Odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania WZÓR

Wzór pisma pobrano 347 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

odwolanie-od-rozliczenia-kosztow-ogrzewania-wzor-pdf-doc

Odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania wzór

Czy można sporządzić odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania? Jeśli właściciel lokalu ma uzasadnione wątpliwości co do wysokości swojego rachunku, powinien jak najszybciej złożyć stosowną reklamację. Rozliczenie kosztów ogrzewania odbywa się zwykle na przełomie wiosny i lata, czyli po zakończeniu okresu grzewczego.

Na odwołanie się od rozliczenia kosztów ogrzewania właściciele lokalu mają zazwyczaj kilka tygodni od dnia otrzymania rachunku od odbiorcy energii. Jak sporządzić odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania?

Do kogo kierować reklamację rachunku za ogrzewanie?

Zanim właściciel mieszkania wypełni wzór odwołania od rozliczenia kosztów ogrzewania, musi dowiedzieć się, do kogo takie pismo zaadresować. Należy wiedzieć więc, że zgodnie z przepisami, rozliczenia kosztów ogrzewania dokonuje odbiorca ciepła, to jest zarządca lub właściciel budynku.

To on otrzymuje rachunek za dostawy ciepła i to on rozlicza ten koszt pomiędzy wszystkich właścicieli lokali, bądź ich użytkowników. 

Rozliczenie centralnego ogrzewania dotyczy przy tym jedynie kosztów zakupu energii cieplnej, nie zaś kosztów ewentualnego remontu czy wymiany instalacji grzewczej. Takie wydatki powinien pokrywać fundusz remontowy. 

Podsumowując: odwołanie od rachunku za ogrzewanie składa się odpowiednio do zarządcy lub właściciela budynku wielorodzinnego. 

Regulamin rozliczania kosztów ogrzewania

Na koszty ogrzewania składają się koszty stałe, czyli koszty ponoszone niezależnie od zużycia ciepła w mieszkaniu oraz koszty zmienne, czyli koszty zależne od wskazań układu pomiarowego lub innych czynników.

O wybranym sposobie rozliczania kosztów zarządca lub właściciel budynku musi zadecydować odpowiednio wcześnie i ująć je w regulaminie rozliczeń.

Taki regulamin przyjmuje się w formie uchwały członków wspólnoty mieszkaniowej, w formie uchwały rady nadzorczej lub decyzją rady gminy w przypadku mieszkań komunalnych. 

Wspomniany regulamin opisuje, jak wygląda rozliczenie centralnego ogrzewania we wspólnocie. Wskazane w nim zasady są obowiązujące dla wszystkich lokatorów, a jeśli ulegną zmianie, to należy poinformować o niej mieszkańców budynku w terminie co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem ich w życie. 

Znajomość regulaminu rozliczeń to podstawa, ponieważ reklamacja rachunku za ogrzewanie odbywa się na podstawie zasad opisanych w tym dokumencie. Mówi on między innymi o sposobie i terminie złożenia pisma reklamacyjnego.

Najczęściej jest to okres 21 dni, licząc od dnia otrzymania rachunku. Dokument powinien informować też o tym, co zrobić, jeśli odwołanie okaże się nieskuteczne lub przekroczony zostanie wskazany w nim termin na reklamację.

Najczęściej przekroczenie terminu sprawia, że uzasadnioną reklamację rozlicza się w kolejnym sezonie grzewczym, natomiast odrzucenie odwołania od rozliczenia pozostawia właścicielowi lokalu jeszcze jedną możliwość dochodzenia swoich praw – drogę sądową. 

Pozew w sprawie odszkodowania grzewczego

Odrzucone odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania nie stanowi dla właściciela lokalu zamknięcia sprawy. Jeżeli zarządca czy właściciel budynku odniesie się negatywnie do jego reklamacji, poszkodowany może skierować sprawę do sądu.

Uprzednie odwołanie się od otrzymanego rachunku jest jednak konieczne, a dodatkowo pozwala uzyskać wgląd w takie dokumenty, jak rachunek dostarczony przez dostawcę ciepła (często niższy niż ten, który „rozdziela” między mieszkańcami odbiorca ciepła) oraz regulamin kosztów ogrzewania.

Posiadając takie dokumenty, właściciel lokalu może wnieść pozew o odszkodowanie grzewcze w sądzie cywilnym. Potrzebuje w tym celu udokumentowanej drogi swoich odwołań i danych dotyczących opłat i rozliczeń. W pozwie może powołać się na fakt, że jego sąsiedzi, posiadając takiej samej wielkości mieszkanie, płacą znacznie niższe rachunki. 

Sądy przyznają odszkodowania grzewcze za 10 lat wstecz, czyli sumując wszystkie okresy rozliczeniowe. Kwota, jaką można w taki sposób odzyskać, jest więc bardzo wysoka. 

W jaki sposób rozlicza się koszty ogrzewania poszczególnych mieszkań?

Zanim poszkodowany wypełni wzór pisma dotyczący reklamacji rozliczenie centralnego ogrzewania, powinien wiedzieć, w jaki sposób w jego budynku rozliczane są koszty energii cieplnej.

Zarządca lub właściciel ma w tym zakresie do wyboru kilka rozwiązań, jednak zawsze powinien trzymać się następujących zasad ogólnych:

  • promowania oszczędności ciepła,
  • zapewniania właściwych warunków użytkowania lokali,
  • dzielenia kosztów w sposób sprawiedliwy, czyli z uwzględnieniem: warunków technicznych nieruchomości, położenia lokali, przenikalności cieplnej ścian, ilości ciepła dostarczonego do lokalu z pionów grzewczych.

Najczęściej spotykana jest reklamacja odczytu podzielników ciepła, ponieważ są to takie urządzenia pomiarowe, które montuje zwykle jedynie część właścicieli mieszkań.

Skutkiem tego, że jest to nieobowiązkowe, odczyt podzielników okazuje się bardzo niemiarodajny, czego konsekwencje ponosi zarówno lokator posiadający podzielnik, jak i lokator, który takiego urządzenia nie posiada.

Korzystniejszą metodą jest oparcie rozliczeń na odczytach ciepłomierzy. Są to urządzenia montowane w nowoczesnych budynkach, dokładne i wygodne w użyciu – pozwalają nawet na zdalne odczyty pomiarów.

Niektórzy odbiorcy ciepła nadal korzystają też z rozliczenia kosztów na podstawie powierzchni/kubatury pomieszczeń, ponieważ dopuszczają to obowiązujące przepisy. Często stosowana jest metoda proporcjonalnego uwzględniania odczytów podzielników ciepła i powierzchni lokalu, na przykład w stosunku 70 i 30%.

Zanim właściciel lokalu wyliczy swoje zużycie energii cieplnej, musi wziąć pod uwagę również rozliczenie kosztów ogrzewania części wspólnych budynku – klatek schodowych. Te rozliczane są proporcjonalnie do wielkości mieszkań własnych wszystkich lokatorów.

Informacje na ten temat powinny znaleźć się w regulaminie rozliczeń spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Koszty stałe ogrzewania części wspólnych i pomieszczeń pozbawionych urządzeń pomiarowych mogą stanowić nawet 40 – 50% całkowitych kosztów ogrzewania.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: