Home Różne wzory pism Umowa agencyjna – wzór

Umowa agencyjna – wzór

15,00 

Kategoria:

Opis dokumentu

Umowa agencyjna to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy zleceniodawcą a przyjmującym zlecenie, który prowadzi działalność gospodarczą. Zasady zawierania umów agencyjnych określają przepisy Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z nimi, poprzez zawarcie takiej umowy przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz dającego zlecenie lub do zawierania ich w jego imieniu. Agent pracuje za wynagrodzeniem i działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

Umowa agencyjna wiąże się z wynagrodzeniem. Jeśli kwestia wynagrodzenia dla agenta nie zostanie ustalona w dokumencie, przyjmującemu zlecenie przysługuje prowizja w kwocie:

 • zależnej od liczby lub wartości zawartych przez niego umów,
 • ustalona na podstawie wartości rynkowych dla wykonywania danego rodzaju czynności. 

Wzór umowy agencyjnej wylicza obowiązki obu stron umowy. Zgodnie z treścią dokumentu, agent powinien przekazywać zlecającemu wszystkie informacje, które mogą mieć dla niego znaczenie oraz przestrzegać wytycznych otrzymanych od dającego zlecenie. 

Natomiast zlecający powinien:

 • przekazywać agentowi dokumenty i informacje, niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,
 • zawiadomiać agenta o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy lub o niewykonaniu umowy,
 • zawiadomiać agenta o tym, że liczba umów, których zawarcie przewiduje, czy też wartość ich przedmiotu będzie niższa niż ta, której agent mógłby się spodziewać. 

Podobne wzory pism:

 • Łatwa edycja pisma
 • Łatwe drukowanie
 • Gwarancja bezpieczeństwa
 • Posprzedażowe wsparcie
 • Pismo w formacie PDF
 • Pismo w formacie DOC
 • Wzór pisma aktualny na 2022 rok
 • Automatyczna wysyłka
 • Wielokrotny i nielimitowany dostęp

Opinie o dokumencie (0)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa agencyjna – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *