzy nie mogą więc przedłużać tych terminów bez uzasadnienia. Za niedotrzymanie terminu na wydanie warunków przyłączenia grozi im kara pieniężna w wysokości nie niższej niż 1500 zł za każdy dzień zwłoki.

Jeśli więc zakład gazowy nie wydaje warunków przyłączenia w ciągu 30 dni (lub 45 w uzasadnionych przypadkach), warto zgłosić sprawę do Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, właściwego miejscowo ze względu na położenie przyłączenia.

Już na tym etapie można bowiem zadbać, aby procedura nie przedłużała się niepotrzebnie. Prezes URE ma prawo zadecydować o nałożeniu kary na operatora i zobowiązać go do niezwłocznego wydania warunków przyłączenia.

Jak przyspieszyć wykonanie przyłącza gazowego?

Inwestorzy, którzy szukają odpowiedzi na pytanie „jak przyspieszyć przyłącze gazowe?”, powinni pamiętać, że najskuteczniejszą metodą jest w tym przypadku pełne zaangażowanie się w sprawę.

Warto więc złożyć wizytę w gazowni lub przynajmniej porozmawiać z jej pracownikami przez telefon. W ten sposób można dowiedzieć się, na jakim etapie znajduje się obecnie procedura oraz czy w ogóle możliwe jest jej przyspieszenie. 

Jeśli inwestor nie ma czasu na osobiste wizyty i telefony do gazowni, może złożyć pisemny wniosek o przyspieszenie realizacji przyłącza gazu. Takie pismo najlepiej jest przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, ponieważ wtedy zakład gazowniczy będzie zobligowany do udzielenia wnioskodawcy odpowiedzi. 

Wniosek o przyspieszenie przyłącza gazu powinien zawierać takie elementy, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane inwestora,
 • adres przyłączanego budynku,
 • oznaczenie zawartej umowy przyłączeniowej (numer i data),
 • prośba o przyspieszenie wykonania przyłącza,
 • podpis wnioskodawcy.

Niezbędnym elementem wniosku jest też jego uzasadnienie. Argumenty przemawiające za przyspieszeniem procedury będą różne w zależności od sytuacji inwestora. Najczęściej wnioskodawcy powołują się jednak na:

 • umowy zawarte z wykonawcami (ekipą budowlano-remontową),
 • konieczność oddania budynku w terminie,
 • konieczność terminowego wprowadzenia się do mieszkania.

Dobra wola pracownika zakładu gazowniczego

Warto pamiętać, że wniosek o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego będzie rozpatrywany uznaniowo. Jedynie od dobrej woli i możliwości pracowników gazowni zależy więc, czy postarają się przyspieszyć całą procedurę.

Na wiele kwestii mają oni jednak znacznie mniejszy wpływ niż sam inwestor, który może wyręczyć gazownię w niektórych czynnościach (oczywiście, za zgodą zakładu). 

Na procedurę wykonania przyłącza gazowego składa się bowiem między innymi wykonanie pomiarów przez geodetę, wykonanie projektu przyłącza, wykonanie przyłącza przez ekipę budowlaną.

Jeśli gazownia nie posiada zawartych umów z fachowcami, proces dodatkowo się przedłuży, gdyż konieczne będzie przeprowadzenie przetargu i wyłonienie podwykonawców. Właśnie dlatego cała procedura zajmuje nierzadko nawet kilka miesięcy. 

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: