Opinia o pracowniku gotowiec WZÓR

Wzór pisma pobrano 448 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Opinia o pracowniku gotowiec WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

opinia-o-pracowniku-gotowiec-wzor-pdf-doc

Opinia o pracowniku gotowiec wzór

Jak napisać opinię o pracowniku? Opinię o pracowniku wystawia jego pracodawca, najczęściej na prośbę pracownika bądź sądu. Pismo jest pomocne między innymi w procesie rekrutacji, w trakcie poszukiwania nowej pracy, ponieważ dla innego kolejnego przełożonego stanowi doskonałe źródło informacji o potencjalnym pracowniku. Pracownik może też poprosić pracodawcę o opinię, gdy wymaga tego sąd rozpatrujący daną sprawę (np. przywrócenie praw rodzicielskich).

Co powinna zawierać opinia o pracowniku? Czy można odmówić wydania opinii na wniosek osoby zatrudnionej i jak sporządzić taką opinię, by spełniała wszystkie formalne wymagania? Aby ułatwić Ci sporządzenie opinii o pracowniku, przygotowaliśmy gotowy wzór, który pobierzesz powyżej!

Co to jest opinia o pracowniku?

Opinia o pracowniku to dokument, który pracodawca wystawia dobrowolnie, zwykle na prośbę samego pracownika. Kodeks pracy nie nakłada na przełożonego obowiązku wystawienia takiej opinii, dlatego to on sam decyduje o tym, czy spełni prośbę podwładnego.

Opinię o pracowniku wystawia się najczęściej po zakończeniu stażu, praktyk lub okresu próbnego oraz w sytuacji, kiedy zatrudniona osoba kończy pracę w danej firmie. Należy pamiętać, że opinia ta może być zarówno pozytywna, jak i negatywna.

Jeśli więc pracownik zdaje sobie sprawę, że dokument nie będzie zawierał zbyt wielu superlatyw, korzystniej będzie z niego zrezygnować, gdyż wystawienie opinii negatywnej nie przyniesie dobrego rezultatu…

Po co wystawia się opinię o pracowniku? Zazwyczaj dokument okazuje się przydatny w dalszych losach zawodowych i ułatwia znalezienie pracy. Czasami jednak potrzebna bywa opinia o pracowniku do sądu. Ma ona postawić osobę zatrudnioną w lepszym świetle, na przykład w procesie ubiegania się o przywrócenie praw rodzicielskich.

Opinia pracodawcy o pracowniku zawsze sprowadza się do opisu jego postawy jako osoby świadczącej pracę, co oznacza, że odnosi się do realizacji powierzanych zatrudnionemu zadań.

Może jednak opisywać też relacje pracownika z innymi osobami zatrudnionymi lub nawet nawiązywać bezpośrednio do jego cech charakteru, które mają wpływ na sposób świadczenia pracy.

Jak powinna wyglądać opinia o pracowniku?

Pracodawca, który nie wie, jak napisać opinię o pracowniku, może posłużyć się przygotowanym przez nas, gotowym do wypełnienia drukiem, jakim jest wzór opinii o pracowniku lub zainspirować się przykładową opinią, dostosowując jej treść do własnej sytuacji.

Opinia o pracowniku przykład to najczęściej druk mieszczący się w całości na kartce o formacie A4. Pismo ma charakter formalny i zachowuje odpowiedni układ treści.

Musi zawierać też kilka stałych elementów, w tym przede wszystkim oznaczenie pracownika, którego dotyczy, informacje o jego kwalifikacjach zawodowych i osiągnięciach, określenie sposobu wywiązywania się z powierzonych mu zadań, a także wskazanie, jak zakończona została współpraca pomiędzy pracownikiem a przełożonym.

Każda opinia o pracowniku może bazować na poniższym schemacie:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • dane osoby oraz firmy wystawiającej opinię: imię i nazwisko, nazwa stanowiska, nazwa firmy,
 • odpowiedni nagłówek i zwrot grzecznościowy,
 • przedstawienie pracownika, czyli dane pracownika: imię i nazwisko, nazwa zajmowanego stanowiska, okres współpracy, podstawa zatrudnienia,
 • opis obowiązków pracownika, zdobyte umiejętności pracownika, osiągnięcia (pracownik w naszej firmie pełni funkcję…)
 • opinia szczegółowa: kompetencje miękkie (zarządzanie czasem, ambicje, zdolność adaptacji, praca zespołowa),
 • podsumowanie i opinia ogólna,
 • podpis osoby wystawiającej.

…jak widzisz, napisanie opinii to nie taka prosta sprawa!

Jaka powinna być opinia o pracowniku?

Pracownik zazwyczaj prosi pracodawcę o napisanie opinii tylko wtedy, kiedy ma z nim dobre relacje. Pisząc taką rekomendację, przełożony powinien starać się być jak najbardziej rzetelnym.

Dokument musi mieć spersonalizowany charakter. Nie sprawdzi się zatem dosłowne skopiowanie przykładowej opinii znalezionej w Internecie.

Co więcej, wystawienie opinii przesadzonej, pełnej superlatyw może wyglądać niewiarygodnie, przez co opinia nie będzie miała większej wartości dla potencjalnego przyszłego pracodawcy.

Jeśli więc przełożony wymienia dobre strony pracownika, musi w jakiś sposób uzasadnić je lub zachować umiar w swoich pochwałach.

Pozytywna opinia o pracowniku powinna zostać napisana prostymi słowami. Zbyt wyszukane określenia również sugerować będą brak autentyczności takiej rekomendacji. Tak naprawdę dokument może mieć bardzo prostą formę.

Wystarczy, że będzie odnosił się do:

 • osoby pracownika – przedstawi jego i jego stanowisko,
 • zakresu obowiązków pracownika,
 • sposobu wywiązywania się z obowiązków pracowniczych,
 • indywidualnych umiejętności, kwalifikacji i predyspozycji.

Pozytywna opinia, która zawiera w swojej treści wszystkie te zagadnienia, będzie wartościowa i dla potencjalnego pracodawcy, i dla samego pracownika, ponieważ z pewnością pomoże mu w celu nawiązania kontaktu z nowym pracodawcą, bądź w dalszej karierze.

Czy opinia o pracowniku może być negatywna?

Pracodawca zawsze ma prawo do wyrażenia o pracowniku opinii negatywnej. W praktyce, wiedząc, że wydźwięk takiego dokumentu byłby dla pracownika niekorzystny, przełożony prędzej odmówi wystawienia opinii, niż sporządzi dokument pełen krytyki.

Jednocześnie warto pamiętać, że w rekomendacji o relatywnie pozytywnym wydźwięku zawsze mogą pojawić się jakieś informacje, wskazujące na drobne braki kompetencji.

Takie elementy, choć dodają opinii wiarygodności, bywają dla pracownika przykrym doświadczeniem, dlatego, zanim przełożony zdecyduje się na wystawienie takiego dokumentu – warto poruszyć z nim ten temat.

Opinia o pracowniku do sądu

Z reguły opinia o pracowniku potrzebna jest osobie zatrudnionej do celów zawodowych. Zdarza się jednak, że podwładny prosi pracodawcę o opinię, którą zamierza wykorzystać w sądzie.

Taki dokument okazuje się bowiem pomocny w sytuacji, kiedy pracownik ubiega się o przyznanie mu opieki nad dzieckiem czy też w sprawie o podział majątku. Opinia o pracowniku jest wtedy jednoczesną opinią o ogólnej postawie człowieka, będącego stroną w postępowaniu sądowym.

Opinia do sądu może być wykorzystywana również w trakcie postępowania związanego ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Pracownik, który otrzymał dyscyplinarkę i nie zgadza się z taką decyzją przełożonego, może bowiem walczyć o swoje prawa przed sądem pracy. Wtedy opinia poprzedniego pracodawcy miewa ogromne znaczenie dowodowe.

Wystawianie opinii o pracowniku do sądu to najlepszy przykład na to, że taki dokument powinien zawierać informacje zgodne z prawdą. Rekomendacja świadczy bowiem nie tylko o pracowniku, ale również o pracodawcy. Jeśli nie jest rzetelna, sugeruje, że przedsiębiorstwo też nie należy do godnych zaufania.

Słowo końcowe

Kodeks Pracy w odróżnieniu od wydania świadectwa pracy, nie zobowiązuje pracodawcy do wystawienia opinii na temat pracownika. Dlatego stanowisko osoby wystawiającej opinię może być w tym kontekście całkowicie dowolne.

Jeśli jednak ocena pracownika nie będzie stanowić dla pracodawcy żadnego problemu, Przez względy formalne opinia powinna być wystawiona w formacie A4, ponieważ jest dokumentem formalnym. Natomiast w treści dokumentu pracodawca, pisząc opinię, powinien zawrzeć kilka ważnych wątków:

 • cechy pracownika,
 • charakterystyka pracownika,
 • zajmowane stanowisko,
 • umiejętność pracy.

W celu napisania opinii spełniającej wszelkie formalne wymagania zachęcamy do pobrania przygotowanego przez nas wzoru!

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: