Kosztorys budowlany WZÓR do WYPEŁNIENIA

Wzór pisma pobrano 457 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Kosztorys budowlany WZÓR do WYPEŁNIENIA w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 18-04-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

kosztorys-budowlany-wzor-pdf-doc

Kosztorys budowlany wzór pdf doc

Jak sporządzić kosztorys budowlany? Bez wątpienia warto, aby każdy wykonawca robót budowlanych mógł przygotować taki dokument przed budową domu, jego wykończeniem czy remontem. Kosztorys uwzględnia bowiem wszelkie wydatki związane z inwestycją, a także nakłady pracy i wykaz potrzebnych materiałów.

Dokument okazuje się przydatny dla inwestora jak i dla wykonawcy, a wręcz niezbędny jest między innymi w kontaktach z bankami czy organizacjami, które dofinansowują takie inwestycje.

Jak więc przygotować prawidłowy kosztorys prac budowlanych? w dokumencie takim znaleźć się powinny wszystkie niezbędne elementy, aby wykonawca robót budowlanych mógł możliwie najdokładniej oszacować koszty związane z przedsięwzięciem. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór kosztorysu budowlanego, który pobierzesz powyżej.

Co zawiera kosztorys budowlany i komu jest potrzebny?

Kosztorys robót budowlanych to nic innego, jak obliczenia związane z inwestycją budowy lub remontu nieruchomości. Dokument uwzględnia wydatki i prace związane z budową, bądź remontem.

Mówi o kosztach zakupu materiałów, kosztach robocizny i pozostałych kwotach składających się na ogólną wartość inwestycji. Dodatkowo wycena prac budowlanych stanowi też podstawę obliczenia czasu realizacji wszystkich etapów budowy lub remontu.

Kto potrzebuje kosztorysu budowlanego? Z całą pewnością przyda się on inwestorowi i wykonawcy, ale będzie też niezbędny osobom starającym się o kredyt.

Banki żądają bowiem przedstawienia kosztorysu robót budowlanych, który uzasadniałby kwotę udzielonej pożyczki oraz wyliczał cele, na jakie inwestor chce przeznaczyć pożyczone środki.

Rodzaje kosztorysów

Fachowa wycena robót budowlanych to dokument finansowy, który przyjmuje różne formy. Można sporządzić go zarówno przed wykonaniem inwestycji, jak i po jej zakończeniu.

Kosztorys budowlany musi być jednak spójny, czyli zgodny z przyjętymi metodami wyliczeń. Tylko wtedy może okazać się przydatny dla inwestora i tylko wtedy uznają go takie instytucje, jak banki.

Istnieje kilka rodzajów kosztorysów budowlanych. Najczęściej stosowane są te, które sporządza się przed przystąpieniem do prac budowlanych lub remontowych, czyli kosztorysy ofertowe i inwestorskie. Zasadniczo, istnieje jednak pięć grup kosztorysów, w tym:

 • kosztorys inwestorski – ten rodzaj kosztorysu inwestorskiego tworzony na etapie projektowania budynku, określa przewidywane koszty, zawiera informacje dotyczące cen i nakładów, jest pomocny w procesie negocjacji z potencjalnymi wykonawcami (pozwala wybrać najlepszą ofertę) i uznawany w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny;
 • kosztorys ofertowy – przygotowywany przez firmy, które zgłaszają się do przetargu projektowego, zawiera kalkulację cen, umożliwia ustalenie niezbędnej liczby pracowników budowlanych, szacuje przychody i wydatki związane z planowanymi pracami budowlanymi;
 • kosztorys zamienny – pozwala korygować początkowe ustalenia pomiędzy inwestorem a wykonawcą, uwzględnia zmiany dotyczące wykorzystywanych technologii i cen;
 • kosztorys powykonawczy – przygotowywany po zakończeniu prac, stanowi realne zestawienie faktycznie poniesionych wydatków, jest wykorzystywany w celach rozliczeniowych;
 • kosztorys „ślepy” – przygotowywany przez osoby, które samodzielnie realizują inwestycję, nie uwzględnia kosztu wykonywania prac

Jak napisać wycenę prac budowlanych w formie jednego z tych kosztorysów? Pomocny będzie gotowy do wypełnienia wzór stosownego dokumentu.

Jak wygląda wzór kosztorysu?

Wzór kosztorysu to wielostronicowy dokument, który znacząco ułatwia sporządzenie dokładnego wykazu kosztów.

Przygotowując takie pismo samodzielnie, inwestor może pominąć wiele istotnych danych lub dokonać błędów w obliczeniach.

Kosztorys wzór do wypełnienia to druk, który pozwala przejrzyście i dokładnie podsumować wszystkie wydatki związane z inwestycją.

Druk kosztorysu budowlanego do pobrania uwzględnia:

 • dane inwestora,
 • dane wykonawcy,
 • szacowaną datę wykonania kosztorysu,
 • dane osoby sporządzającej kalkulację,
 • przyjętą stawkę roboczogodziny i poziom cen (aktualne na moment sporządzania kosztorysu),
 • narzuty, czyli koszty pośrednie,
 • szacowany zysk,
 • koszty zakupu,
 • ogólną wartość kosztorysową robót.

Wydrukowany i wypełniony wzór kosztorysu należy jeszcze podpisać. W dokumencie powinien znajdować się podpis wykonawcy i inwestora.

Kolejne elementy takiej wyceny to lista prac związanych z inwestycją, określenie kosztów jednostkowych, oznaczenie przyjętych jednostek miary i oszacowanie nakładów.

Dokument budują też tabele z podsumowaniami. Całość dzieli się na kilka etapów obliczeń, które po zsumowaniu na koniec, dają ostateczną wartość inwestycji. Uwzględnia się w niej nie tylko koszt zakupu materiałów, ale także koszt robocizny czy wynajmu sprzętu.

Co zawiera kosztorys wykończeniowy lub remontowy?

Kosztorysy przygotowuje się nie tylko w odniesieniu do nowych inwestycji, ale także przed rozpoczęciem remontu. Warto taki dokument sporządzić również przed zainicjowaniem prac wykończeniowych w nowo powstałym budynku.

Oba kosztorysy budowlane są do siebie dosyć podobne. Wariant dotyczący wykończenia lokalu lub domu obejmuje zakup materiałów i prace wykończeniowe, które mogą pokrywać się z tymi związanymi z remontem.

Wycena etapu wykończenia mieszkania uwzględnia:

 • metraż nieruchomości,
 • wyszczególnienie pomieszczeń objętych kosztorysem i ich metrażu,
 • określenie prac wykończeniowych,
 • wskazanie ustalonych jednostek miary robocizny i materiałów (metry kwadratowe, sztuki, metry bieżące itd.),
 • określenie kosztu jednostki miary robocizny i materiałów.

Tymczasem kosztorys remontowy, poza określeniem powierzchni odnawianych pomieszczeń, uwzględnia też standard ich wykończenia.

Dokument sporządza się w kolejności od najdroższego w remoncie pomieszczenia do najtańszego, a każde z nich należy opracować osobno.

Kosztorys budowlany powinien odnosić się do wydatków na zakup materiałów, kosztów zakupu nowych urządzeń, armatury, a także wynagrodzenia za robociznę.

Dlaczego warto sporządzać kosztorysy budowlane i remontowe?

Kosztorys budowlany to forma szczegółowej analizy wydatków związanych z budową lub remontem nieruchomości. Takie zestawienie kosztów jest niezwykle przydatne, zwłaszcza dla inwestora, lecz nie tylko.

Po pierwsze, kosztorys budowlany jest niezbędny osobom, które starają się o kredyt hipoteczny – banki wymagają przedstawienia wyceny inwestycji.

Po drugie, dzięki kosztorysowi inwestor może ocenić opłacalność budowanego obiektu, znaleźć najlepszego wykonawcę, a później porównać szacowane koszty z tymi, które faktycznie musiał ponieść.

Podsumowanie

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór kosztorysu budowlanego. Kosztorys taki można użyć praktycznie na każdym etapie budowy domu, czy w trakcie remontu dowolnej nieruchomości, kosztorys przydaje się m.in. w następujących sytuacjach:

 • prace poprzedzające budowę domu,
 • projekt mebli kuchennych,
 • kompleksowe prace wykończeniowe,
 • koszty budowy domu,
 • wykonanie instalacji elektrycznej,
 • wykonanie orynnowania budynku,
 • wzniesienie ścian nośnych,
 • wzniesienie ścian działowych budynku,
 • koszty stolarki okienno drzwiowej,
 • wykończenie elewacji,
 • itd.

Oszacowanie kosztów budowy domu jest niezwykle trudne, z pomocą jednak może nam przyjść kosztorys budowy domu.

Będąc świadomym, że koszty budowy domu rozkładają się na różne etapy budowy, a co za tym idzie – założenia wstępne do każdego etapu są znacznie łatwiejsze do oszacowania, co oznacza z kolei, że przewidzenie kosztów budowy czy remontu, nawet takiego gruntownego – wcale nie musi być trudne.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: