Testament z wydziedziczeniem WZÓR

Wzór pisma pobrano 293 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Testament z wydziedziczeniem WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

testament-z-wydziedziczeniem-wzor-pdf-doc

Testament z wydziedziczeniem wzór

Jak napisać testament z wydziedziczeniem tzw. testament negatywny? Wydziedziczenie w testamencie to tak naprawdę jedyny sposób na wydziedziczenie krewnego. Jednak, aby móc wydziedziczyć osobę bliską, należy w odpowiedni sposób sporządzić testament i uzasadnić taką decyzję za pomocą argumentów, które przewiduje w tym przypadku Kodeks cywilny. Jak napisać wydziedziczenie? aby ułatwić Ci skuteczne wydziedziczenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór testamentu, który pobierzesz powyżej.

Na czym polega wydziedziczenie?

testament-z-wydziedziczeniem-wzor-pdf-docNiektóre osoby myślą, że jeśli pominą jednego z krewnych w testamencie, będzie to jednoznaczne z jego wydziedziczeniem. Tymczasem każdy spadkobierca – nawet ten niewymieniony w treści testamentu – nadal ma prawo do zachowku, czyli może domagać się wypłaty określonej sumy pieniężnej od osoby, która otrzymała spadek. 

Wydziedziczenie w testamencie ma zaś taki skutek, że krewny traci prawo do zachowku, czyli przestaje być spadkobiercą. W taki sposób można wydziedziczyć zarówno dzieci czy wnuki, jak i rodziców czy małżonka. Testament z wydziedziczeniem musi jednak:

  • precyzyjnie określać, o którego krewnego chodzi,
  • mieć odpowiednie uzasadnienie wydziedziczenia (katalog jest zamknięty),
  • zostać sporządzony zgodnie z przepisami, ponieważ nieważny testament to również nieważne wydziedziczenie.

Poza tym, wydziedziczenie nie będzie prawnie skuteczne, jeśli spadkodawca wybaczy spadkobiercy, którego chce wydziedziczyć. 

Wydziedziczony w testamencie zostaje potraktowany tak samo jak osoba, która nie dożyła chwili otwarcia spadku. Co ciekawe, testament może zawierać same zapisy o wydziedziczeniu i nie wskazywać żadnego spadkobiercy – określa się go wtedy testamentem negatywnym.

Kiedy można wydziedziczyć krewnego w testamencie?

Wypełniając przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór testamentu z wydziedziczeniem (testamentu negatywnego), spadkodawca musi odpowiednio uzasadnić swoją decyzję w takiej sprawie. Kodeks cywilny określa jednak jedynie trzy przypadki, w których wydziedziczenie jest zasadne. Są to sytuacje, gdy:

  • krewny postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, wbrew woli spadkodawcy, na przykład poprzez nadużywanie alkoholu, spożywanie narkotyków, znęcanie się nad członkami rodziny,
  • krewny dopuszcza się wobec spadkodawcy (lub innej bliskiej mu osoby) umyślnego przestępstwa przeciwko wolności, zdrowiu lub życiu, bądź dopuszcza się rażącej obrazy ich czci,
  • krewny nie dopełnia obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy, na przykład poprzez uchylanie się od obowiązku alimentacji, zerwanie więzi rodzinnych, wyrzucenie spadkodawcy z domu, i tak dalej. 

Co istotne, każdy z tych powodów musi mieć charakter uporczywy, nie jednorazowy. W przeciwnym razie nadal nie stanowi podstawy do wydziedziczenia. Jak zostało wspomniane, spadkodawca nie może również wybaczyć takiego zachowania krewnemu – wtedy wydziedziczenie będzie nieważne. 

Nawet jeśli spełnione zostaną wszystkie określone przepisami warunki wydziedziczenia w testamencie, spadkobierca nadal może spróbować podważyć taki zapis w dokumencie. Na nim spoczywa wtedy ciężar udowodnienia, że przedstawione argumenty nie są prawdziwe.

Najprościej jest podważyć ważność samego testamentu z wydziedziczeniem. Można dokonać tego jednak wyłącznie przed sądem w ramach postępowania o tak zwane stwierdzenie nabycia spadku.

Testament będzie nieważny, jeśli zabraknie w nim wymaganych elementów formalnych i prawnych. Gdy testament zostanie unieważniony, automatycznie unieważniony zostanie też zapis o wydziedziczeniu. 

Jak napisać testament z wydziedziczeniem?

Testament może zostać sporządzony odręcznie przez samego spadkodawcę. Można jednak również sporządzić go w obecności notariusza, a nawet podyktować urzędnikowi w obecności dwóch świadków. Testament własnoręczny będzie ważny w świetle przepisów prawa – wystarczy, że znajdą się w nim wymagane elementy formalne i podpis spadkodawcy. 

Jak napisać testament z wydziedziczeniem? Taki dokument powinien zawierać odpowiednie zapisy, w których spadkodawca wskaże, którego krewnego dotyczy wydziedziczenie. Należy sporządzić taki dokument możliwie precyzyjnie – nie można pozostawić wątpliwości co do tego, kogo wydziedzicza się w testamencie.

Poza tym, niezbędnym elementem takiego dokumentu jest też uzasadnienie wydziedziczenia, które musi nawiązywać do argumentów określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Co więcej, prawo spadkowe z kolei wymaga, aby wskazać okoliczności /przyczyny wydziedziczenia, czyli przesłanki wydziedziczenia. Spadkodawca musi zatem w kilku zdaniach opisać, dlaczego chce daną osobę pozbawić zachowku.

Nie wystarczy jednak jedynie uargumentować wydziedziczenie – należy opisać sytuację, która doprowadziła do takiej decyzji. Warto zamieścić w testamencie również wzmiankę o tym, że spadkobierca nie wybaczył osobie wydziedziczanej. 

Testament z wydziedziczeniem musi zostać sporządzony zgodnie z wymogami formalnymi i prawnymi. Jeśli nie spełni tych wymogów, (np. nie będzie zawierał przesłanek wydziedziczenia) może zostać uznany za nieważny, a wraz z nim nieskuteczne prawnie będzie także wydziedziczenie. Dokument warto sporządzić zatem w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór testamentu, który przygotowaliśmy. 

Czy możliwe jest wydziedziczenie dzieci i wnuków?

Wydziedziczenie syna i jego dzieci w teorii jest możliwe, ale w praktyce wcale nie takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Co prawda, przepisy nie zabraniają wydziedziczenia w testamencie dzieci, wnuków ani prawnuków.

Jednak trudno jest w przypadku osób małoletnich spełnić warunek odpowiedniego uzasadnienia decyzji o wydziedziczeniu krewnego. Poza tym sądy są przeciwne wydziedziczeniu małoletnich, gdyż z reguły nie działają oni na szkodę spadkodawcy z premedytacją, a co za tym idzie – nie zasługują na wydziedziczenie. 

Jeśli spadkodawca nie wydziedziczy syna i jego dzieci lub córki i jej dzieci, potomkowie nie zostaną wyłączeni z dziedziczenia automatycznie. Zgodnie z przepisami, będą uprawnieni do zachowku po spadkodawcy. Co więcej, w części nawet większej niż wydziedziczony spadkobierca, ponieważ osobom małoletnim przypada zwykle większy udział spadkowy. 

Jak sprawdzić wydziedziczenie?

Nie ma innego sposobu na wydziedziczenie krewnego, niż ujęcie wydziedziczenia w treści testamentu. Osoba wydziedziczona dowie się zatem o takim fakcie, kiedy zapozna się z treścią dokumentu, czyli dopiero po śmierci spadkodawcy. Jeśli sprawa spadku rozstrzygana jest przed sądem, powód z reguły dołącza testament i wnosi o jego otwarcie.

W tym momencie wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z testamentem, a jeśli mają wątpliwości co do jego wiarygodności, mogą też przed sądem dochodzić unieważnienia testamentu. Jednak jak praktyka pokazuje, sporządzenie testamentu negatywnego jest niemal niepodważalne, gdyż jest to celowa czynność ze strony spadkodawcy mająca na celu wydziedziczenie członka rodziny.

Najczęściej metodą podważenia negatywnego testamentu jest powołanie się na brak zdolności spadkodawcy do czynności prawnych.

Podstawa prawna: Art. 1008. – [Wydziedziczenie] – Kodeks cywilny.

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

1)wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2)dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3)uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: