Przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do liceum

Wzór pisma pobrano 858 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do liceum w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 24-04-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

przykladowy-wzor-odwolania-od-wynikow-rekrutacji-do-liceum-pdf-doc

Przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do liceum

Jak napisać odwołanie do liceum lub innej szkoły średniej od wyników rekrutacji? Nie każdemu absolwentowi szkoły podstawowej udaje się za pierwszym razem dostać do wymarzonej szkoły średniej. W niektórych przypadkach od negatywnej decyzji komisji rekrutacyjnej można jednak się odwołać. Kiedy złożyć odwołanie od wyników rekrutacji do liceum i jak sporządzić w tym celu odpowiednie pismo? aby ułatwić Ci sporządzenie skutecznego odwołania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz u góry.

Co zrobić po otrzymaniu wyników rekrutacji?

Zanim uczeń złoży odwołanie o przyjęcie do szkoły, powinien pamiętać, że w pierwszej kolejności zmuszony jest potwierdzić wolę przyjęcia do placówki, która zaakceptowała jego wniosek. Jeśli tego nie zrobi – nawet jeśli nie chce uczęszczać do danej szkoły – „wypadnie” z systemu rekrutacji i zamknie sobie drogę do zmiany liceum.

Jeżeli zaś uczeń nie dostał się do żadnej szkoły, może jeszcze wskazać inne placówki, do których chciałby uczęszczać. Jego kandydatura zostanie rozpatrzona w trakcie rekrutacji uzupełniającej.

Co do zasady, odwołanie do liceum można złożyć zarówno wtedy, kiedy uczeń nie dostał się do szkoły pierwszego wyboru, jak i wtedy, kiedy nie dostał się do żadnej ze szkół, do których kandydował. Placówki publikują wyniki rekrutacji pomiędzy 19. a 22. lipca. Natomiast rekrutacja uzupełniająca odbywa się między 5. a 16. sierpnia.

Nie oznacza to jednak, że odwołanie od decyzji nieprzyjęcia do szkoły średniej można sporządzić tuż przed 5. sierpnia. Uczeń ma 7 dni od daty publikacji listy przyjętych kandydatów, aby wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie decyzji komisji rekrutacyjnej, czyli na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie został przyjęty do szkoły. Jest to niezbędne, aby móc się odwołać od takiej decyzji. Wzór wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły średniej pobierzesz poniżej:

wniosek-o-sporzadzenie-uzasadnienia-odmowy-przyjecia-wzor-pdf-doc

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia wzór

Wniosek o uzasadnienie odrzucenia kandydatury składa się bezpośrednio do komisji rekrutacyjnej w formie pisemnej. Pismo może sporządzić rodzic lub opiekun prawny, ponieważ kandydat do liceum w większości przypadków jest osobą niepełnoletnią.

W odpowiedzi na wniosek należy spodziewać się wyjaśnienia nieprzyjęcia kandydata do danej placówki. Odpowiednie pismo komisja powinna przygotować w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jak odwołać się od wyników rekrutacji do liceum?

przykladowy-wzor-odwolania-od-wynikow-rekrutacji-do-liceum-pdf-docPo otrzymaniu pisemnego uzasadnienia negatywnej decyzji komisji rekrutacyjnej kandydat może złożyć już formalne odwołanie od decyzji szkoły. Ponownie, ma na to 7 dni, licząc od dnia otrzymania pisma z wyjaśnieniami. Pismo to również powinno zostać napisane przez rodzica lub opiekuna prawnego szkoły. Jak napisać odwołanie do liceum?

Pismo powinno zostać zaadresowane do dyrektora placówki. Należy napisać w nim, dlaczego kandydat – a właściwie jego rodzic lub opiekun – składa odwołanie i krótko je uzasadnić.

Uzasadnienie wymaga podparcia użytych argumentów dowodami, na przykład w postaci kopii wyników. Do pisma można dołączyć też dokument wydany przez komisję rekrutacyjną. Z reguły dyrektor powinien odpowiedzieć na takie pismo w terminie 7 dni od złożenia odwołania.

Kiedy odwołanie jest zasadne?

Zanim sprawdzisz, jak napisać odwołanie do szkoły średniej, upewnij się, że wiesz, jak uzasadnić takie odwołanie i czy będzie ono zasadne w Twojej sytuacji.

Jakie są przykładowe sytuacje, w których składa się takie odwołanie od decyzji? Choć katalog przypadków jest bardzo szeroki, to z tego co wiemy, uczniowie składają takie pisma np. gdy nazwisko danego ucznia nie znalazło się ani na liście osób przyjętych, ani na liście kandydatur odrzuconych. Istnieje wtedy duże prawdopodobieństwo, że dokumenty ucznia w ogóle nie zostały wzięte pod uwagę przez komisję rekrutacyjną.

Inna sytuacja, w której warto wykorzystać przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do liceum lub technikum, to przypadek, kiedy ostatni kandydat przyjęty do wybranej przez szkoły miał niższy wynik, niż wynik ucznia, który chce odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej.

Nie każdy wie również, że szansę na przyjęcie do wybranej placówki ma się także wtedy, kiedy uzyskana przez ucznia liczba punktów pokrywa się z tą uzyskaną przez osobę zakwalifikowaną do szkoły na ostatnim miejscu. Decydujące mogą okazać się w tym przypadku dodatkowe kryteria, takie jak wielodzietność rodziny czy niepełnosprawność kandydata.

Nawet jeśli szanse na pozytywne rozpatrzenie odwołania są niewielkie, warto złożyć takie pismo w sytuacji, kiedy naprawdę zależy nam na miejscu w danej placówce. Odpowiednio uzasadniony dokument może udowodnić dyrektorowi, że warto stworzyć dodatkowe miejsce dla kandydata, który wykazuje się dużym zaangażowaniem.

Często uczniowie szkół gimnazjalnych zmieniają miejsce nauki również w trakcie roku szkolnego, więc brak miejsc w sierpniu nie oznacza, że takowe nie pojawią się jeszcze we wrześniu.

Co zrobić jeśli dyrektor odrzuci odwołanie?

Dyrektor liceum może zaakceptować odwołanie od decyzji komisji rekrutującej i przyjąć ucznia do swojej szkoły lub odrzucić odwołanie, jeśli na dany moment nie dysponuje wolnymi miejscami w placówce lub gdy odwołanie złożyli też inni kandydaci z lepszym wynikiem i to oni zajęli dostępne wolne miejsca.

Jeśli dyrektor podtrzymuje decyzję komisji o odrzuceniu kandydatury ucznia, jego rodzice mogą ponownie odwołać się od niej do sądu administracyjnego Należy dokonać tego w terminie 30 dni od otrzymania odpowiedzi dyrektora oraz za jego pośrednictwem.

Na co powołać się w odwołaniu do szkoły średniej?

Coraz więcej osób odwołuje się od wyników rekrutacji do publicznej szkoły średniej, uzasadniając swoje pismo nieprawidłowo skonstruowanym systemem rekrutacji.

Często zdarza się bowiem, że uczniowie z bardzo dobrymi wynikami nie są przyjmowani do żadnej szkoły, ponieważ jako szkołę pierwszego wyboru ustalają najlepsze licea, do których to mogą nie dostać się ze względu na fakt, że inni kandydaci uzyskali jeszcze lepsze wyniki z egzaminów.

W takich przypadkach pojawia się problem polegający na tym, że bardzo dobry uczeń „wypada” z systemu i nie dostaje się nawet do kolejnej szkoły ze swojej listy, ponieważ inni kandydaci wskazali ją jako swój pierwszy wybór i dostali się do niej z dużo niższą liczbą punktów.

Przyjęta konstrukcja systemu rekrutacji może być więc przedmiotem zarzutu podniesionego w odwołaniu od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Rozwiązanie, zgodnie z którym premiuje się ucznia, tylko dlatego, że daną szkołę wskazał jako swój pierwszy wybór, nie wynika bowiem z przepisów określających zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Podsumowanie

W przypadku negatywnej decyzji komisji rekrutacyjnej odwołanie od decyzji jest w zasadzie jedyną i ostatnią deską ratunku dla ucznia, dlatego należy sumiennie przyłożyć się do jej sporządzenia, sumiennie, czyli tak, aby odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej spełniało wszystkie formalne wymagania.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego odwołania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, który pobierzesz na samej górze niniejszego artykułu. Aby móc złożyć odwołanie od decyzji uczeń mus posiadać uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły średniej.

Pismo w swojej treści musi zawierać kilka niezbędnych elementów i nie wystarczy tu jedynie prosta formuła typu: “proszę o ponowne rozpatrzenie mojego podania do szkoły“.

Pismo w przedmiocie odmowy przyjęcia dziecka jest niezmiernie ważnym pismem, dlatego jeśli to możliwe, warto o pomoc poprosić rodzica, który pomoże nam w sporządzeniu np. rzeczowego uzasadnienia, co może pozytywnie wpłynąć na ponowne rozpatrzenie twojej kandydatury do wybranej publicznej placówki.

Możliwość odwołania przewiduje się także w przypadku aplikowania o przedszkole, wtedy pismo takie składa się do dyrektora publicznego przedszkola, do którego dane dziecko nie dostało się. W większości przypadków, aby napisać odwołanie wzór odwołania, który przygotowaliśmy – daje największe szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Podobne wzory pism:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: