Wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego WZÓR

Wzór pisma pobrano 218 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 24-04-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-o-wymiane-przylacza-elektrycznego-wzor-pdf-doc

Wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego wzór

Wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego składa się w różnych okolicznościach, najczęściej w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa. O wymianie przyłącza elektrycznego trzeba pomyśleć również wtedy, kiedy w budynku zwiększa się liczba odbiorników energii.

Dobrą okazją do wymiany tego elementu jest też modernizacja budynku, a zwłaszcza elewacji lub dachu. Właściciel nieruchomości nie może jednak samodzielnie podjąć decyzji o wymianie przyłącza na nowe. Musi poprosić o zgodę na taką inwestycję dostawcę energii, który zgodnie z przepisami jest właścicielem całej części przyłącza znajdującego się przed licznikiem.

Aby wymienić przyłącze elektryczne, należy więc pisemnie skontaktować się z zakładem energetycznym. Jak napisać wniosek o zmianę przyłącza energetycznego? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz na samej górze.

Nowsze przyłącze elektryczne

Wymiana przyłącza elektrycznego, powinna wiązać się z jego unowocześnieniem, a także ze zwiększeniem bezpieczeństwa korzystania z takiego przyłącza. Właściciel nieruchomości może więc zaproponować dostawcy energii:

 • demontaż istniejącego przyłącza i stojaka, a następnie wymianę przyłącza napowietrznego na nowe, ale wykonane w taki sam sposób,
 • demontaż istniejącego przyłącza i stojaka, a następnie wymianę przyłącza napowietrznego na przyłącze kablowe ziemne.

Chociaż przygotowując wniosek do zakładu energetycznego, inwestor może zaproponować operatorowi preferowane rozwiązanie, to tak naprawdę wybór konkretnego rodzaju przyłącza uzależniony jest w głównej mierze od:

 • warunków miejscowych,
 • możliwości finansowych inwestora,
 • uzgodnień pomiędzy właścicielem nieruchomości a zakładem energetycznym.

Kiedy potrzebna jest wymiana przyłącza energetycznego?

Wymiana starego przyłącza energetycznego nie należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Warto pamiętać bowiem, że ta część przyłącza, która znajduje się przed licznikiem, jest własnością zakładu energetycznego, dlatego o jej stan techniczny powinien martwić się właśnie operator – to również on obowiązany jest pokryć koszty wymiany czy naprawy przyłącza, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Często jednak wymiana przyłącza odbywa się z inicjatywy właściciela nieruchomości, a nie z obiektywnej potrzeby, którą uznałby za uzasadnioną zakład energetyczny.

Stąd z koniecznością pokrycia kosztów inwestycji zainicjowanej przez właściciela nieruchomości musi liczyć się właśnie inwestor – osoba prywatna, będąca właścicielem domu.

Kiedy wymiana przyłącza energetycznego będzie dobrym rozwiązaniem?

Z pewnością warto pomyśleć o takiej inwestycji przy okazji remontu dachu lub odnawiania elewacji. Nieizolowane, napowietrzne przyłącze okazuje się bardzo niebezpieczne w trakcie wykonywania prac na wysokościach. Jeśli ulegnie uszkodzeniu, może doprowadzić do śmiertelnego porażenia prądem i odcięcia nieruchomości od dostaw energii.

W trakcie modernizacji budynku wskazana jest wymiana starego przyłącza energetycznego na nowe, bezpieczniejsze – najlepiej kablowe prowadzone w ziemi, ponieważ ryzyko jego uszkodzenia jest zdecydowanie niższe.

Podziemne przyłącze energetyczne, jak sama nazwa wskazuje, biegnie pod ziemią od szafki ze złączem kablowym i licznikiem do samego budynku. Nad ziemią znajduje się jedynie ta jego część, którą wyprowadza się ze słupa energetycznego. Nawet te przewody są jednak dobrze chronione – umieszcza się je w specjalnej rurze.

Wymiana przyłącza elektrycznego, będzie zaś niezbędna w przypadku, kiedy w starym budynku znacząco zwiększy się zapotrzebowanie na energię.

Jeśli domownicy zaczną korzystać z większej ilości sprzętów RTV i AGD, konieczne okaże się doprowadzenie do budynku większej mocy przyłączeniowej, a do tego potrzebne jest odpowiednie przyłącze, czyli zastosowanie przewodów z szerokim przekrojem.

Jak wymienić przyłącze elektryczne?

Jak zostało wspomniane, wymiana przyłącza napowietrznego na warkocz czy innego typu modernizacja przyłącza elektrycznego wymaga uzyskania zgody właściciela tego elementu, czyli zakładu energetycznego. Aby móc przeprowadzić taką inwestycję, właściciel nieruchomości musi skierować do operatora pisemną prośbę o wyrażenie zgody na modernizację.

Procedura przypomina inwestycję wykonania nowego przyłącza (złożenie wniosku o przyłączenie do sieci). Można zainicjować ją poprzez wypełnienie gotowego druku, jakim jest wzór wniosku o wymianę przyłącza elektrycznego.

Pismo sprawdzi się w przypadku, gdy inwestor zechce:

 • zwiększyć moc przyłączeniową,
 • podzielić instalację w domu wielorodzinnym,
 • gdy miejsce ma wymiana/przebudowa przyłącza.

Również w przypadku modernizacji przyłącza elektrycznego, np. pod wymianę instalacji elektrycznej – konieczne jest uzyskanie od operatora warunków przyłączenia, dlatego procedura przypomina proces pierwotnego przyłączenia nieruchomości do sieci.

Wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego

Pismo do zakładu energetycznego w sprawie wymiany przyłącza musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, pozwalających na zidentyfikowanie klienta oraz rozpatrzenie zasadności wniosku.

Dokument należy uzupełnić zatem o:

 • dane osobowe wnioskodawcy,
 • dane przyłączonej nieruchomości,
 • treść wniosku z opisem planowanych zmian/modernizacji,
 • uzasadnienie.

W treści wniosku właściciel nieruchomości musi określić, w jaki sposób chce wymienić stare przyłącze – czy będzie to przyłącze napowietrzne, czy kablowe ziemne. Należy wskazać także, z jakich powodów inwestor planuje taką zmianę.

Z reguły wniosek wystarczy uzasadnić modernizację kwestiami bezpieczeństwa domowników czy osób zatrudnionych do wykonania remontu budynku.

Kto płaci za wymianę przyłącza elektrycznego?

Chociaż zgodnie z obowiązującym prawem, za wykonanie przyłącza odpowiada zakład energetyczny, na którego terenie działania znajduje się budynek, to niekiedy – po ustaleniu tego z operatorem – dopuszcza się wykonanie części przyłącza przez kwalifikowanego elektryka.

Niemniej jednak w obu przypadkach inwestycja wykonana na wniosek właściciela nieruchomości obciąża kosztami właśnie jego.

Dostawca energii, który jest właścicielem części przyłącza znajdującej się przed licznikiem energii elektrycznej, ponosi koszt jego wymiany tylko wtedy, gdy stan techniczny instalacji stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia odbiorców prądu.

Podobne pisma:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: