Pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję WZÓR

Wzór pisma pobrano 397 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 18-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

pismo-do-dyrektora-szkoly-z-prosba-o-interwencje-wzor-pdf-doc

Pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję wzór

Jak sporządzić pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję? Taki dokument przypomina poniekąd list, a poniekąd podanie i pismo urzędowe – w jednym. Prośba o interwencję jest de facto prośbą o zaangażowanie się w daną sprawę. Sporządzając ją, musimy pamiętać jednak, aby nie obrażać adresata i nie wymuszać reakcji groźbami czy zastraszaniem.

Pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję musi spełniać wszystkie formalne wymagania, musi być konkretne i taktowne jednocześnie, aby jego adresat nie poczuł się naszymi słowami w żaden sposób dotknięty.

Jak powinno wyglądać pismo do dyrektora szkoły?

Niezależnie od tego, czy pismo do dyrektora szkoły sporządza uczeń, rodzic czy nauczyciel, musi ono spełniać pewne wymogi formalne.

Konieczne jest zachowanie właściwego układu strony, czyli obecności stałych elementów w ich odpowiednim miejscu oraz zachowanie takich samych marginesów z każdej strony tekstu.

Pisemna prośba do dyrektora szkoły powinna zostać napisana w sposób konkretny i treściwy z wykorzystaniem poprawnego języka i bez błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy stylistycznych. Dokument nie może mieć też braków formalnych – dotyczących danych autora czy adresata.

Ponieważ dla wielu osób napisanie pierwszego pisma do dyrekcji szkoły może wydawać się bardzo trudnym zadaniem, zachęcamy do skorzystania z gotowego do wypełnienia druku.

Wzór pisma do dyrektora szkoły można wypełnić na komputerze, a później wydrukować i podpisać odręcznie, dzięki czemu dokument będzie bardziej estetyczny i czytelny.

Jak napisać pismo do dyrektora szkoły?

Jeśli zastanawiasz się, jak napisać pismo do dyrektora szkoły, możesz przeanalizować wszystkie jego niezbędne elementy, a następnie sporządzić taki dokument samodzielnie lub pobrać przygotowany przez nas wzór pisma.

Dokument (zupełnie jak pismo urzędowe) zawsze zaczyna się od ujęcia trzech istotnych elementów:

 • daty i miejsca przygotowania pisma,
 • danych autora/nadawcy,
 • danych adresata: “Do Dyrektora Szkoły Podstawowej”

Jak zatytułować pismo do dyrektora szkoły? Chociaż tytuł takiego dokumentu nie jest niezbędny, to niekiedy warto już na tym etapie zasygnalizować, czego dotyczy pismo.

Może to być zatem:

 • prośba o interwencję,
 • skarga na ucznia,
 • skarga na nauczyciela,
 • list oficjalny,
 • prośba o przeniesienie, zmianę klasy, itd.

Jak napisać pismo do dyrekcji szkoły? Taki dokument zaczyna się od zwrotu grzecznościowego do adresata. W tym przypadku będzie to sformułowanie: Szanowny Panie Dyrektorze.

Po zwróceniu się bezpośrednio do odbiorcy autor pisma powinien opisać siebie jako nadawcę – określić, jakie relacje łączą go z dyrektorem – czy jest uczniem, nauczycielem, czy może rodzicem ucznia.

Dalsza część dokumentu to opis istoty problemu, ze względu na który pismo w ogóle zostało sporządzone. Opis ten powinien być jasny i dokładny, ale też zwięzły i przeważnie zaczyna się od zwrotu: “Z uprzejmą prośbą …”

W dalszej części pisma trzeba odnieść się do niego i zaproponować rozwiązanie, czyli podjęcie działań, które zdaniem nadawcy pisma należy wykonać.

Sporządzając pismo o interwencję dyrektora, należy podkreślić znaczenie, sprawy przywołując możliwe konsekwencje braku reakcji ze strony kierującego placówką.

Należy jednak opracować tę część bardzo ostrożnie, zachowując takt i unikając gróźb czy innych form zastraszania. Warto też użyć sformułowania wyrażającego nadzieję na pozytywne rozpatrzenie prośby.

Ostatnim elementem dokumentu jest własnoręczny podpis. Należy pamiętać o nim również wtedy, kiedy wykorzystujemy gotowy do wypełnienia wzór pisma do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję.

W jakich okolicznościach można wykorzystać pismo do dyrektora szkoły?

Dyrektor szkoły nadzoruje pracę zatrudnionych nauczycieli i odpowiada za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły. Z tych obowiązków kierującego placówką wynika, że rodzice, nauczyciele i uczniowie mogą zgłaszać mu problemy związane zarówno z kwestiami edukacyjnymi, jak i wychowawczymi czy opiekuńczymi.

Z reguły pisma o interwencję stosowane są w odniesieniu do nieprawidłowych zachowań pedagogów lub uczniów. Jeśli nauczyciel łamie prawa ucznia i prawa dziecka, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, nie współpracuje z rodzicami dzieci, jego działania wymagają interwencji dyrektora.

Pismo przyjmuje w takim przypadku formę skargi, w ramach której uczniowie lub ich rodzice mogą poinformować kierującego placówką o takich zachowaniach nauczyciela jak:

 • nierealizowanie podstawy programowej,
 • nadużywanie zwolnień lekarskich,
 • niewłaściwe korzystanie z urlopów,
 • fałszowanie dokumentacji szkolnej,
 • nieprawidłowe przeprowadzanie egzaminów,
 • stosowanie agresji słownej lub przemocy fizycznej,
 • nierówne traktowanie uczniów,
 • brak sprawowania należytej opieki nad uczniami,
 • wydawanie dzieci osobom niedozwolonym,
 • przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

Z kolei w przypadku pisma o interwencję, które dotyczy trudnego dziecka, autorem skargi są z reguły zaniepokojeni rodzice. Takie dokumenty wskazują na zachowania najczęściej agresywne, na przykład:

 • wszczynanie bójek,
 • kradzieże i niszczenie mienia,
 • zastraszanie, groźby,
 • agresja słowna,
 • przezwiska,
 • namawianie czy zmuszanie do czynów niedozwolonych.

Pismo o interwencję do dyrektora ma w tym przypadku jeden cel: zmotywowanie dyrekcji do podjęcia konkretnych działań, które mają zapewnić pozostałym uczniom bezpieczeństwo.

Czy dyrektor ma obowiązek odpowiedzieć na pismo z prośbą o interwencję?

Jeśli nadawca pisma do dyrektora sporządzi ten dokument w sposób staranny, ujmie w nim wszystkie niezbędne elementy i dane formalne – zwłaszcza własne dane osobowe – dyrektor szkoły będzie miał obowiązek udzielić odpowiedzi na takie pismo, czyli ustosunkować się do niego w terminie maksymalnie 30 dni i podjąć deklarowane działania.

W przypadku skargi na zachowanie nauczyciela, dyrektor szkoły na skutek takiego pisma rozpocznie postępowanie wyjaśniające. Jego prawdopodobnym rezultatem może być nawet nagana i zwolnienie.

Natomiast w przypadku skargi na trudnego ucznia, możliwych rozwiązań jest znacznie więcej. W pierwszej kolejności dyrektor placówki spróbuje pomóc dziecku i jego rodzinie poprzez wdrożenie indywidualnego toku nauczania i objęcie rodziny pomocą pedagogiczno-psychologiczną.

Jeśli to okaże się nieskuteczne lub niemożliwe, kierujący placówką może zadecydować o przeniesieniu dziecka do innej szkoły lub o zgłoszeniu sprawy do sądu rodzinnego.

Pobierz przykładowy wzór podania i uniknij konieczności samodzielnego formułowania pisma!

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: