Gwarancja rozruchowa na silnik WZÓR

Wzór pisma pobrano 248 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Gwarancja rozruchowa na silnik WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

gwarancja-rozruchowa-na-silnik-wzor-pdf-doc

Gwarancja rozruchowa na silnik wzór

Gwarancja rozruchowa na silnik, w przeciwieństwie do rękojmi, nie jest czymś uregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego. Tak naprawdę, pojęcia gwarancji rozruchowej nie znajdziemy w żadnych przepisach. Ten typ gwarancji wykształcił się w praktyce handlowej i znajduje zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do towarów z drugiej ręki, a więc np. w przypadku używanych silników.

Czym charakteryzuje się gwarancja rozruchowa i na czym polega w praktyce, oraz jak ją sporządzić? aby ułatwić Ci sporządzenie prawidłowej gwarancji rozruchowej na silnik, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz u góry.

Co to jest gwarancja rozruchowa?

Gwarancja rozruchowa od osoby prywatnej lub firmy to nic innego jak dobrowolne oświadczenie sprzedającego, że oferowany towar jest sprawny – krótko mówiąc: działa. Gwarancja rozruchowa uzupełnia pisemną gwarancję rozruchową z tytułu rękojmi, czyli nie wyklucza jej, lecz funkcjonuje równolegle do niej i jest udzielana dobrowolnie.

W przepisach Kodeksu cywilnego nie znajdziemy pojęcia gwarancji rozruchowej. Jest to potoczne określenie funkcjonujące w praktyce handlowej. Ponieważ przepisy nie przewidują takiej gwarancji, nie określają też jej zasad – definiuje je strona, która gwarancji udziela, czyli sprzedawca.

W ramach gwarancji rozruchowej sprzedający oświadcza, że towar, który oferuje działa, jest sprawny, a gdyby okazało się inaczej, nabywca może w ustalonym terminie zwrócić go bez żadnych konsekwencji.

Zarówno kupujący, jak i sprzedający powinni pamiętać jednak, że gwarancja rozruchowa – tak jak każda dobrowolna gwarancja udzielana przez sprzedawcę – nie jest prawnie wiążąca, jeśli nie została określona na piśmie.

Dokument tego typu powinien ustalać także dokładne warunki udzielonej gwarancji, w tym także termin gwarancji, sposób zgłaszania usterki i sposób rozwiązania ewentualnego zgłoszenia reklamacyjnego.

Na czym polega gwarancja rozruchowa na silnik?

Gwarancja na silnik obowiązuje sprzedawcę niezależnie od tego, czy oferuje klientowi towar nowy, czy używany. Mowa o rękojmi za prawne lub fizyczne wady towaru, a także niezgodność produktu z umową (kupna-sprzedaży).

Jest to taki rodzaj gwarancji, którego sprzedawca nie może „wyłączyć” i którego zasady określają przepisy. W przypadku silnika nowego okres rękojmi trwa dwa lata, a w przypadku modelu używanego silnika – jeden rok.

Poza rękojmią silnik może być objęty gwarancją dodatkową, udzieloną przez gwaranta, czyli sprzedawcę. Zasady takiej gwarancji ustala on w sposób dowolny, podobnie jak okres trwania dodatkowej ochrony.

Obok tych dwóch typów gwarancji może istnieć również 30-dniowa gwarancja rozruchowa, ponownie udzielana dobrowolnie przez sprzedającego. Zdarza się również, że gwarancja rozruchowa w przypadku silników obowiązuje jedynie do pierwszego uruchomienia, czyli do zamontowania części wewnątrz pojazdu i sprawdzenia, czy działa.

Jeśli gwarancja rozruchowa obejmuje okres jednego miesiąca, pozwala właścicielowi pojazdu przekonać się, czy zakupiony silnik lub inna część – jest w pełni sprawna. Gdyby w okresie testowym okazało się, że silnik działa wadliwie, kupujący będzie miał możliwość dokonania jego zwrotu.

Udzielona przez sprzedawcę pisemna gwarancja rozruchowa na używany silnik nie wyłącza jednak rękojmi, która obowiązuje równolegle i po upływie okresu gwarancji rozruchowej. Na podstawie rękojmi kupujący może zatem w ciągu roku lub dwóch lat od zakupu silnika rościć o jego wymianę, naprawę lub obniżenie ceny.

Jakie informacje powinna zawierać pisemna gwarancja rozruchowa na silnik?

Przykładowy wzór gwarancji rozruchowej uwzględnia warunki gwarancji udzielanej przez sprzedawcę. Jeśli ten nie przygotuje gwarancji w formie pisemnego oświadczenia, nie będzie ono prawnie wiążące.

Podobnie w przypadku, kiedy oświadczenie o udzieleniu gwarancji nie odniesie się do takich zagadnień, jak sposób rozpatrywania reklamacji czy termin obowiązywania ochrony gwarancyjnej.

Gwarancja rozruchowa na używany silnik powinna zawierać kilka określonych elementów formalnych, w tym:

  • dane na temat transakcji kupna-sprzedaży silnika, czyli datę i miejsce, dane kupującego, dane sprzedającego, dane silnika,
  • oznaczenie czasu trwania gwarancji rozruchowej, zwykle maksymalnie 30 dni,
  • określenie warunków składania reklamacji, w tym sposobu zgłaszania reklamacji oraz wyłączeń z reklamacji,
  • wskazanie możliwych rozwiązań zgłoszonej reklamacji: wymiana, naprawa, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy kupna używanego silnika i zwrot środków.

Chociaż sprzedający udziela gwarancji z własnej woli i może dowolnie sformułować taki dokument, to wzór gwarancji rozruchowej na silnik ułatwia przygotowanie pisma, które dobrze chroni obie strony transakcji kupna-sprzedaży.

Rozpatrywanie reklamacji na podstawie gwarancji rozruchowej silnika

Kupno nowego silnika to duży wydatek, dlatego wiele osób decyduje się na zakup silnika używanego, na przykład po regeneracji. Warto w takim przypadku wybierać oferty objęte dodatkową gwarancją rozruchową. Jeśli bowiem już po zamontowaniu silnika okaże się, że jest ona niesprawna, możliwe będzie szybkie zwrócenie towaru, bez zbędnych formalności.

Kwestia sprawdzenia prawidłowości działania silnika jest jednak dosyć kłopotliwa. Trudno bowiem w ciągu kilkudziesięciu dni przekonać się, czy część faktycznie działa, jak należy. Najkorzystniej jest wykonać na nim próbę olejową, czyli przejechać co najmniej 1000 km i sprawdzić, czy silnik nie zużywa zbyt dużej ilości oleju.

Jeśli po takiej próbie okaże się, że silnik nie działa w pełni sprawnie, należy jak najszybciej zgłosić wykrytą wadę sprzedawcy. Jeżeli zależy mu na dobrej opinii, powinien błyskawicznie rozwiązać problem, na przykład poprzez wymianę podzespołu.

W sytuacji, kiedy sprzedawca nie chce zaakceptować zgłoszonej reklamacji, warto przygotować materiał dowodowy, który będzie niepodważalny na wypadek ewentualnej rozprawy sądowej – na przykład, wyniki badań potwierdzające niesprawność silnika.

W przypadku wykrycia wady silnika po upływie okresu obowiązywania gwarancji rozruchowej warto pamiętać o możliwości złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.

Istotną rolę odgrywać będzie jednak czas zgłoszenia wykrytej wady, gdyż po roku od zakupu towaru to po stronie kupującego spoczywa ciężar wykazania, iż usterka nie powstała z jego winy.

Składając pismo reklamacyjne dotyczące wadliwego silnika, warto pamiętać też o odpowiednim sformułowaniu swoich żądań. Jeśli kupujący domaga się zwrotu poniesionych kosztów, nie powinien zapominać też o pobocznych wydatkach, związanych z wymianą silnika.

Czynności tej zawsze towarzyszy bowiem:

  • konieczność wymiany oleju,
  • konieczność wymiany napędu rozrządu i napędu osprzętu,
  • konieczność uzupełnienia płynu chłodzącego.

Kwotę zwrotu kosztów zakupu silnika zwiększają zatem również koszty jego transportu i robocizny mechanika.

Podobne pisma:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: