Oświadczenie o utracie karty kierowcy WZÓR

Wzór pisma pobrano 257 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Oświadczenie o utracie karty kierowcy WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 16-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

oswiadczenie-o-utracie-karty-kierowcy-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o utracie karty kierowcy wzór

Jak napisać oświadczenie o utracie karty kierowcy? Karta kierowcy to dokument, który przyjmuje postać specjalnej karty z chipem, pozwalającym na zapisywanie danych dotyczących przebiegu jazdy i postojów kierowcy. Jest niezwykle ważny i obowiązuje swojego właściciela do korzystania z niego w pojeździe, jeśli znajduje się w nim cyfrowy tachograf.

Ponieważ karta kierowcy to bardzo istotny dokument, kierowca odpowiada za niego i musi zgłosić jego utratę, uszkodzenie, bądź kradzież.

Czym jest karta kierowcy? 

Karta kierowcy to dokument, który rejestruje przebieg jazdy i postoje (okresy odpoczynku) kierującego pojazdem. Taki dokument z chipem musi posiadać każdy kierowca pojazdu wyposażonego w tachograf cyfrowy, czyli:

 • pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów, których masa przekracza 3,5 tony,
 • pojazdu służącego do przewozu ludzi w liczbie większej niż 9 (razem z kierowcą). 

O wydanie karty kierowcy można wnioskować, kiedy jest nam ona potrzebna do pracy – pierwszy raz – a także w sytuacji, gdy:

 • zbliża się termin upływu ważności karty (jest ważna przez 5 lat),
 • zgubiliśmy kartę,
 • karta została skradziona,
 • karta jest uszkodzona,
 • karta działa wadliwie,
 • kierowca zmienił dane osobowe lub adres zamieszkania,
 • kierowca zmienił kraj zamieszkania.

Czy można jeździć bez karty kierowcy?

Utrata karty kierowcy nie oznacza, że kierujący pojazdem musi natychmiast zaprzestać jazdy. Może kontynuować swoją pracę przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych, bądź dłużej, jeśli konieczne jest odstawienie pojazdu do bazy.

W tym drugim przypadku kierowca musi jeszcze udowodnić niemożność przedstawienia lub użycia karty w tym okresie.

Wystawca karty powinien wydać w tym celu odpowiednie zaświadczenie umożliwiające kontynuację jazdy bez dokumentu. Aby je otrzymać, należy złożyć oświadczenie o zagubieniu karty kierowcy. 

Co grozi za jazdę bez karty kierowcy?

Kierowca ma obowiązek zgłoszenia utraty, uszkodzenia czy kradzieży karty kierowcy. W przypadku kradzieży dokumentu konieczne jest także zawiadomienie o sprawie policji.

W pozostałych przypadkach wystarczy, że kierujący pojazdem złoży oświadczenie o utracie karty do tachografu i zawnioskuje o wydanie nowego dokumentu.

Jazda bez karty kierowcy grozi wysokimi mandatami, z którymi musi liczyć się nie tylko kierowca, ale również zatrudniająca go firma. Wynoszą one kolejno:

 • 2000 zł dla kierującego pojazdem,
 • 2000 zł dla osoby zarządzającej transportem w firmie,
 • 5000 zł dla firmy transportowej. 

Dodatkowo kierowca, który porusza się pojazdem powyżej 15 dni bez karty kierowcy i bez stosownego zaświadczenia, może zostać obciążony mandatem w wysokości 1000 zł. Natomiast każdy kolejny dzień naruszania w ten sposób przepisów wiąże się z karą w wysokości 100 zł dziennie. 

Gdzie uzyskuje się nową kartę kierowcy?

Oświadczenie dotyczące utraty karty kierowcy należy złożyć jak najszybciej po zauważeniu jej zgubienia czy kradzieży. Później konieczne jest zawnioskowanie o wydanie nowej karty. Dokument przygotowuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) w Warszawie.

Wniosek o wydanie karty można złożyć w formie papierowej i wysłać pocztą lub zdecydować się na wypełnienie dokumentów online z wykorzystaniem profilu zaufanego, bądź podpisu elektronicznego. 

Do wniosku o nową kartę kierowcy należy dołączyć:

 • kopię ważnego prawa jazdy,
 • fotografię kierowcy, 
 • kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty w wysokości 172,20 zł.

Na nową kartę kierowcy czeka się do 30 dni roboczych, licząc od momentu prawidłowego złożenia wniosku. Dokument jest ważny przez 5 lat od momentu wydania. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja, w której dokument z wbudowanym chipem działa nieprawidłowo. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia karty – innego niż uszkodzenie mechaniczne  – należy złożyć reklamację zgodnie z procedurą reklamacyjną, a karta zostanie naprawiona lub wymieniona na nową. 

Jak zgłosić utratę karty kierowcy?

Jeśli dokument zostanie zgubiony, skradziony, uszkodzony lub działa wadliwie, kierowca musi wystąpić o wydanie karty zastępczej w ciągu 7 dni kalendarzowych. W tym czasie może poruszać się pojazdem, jeśli ma przy sobie odpowiednie zaświadczenie, które otrzyma w odpowiedzi na wypełnione oświadczenie o utracie karty kierowcy pdf. 

Aby dokonać takiego zgłoszenia, kierowca może wykorzystać gotowy druk – wzór oświadczenia o utracie karty kierowcy. Pismo wypełnia się następującymi danymi:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL lub NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • nazwa firmy, w której zatrudniony jest kierowca,
 • numer karty, w przypadku karty uszkodzonej. 

Co zrobić po utracie karty kierowcy?

Zgłoszenie utraty karty kierowcy nie jest jedynym obowiązkiem kierującego pojazdem. Taka osoba musi także na początku dnia pracy oraz po zakończeniu trasy w danym dniu sporządzić wydruk z tachografu, a na jego odwrocie zanotować swoje dane identyfikacyjne, czyli:

 • imię, 
 • nazwisko,
 • numer karty kierowcy,
 • numer prawa jazdy,
 • imienny podpis.

Wydruk sporządzony na koniec dnia powinien informować dodatkowo o szczegółach danego dnia pracy, czyli o:

 • czasie jazdy,
 • wykonywaniu innej pracy,
 • dyspozycyjności,
 • przerwach lub odpoczynkach.

Podobne artykuły:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: