Home Najem - wzory pism Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron wzór

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron wzór

15,00 

Kategoria:

Opis dokumentu

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron pozwala zakończyć łączący strony stosunek prawny bez zachowania okresu wypowiedzenia. Decydując się na nie, wynajmujący i najemca wspólnie wybierają termin, od którego wiążąca ich umowa przestanie obowiązywać.

Co do zasady rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron powinno przyjąć formę pisemną. W jego treści muszą znaleźć się przede wszystkim oświadczenia woli obu stron co do zakończenia stosunku najmu oraz wskazanie terminu, z którym dobiegnie on końca.

Niezbędne jest także oznaczenie stron (wskazanie danych identyfikacyjnych), podanie daty sporządzenia pisma oraz podpisy wynajmującego oraz najemcy. W dokumencie powinno się również umieścić informacje o zaległościach najemcy (np. opłaty czynszowe), jeżeli takie występują, oraz sposobie zwrotu kaucji, jeśli została wcześniej pobrana.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron, który pobierzesz powyżej.

  • Łatwa edycja pisma
  • Łatwe drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Posprzedażowe wsparcie
  • Pismo w formacie PDF
  • Pismo w formacie DOC
  • Wzór pisma aktualny na 2022 rok
  • Automatyczna wysyłka
  • Wielokrotny i nielimitowany dostęp