Ugoda w sprawie kolizji drogowej wzór

Wzór pisma pobrano 518 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Ugoda w sprawie kolizji drogowej wzór w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 16-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

ugoda-w-sprawie-kolizji-drogowej-wzor-pdf-doc

Ugoda w sprawie kolizji drogowej wzór

Jak napisać ugodę w sprawie kolizji drogowej? Niewielka stłuczka może zdarzyć się każdemu kierowcy. Warto więc być na nią przygotowanym i wiedzieć, jak sporządzić bezpieczną ugodę po kolizji drogowej. Dokument tego typu musi zawierać kilka istotnych elementów, aby dobrze zabezpieczał interesy obu stron.

Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiej ugody, która spełniać będzie wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór ugody, który pobierzesz u góry.

Czym jest ugoda w sprawie kolizji drogowej?

Ugoda taka to nic innego jak polubowne dojście do porozumienia stron, które brały czynny udział w zdarzeniu drogowym (poszkodowany oraz sprawca zdarzenia). Zawarcie ugody jest więc możliwe jeśli sprawca kolizji drogowej jest świadom swojego zawinienia i uznaje je bezsprzecznie.

Pismo ugodowe zakłada wypłatę osobie poszkodowanej określonej kwoty gotówką do ręki i jednocześnie wyklucza udział Towarzystwa Ubezpieczeniowego w sprawie. Dlatego w piśmie ugodowym tak ważne staje się własnoręcznie podpisane oświadczenie sprawcy kolizji odnośnie wypłaty odszkodowania oraz oświadczenie poszkodowanego o rezygnacji w postępowaniu likwidacyjnym z ramienia ubezpieczyciela (OC sprawcy kolizji).

Kiedy nie spisuje się ugody po kolizji drogowej?

Ugoda w sprawie kolizji drogowej to rozwiązanie, które pozwala kierowcom „dogadać się” bez udziału policji czy innych służb. Nie zawsze jednak zawarcie ugody, aby zakończyć zdarzenie – jest możliwe.

Przede wszystkim musimy mówić o kolizji drogowej, a nie wypadku. Pierwsze zdarzenie od drugiego różni się tym, że nie ma w nim żadnych rannych. To oznacza natomiast, że wzywanie na miejsce służb ratunkowych nie jest konieczne.

Czasami policję trzeba wezwać jednak również na miejsce zwykłej kolizji, na przykład stłuczki na parkingu. Interwencji służb wymagają następujące okoliczności:

 • obaj kierowcy nie są zgodni co do przebiegu zdarzenia i nie są w stanie porozumieć się w kwestii wskazania sprawcy,
 • istnieje podejrzenie, że jeden z kierowców jest pod wpływem alkoholu czy środków odurzających,
 • dokumenty jednego z kierowców wyglądają na sfałszowane,
 • sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Polubowne załatwienie kolizji drogowej ze sprawcą kolizji, który zbiegł z miejsca zdarzenia, z oczywistych względów jest niemożliwe, dlatego warto pamiętać, że gdy mamy do czynienia z takim kierowcą, powinniśmy postarać się zapamiętać:

 • jak wyglądał kierujący pojazdem,
 • jakim samochodem odjechał: numer rejestracyjny, marka, kolor,
 • z kim jechał kierowca,
 • w którą stronę odjechał.

Ugoda z udziałem ubezpieczyciela lub bez

Ugoda po stłuczce to dla kierowców – z założenia – przede wszystkim sposób na uniknięcie strat finansowych. Sprawca kolizji musi liczyć się bowiem z tym, że jeśli sprawa zostanie zgłoszona na policję i do ubezpieczyciela najprawdopodobniej straci wypracowane zniżki, a jego opłaty za ubezpieczenie OC znacząco wzrosną.

Często strony decydują się na takie rozwiązanie również ze względu na chęć uniknięcia konieczności oczekiwania na przyjazd policji i wykonanie przez nią niezbędnych czynności służbowych na miejscu zdarzenia, co zawsze zajmuje sporo czasu.

Warto pamiętać jednak, że takie rozwiązanie nie zawsze jest bezpieczne zarówno dla sprawcy zdarzenia, jak i poszkodowanego. Po pierwsze, nigdy nie mamy gwarancji, że drugi kierowca nawet po spisaniu ugody nie zgłosi sprawy na policję i/lub do ubezpieczyciela.

Po drugie, jeśli jakiś czas po zdarzeniu okaże się, że jeden z kierowców odniósł obrażenia, rozliczenie się w gotówce jeszcze na miejscu stłuczki może być niewystarczające.

Biorąc pod uwagę wszystkie te zagrożenia, należy mieć na uwadze, że ugoda po kolizji drogowej może opierać się zarówno na wypłacie odszkodowania z ręki do ręki, jak i z uwzględnieniem udziału ubezpieczyciela. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety.

Ugoda w sprawie kolizji drogowej polegająca na wypłacie gotówki „z kieszeni” sprawcy może wiązać się z błędną wyceną, na której straci poszkodowany. Trudno bowiem oszacować straty w pośpiechu, bez udziału fachowca. Jeśli drugi kierowca poczuje się oszukany, może żądać od sprawcy dodatkowych środków.

Co prawda, odpowiednio spisana ugoda pozwala uchronić się przed kolejnymi roszczeniami, ale – jak zostało wspomniane – nie zabezpiecza sprawcy przed zgłoszeniem sprawy ubezpieczycielowi czy policji. Mimo to kierowcy często decydują się zaryzykować i podpisują ugody z uwagi na obawę przed utratą zniżek na polisę OC.

Natomiast ugoda po stłuczce uwzględniająca udział ubezpieczyciela jest rozwiązaniem bezpieczniejszym, ale wiąże się nie tylko z utratą zniżek na polisę OC, lecz również z większą ilością formalności do załatwienia i ze znacznie późniejszą wypłatą odszkodowania.

Również w tym przypadku warto zadbać, aby ugoda w sprawie kolizji zawierała wszystkie niezbędne dane. Najłatwiej dopilnować tego poprzez wypełnienie gotowego druku, jakim jest wzór ugody po kolizji drogowej.

Co musi zawierać ugoda w sprawie kolizji drogowej?

Wydrukowany i gotowy do wypełnienia wzór ugody w sprawie kolizji drogowej zawsze warto przewozić ze sobą w samochodzie, ponieważ stłuczki zdarzają się stosunkowo często, a przygotowany w ten sposób dokument zdecydowanie przyspiesza i ułatwia sporządzenie pisemnego porozumienia pomiędzy sprawcą a poszkodowanym.

Pisemne oświadczenie w sprawie kolizji uwzględnia wzięcie za siebie odpowiedzialności przez wspólnie wskazanego sprawcę stłuczki, zobowiązanie do pokrycia strat gotówką lub z posiadanej polisy OC, a także podstawowe dane na temat obu kierowców i ich pojazdów. Oto szczegółowy schemat dokumentu, który dobrze zabezpiecza interesy obu stron:

 • oznaczenie dany i miejsca zdarzenia,
 • oznaczenie kierowców ze wskazaniem poszkodowanego i sprawcy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer i nazwa organu wydającego prawo jazdy,
 • oznaczenia pojazdów, w tym numery rejestracyjne,
 • jeśli odszkodowanie nie jest wypłacane w gotówce – numer polisy OC sprawcy i nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • jeśli odszkodowanie jest wypłacane na rękę – wysokość odszkodowania, jakie sprawca wypłaci poszkodowanemu wraz ze sposobem dokonania płatności oraz jej terminem,
 • oświadczenie sprawcy kolizji,
 • opis zdarzenia,
 • oświadczenie osoby poszkodowanej o zrzeczeniu się prawa do dalszych roszczeń – jeśli odszkodowanie wypłacono z kieszeni,
 • czytelne podpisy kierowców.

Jak zachować się po kolizji?

Po kolizji drogowej kierowcy nie powinni od razu przechodzić do sporządzenia ugody, lecz pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, czyli:

 • usunąć uszkodzone pojazdy z drogi,
 • uruchomić światła awaryjne,
 • ustawić trójkąty ostrzegawcze w odległościach określonych przez przepisy ruchu drogowego.

Kiedy uczestnicy zdarzenia zadbają należycie o bezpieczeństwo własne i innych kierowców, mogą przystąpić do ustalenia przebiegu zdarzenia, a tym samym również sprawcy.

Pomocne okazują się w tych okolicznościach między innymi zeznania świadków czy nagrania z wideorejestratorów.  Jeśli w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, kierowcy są trzeźwi i porozumieli się co do tego, kto spowodował kolizję, nic nie stoi na przeszkodzie zawarcia ugody bez wzywania policji.

Podsumowanie

Niemal każde zdarzenie drogowe, czyli kolizja drogowa bądź wypadek, oznaczają jednocześnie powstanie pewnych roszczeń odszkodowawczych.

Natomiast ugoda w sprawie kolizji drogowej w większości przypadków jest szybkim i bezproblemowym rozwiązaniem sytuacji, bez konieczności angażowania w zdarzenie drogowe Policji czy Straży Miejskiej.

Zawarcie ugody w sprawie kolizji drogowej najczęściej ma zastosowanie w przypadku drobnych stłuczek, lekkich otarć karoserii, zbitego lub wyłamanego lusterka bocznego i innych tego typu zdarzeń.

Zawarcie ugody nie jest jednak tak proste jak może się wydawać, ponieważ ogromne znaczenie mają zawarte w ugodzie informacje i elementy, a także sama treść oświadczenia sprawcy kolizji drogowej, a w przypadku poszkodowanego, oświadczenie o rezygnacji z dochodzenia dalszych roszczeń od towarzystwa ubezpieczeń (firmy ubezpieczeniowej).

Przed zawarciem ugody warto dla bezpieczeństwa pobrać przygotowany przez nas wzór ugody w sprawie kolizji drogowej, który zawiera wszystkie niezbędne informacje i oświadczenia, a przecież dla obu stron zdarzenia ważne jest, aby zawrzeć ugodę bezpieczną dla obu stron.

Co zrobić po podpisaniu ugody w sprawie kolizji? jeśli ugoda eliminuje likwidację szkody z ramienia towarzystwa ubezpieczeń i wypłatę odszkodowania, osoba poszkodowana powinna w ramach otrzymanej gotówki naprawić pojazd, udając się do mechanika lub lakiernika, który doprowadzi auto do stanu sprzed zdarzenia.

Podobne:

Najnowsze artykuły

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

A może zainteresuje Cię: