Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu WZÓR

Wzór pisma pobrano 451 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-o-przyspieszenie-podlaczenia-pradu-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu wzór

Jak napisać wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu? Budynek pozbawiony dostępu do prądu można przyłączyć do sieci na przykład poprzez budowę przyłącza poprowadzonego od sąsiedniej nieruchomości.

Nie zawsze jest to jednak możliwe, a wtedy takie przyłącze musi zostać wykonane przez Zakład Energetyczny, co bardzo często trwa od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Czy inwestor może przyspieszyć ten proces? Okazuje się, że wnioskujący o podłączenie prądu ma szansę na skrócenie czasu wykonania przyłącza.

Jednym ze sposobów jest złożone w formie pisemnej podania o przyspieszenie podłączenia prądu. Jak sporządzić takie pismo? powyżej pobierzesz przygotowany przez nas – gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przyspieszenie podłączenia prądu.

Od czego rozpoczyna się procedura przyłączenia prądu?

Pismo z prośbą o przyspieszenie wykonania przyłącza to nie pierwszy dokument, przy pomocy którego inwestor będzie kontaktował się z Zakładem Energetycznym. Na początku zawsze wymagane jest bowiem uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej.

Odpowiedni wniosek w tej sprawie składa się do ZE, niezależnie od tego, jakie przedsiębiorstwo wybierze inwestor. Dzięki zmianom w przepisach ZE musi odpowiedzieć na taki wniosek w ciągu maksymalnie 21 dni.

Ma to na celu przede wszystkim usprawnienie prac związanych z budową nowych obiektów. Warunki przyłączenia, jakie otrzymuje się w odpowiedzi na stosowny wniosek to techniczne warunki przyłączenia, które musi spełnić inwestor, aby mieć możliwość korzystania z prądu w danym budynku.

Jak składa się wniosek o warunki przyłącza? Pismo tego typu możemy przesłać zwykle pocztą, a nawet drogą elektroniczną. Ważne jednak, aby dokument spełniał wszystkie wymogi formalne, co oznacza, że powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe),
 • dane obiektu, który ma zostać podłączony do sieci elektrycznej, w tym rodzaj budynku i jego adres,
 • określenie sposobu zasilania obiektu, tj. zasilanie stałe lub tymczasowe,
 • określenie mocy przyłączeniowej (mówi o ilości i rodzaju urządzeń, jakie będą wykorzystywane w tym samym czasie – powinien określić ją architekt na etapie tworzenia projektu),
 • określenie przewidywanego rocznego zużycia energii elektrycznej.

Na koniec do wniosku o warunki przyłącza dołącza się również niezbędne załączniki, w tym co najmniej:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z budynku,
 • plan zabudowy, umożliwiający lokalizację budynku z oznaczeniem preferowanej lokalizacji przyłącza.

Jak przebiega proces ubiegania się o przyłączenie prądu?

Podanie o przyspieszenie podłączenia prądu inwestor składa dopiero po otrzymaniu warunków technicznych przyłączenia.

Procedura, która prowadzi do zamontowania liczników w budynku, jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. Proces może przebiegać odrobinę inaczej w różnych Zakładach Energetycznych (dalej: ZE), ale z reguły wymaga od inwestora wykonania następujących czynności:

 • złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia – w odpowiedzi na wniosek ZE wydaje warunki techniczne przyłączenia do sieci i propozycję umowy o przyłączenie,
 • akceptacji zaproponowanych warunków umowy o przyłączenie poprzez zawarcie umowy w terminie – jeśli inwestor nie dopilnuje terminu, proponowane warunki wygasną i konieczne będzie złożenie wniosku o zawarcie umowy przyłączeniowej (wydane warunki techniczne przyłącza są ważne przez 2 lata),
 • wykonania prac technicznych określonych w warunkach przyłącza i zgłoszenie stworzenia instalacji do ZE za pomocą stosownego oświadczenia,
 • opłacenie usługi przyłączenia do sieci,
 • podpisanie umowy o korzystanie z prądu zgodnie z wybraną taryfą.

Po wykonaniu tych kroków przez inwestora, Zakład Energetyczny powinien zainstalować w budynku licznik poboru energii elektrycznej – od tego momentu obiekt jest już oficjalnie podłączony do sieci energetycznej i może korzystać z elektryczności.

Jednak jak przyśpieszyć podłączenie prądu?

Pismo o przyspieszenie podłączenia prądu

Aby przyspieszyć podłączenie prądu do obiektu, należy skontaktować się z Zakładem Energetycznym i sprawdzić, na jakim etapie znajduje się postępowanie. Warto pamiętać, że ZE zajmuje się w imieniu inwestora wieloma procesami związanymi z przyłączem do prądu.

Jest to między innymi przeprowadzenie przetargu na wykonanie projektu oraz na wykonawstwo, a także uzyskanie niezbędnych zgód od Urzędu Miasta lub Gminy. Część tych zadań właściciel budynku może wziąć na siebie, aby procedura przebiegała sprawniej.

Kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami ZE to dobry sposób na przyspieszenie procesu podłączenia prądu, jednak nie każdy ma czas, aby zajmować się tą sprawą osobiście.

Rozwiązaniem problemu może okazać się pismo do PGE o przyspieszenie przyłączenia prądu, czyli oficjalny wniosek, który wystarczy przesłać na adres wybranego Zakładu Energetycznego.

Prośba o przyspieszenie podłączenia prądu powinna zawierać podstawowe dane dotyczące inwestora i budynku, który ma zostać przyłączony do sieci energetycznej. Pismo powinno wskazywać również na zawartą z przedsiębiorstwem umowę.

Jego ważnym elementem jest też uzasadnienie prośby o przyspieszenie całej procedury. Argumentem przemawiającym na korzyść inwestora będzie na przykład konieczność dotrzymania terminów ustalonych z bankiem czy wykonawcami, a także brak możliwości wykonania przyłącza od sąsiada.

Podsumowanie

Szansą na przyspieszenie podłączenia prądu do domu jest skierowanie do ZE specjalnego wniosku, w którym to poprosimy o przyspieszenie trwającego już postępowania. Możliwości złożenia wniosku jest wiele. Pismo można wysłać pocztą (listem poleconym), lub punktach obsługi klienta dystrybucji osobiście.

W przypadku ponaglenia ZE lub gdy ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie podłączenia prądu, można liczyć na przyspieszenie całego postępowania.

Warto dodać, że w przypadku domu jednorodzinnego, termin na wydanie warunków przyłączenia, liczy się od dnia złożenia wniosku, a więc dla sieci elektroenergetycznej jest to 21 dni.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: