Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK – wzór

Wzór pisma pobrano 528 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK – wzór w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 18-04-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wycofanie-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-bik-wzor-pdf-doc

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK

Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w BIK? BIK – Biuro Informacji Kredytowej – to największy zbiór danych finansowych przedsiębiorców i klientów indywidualnych. W bazach BIK znajdują się informacje o wszelkich zobowiązaniach kredytowych, zaciągniętych nie tylko w bankach, ale również w prywatnych firmach pożyczkowych.

BIK zawiera informacje korzystne i niekorzystne dla klienta, ponieważ one wszystkie tworzą historię kredytową i posłużą do celu oceny zdolności kredytowej każdej osoby, pozwalając wygenerować raport BIK. Dane w BIK są obecne przez cały czas spłacania zobowiązania oraz po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego i aktualizowane raz w tygodniu. Czy można je usunąć?

Kiedy dla banków widoczne są dane w BIK?

Dane klienta widoczne są dla banków po wygaśnięciu zobowiązania tylko wtedy, kiedy klient po spłacie kredytu bez opóźnień wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Takich informacji nie warto usuwać, ponieważ budują one pozytywną historię kredytową i świadczą o rzetelności konsumenta.

Jednak dane mogą być widoczne również w innym przypadku – kiedy klient nie spłaca zobowiązania w terminie.

Jeżeli opóźnienie w spłacaniu rat przekroczy 60 dni i upłynie następnych 30 dni od chwili poinformowania konsumenta przez instytucję finansową o zamiarze przetwarzania takich informacji, dane osobowe będą przetwarzane również bez zgody klienta i to aż przez 5 lat.

Taka sytuacja jest już bardzo niekorzystna, ponieważ analizy ryzyka kredytowego może utrudnić otrzymanie kolejnego kredytu lub wpłynąć na pogorszenie jego warunków.

Kiedy można usunąć dane BIK?

wycofanie-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-bik-wzor-pdf-docUsunięcie danych BIK odbywa się na zasadzie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a więc informacji stanowiących tajemnicę bankową. Jest to możliwe w trzech przypadkach:

 • kiedy klient spłacił kredyt, więc zobowiązanie kredytowe wygasło lub upłynął termin, na jaki została udzielona zgoda – dotyczy to przypadków spłacania rat w terminie,
 • minęło 5 lat od spłaty kredytu – dotyczy przypadków niespłacania rat w terminie,
 • historia kredytowa zawiera dane nieprawdziwe lub nieaktualne – dotyczy przypadków wprowadzenia błędnych danych bez winy klienta.

Aby usunąć dane z historii kredytowej, należy złożyć wniosek o wycofanie zgody z BIK. Pismo tego typu kieruje się do instytucji, która przekazała dane do BIK, na przykład do banku.

Jak usunąć dane z BIK?

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK to jedyny sposób na usunięcie niekorzystnych informacji z historii kredytowej. Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez bank? Należy wiedzieć, że podmiotem odpowiedzialnym za zgłoszenie w BIK wszelkich zmian dotyczących zobowiązania jest wierzyciel.

To on powinien zgłosić, że konieczne jest zaktualizowanie informacji dotyczących na przykład całkowitej spłaty kredytu. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, grozi mu kara grzywny w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Czasami zdarza się jednak, że wierzyciel nie dostarcza BIK-owi takiej informacji w odpowiednim terminie. W takim przypadku warto skontaktować się z podmiotem finansowym poprzez przesłanie pisemnej prośby o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez bank.

Dotyczy to oczywiście tych klientów, którzy mają prawo wycofać taką zgodę. Będą to osoby, które:

 • spłaciły dług w całości,
 • spłaciły dług terminowo,
 • spłaciły dług z opóźnieniem, ale minęło już 5 lat od wpłaty ostatniej raty.

Należy pamiętać, że wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych BIK nie powinien być kierowany bezpośrednio do Biura Informacji Kredytowej. BIK wprowadza, modyfikuje i usuwa wpisy wyłącznie na wniosek pożyczkodawcy lub kredytodawcy.

Przesłanie pisma do BIK nie pozwala rozwiązać problemu. Z wnioskiem należy wystąpić do wierzyciela, który to później sam skieruje odpowiednie pismo do BIK.

Jak napisać wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Aby usunąć niekorzystne dane z historii kredytowej, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w BIK. Dokument tego typu musi uwzględniać:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • dane wierzyciela (np. firmy pożyczkowej),
 • dane wnioskodawcy (dłużnika),
 • numer identyfikacyjny zobowiązania, czyli numer umowy pożyczki lub umowy kredytowej,
 • oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych z podstawą prawną,
 • uzasadnienie, czyli wskazanie, że zobowiązanie zostało całkowicie spłacone.

Wierzyciel – bank lub firma pożyczkowa – powinni ustosunkować się do otrzymanego pisma i udzielić na nie odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca.

Usługa „czyszczenia BIK” nie jest skuteczna

Ponieważ wiele osób szuka sposobu na zwiększenie swojej zdolności kredytowej, próbują one znaleźć rozwiązanie pozwalające na usunięcie niekorzystnych danych w zakresie przetwarzania danych w biurze informacji kredytowej.

Żerują na tym firmy, które w ramach swojej usługi oferują tak zwane czyszczenie BIK. Warto pamiętać więc, że niezależnie od ceny takiej usługi, nie będzie ona skuteczna.

Z BIK można usunąć tylko te dane, które dotyczą spłaconych kredytów. Tymczasem są to informacje dla klienta pozytywne, budujące jego zdolność kredytową.

Negatywne dane da się usunąć (przeznaczenie wyłącznie dla celów statystycznych) dopiero po spełnieniu opisanych wcześniej warunków, czyli po spłacie całego zobowiązania i po odczekaniu obowiązkowego okresu 5 lat.

Jak sprawdzić historię kredytową w BIK?

Aby sprawdzić:

 • czy nikt nie wziął kredytu na nasze nazwisko,
 • jaka jest nasza ocena punktowa BIK,
 • jaki jest nasz wskaźnik kondycji finansowej,
 • jak wygląda szczegółowa historia naszych zobowiązań kredytowych,

możemy pobrać raport z BIK.

Koszt takiej usługi to 39 zł. Konieczne jest założenie konta na stronie Biura i zweryfikowanie swojej tożsamości. Otwarcie konta w BIK wymaga:

 • wypełnienia formularza rejestracyjnego,
 • przesłania zdjęcia lub skanu dowodu osobistego,
 • dokonania przelewu identyfikacyjnego na kwotę 1 zł.

Jak dbać o dobrą historię kredytową w BIK?

Klient indywidualny i przedsiębiorca mają ograniczoną możliwość modyfikowania danych w BIK. Tak naprawdę, mogą jedynie wyrazić lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co i tak jest obarczone dodatkowymi warunkami koniecznymi do spełnienia.

Dane pozytywne wprowadzone zostaną na skutek terminowego spłacania rat, nie tylko po zaciągnięciu pożyczki, ale również przy zakupach w systemie ratalnym. Negatywnym wpisom lepiej zapobiegać, czyli spłacać kredyty terminowo. Nie ma sensu liczyć na pomoc firm, które „czyszczą BIK”.

Podsumowanie

Banki zgodnie z ustawą nabyły prawo by przetwarzać dane osobowe klientów do celów oceny zdolności kredytowej, a także po to, by możliwe było przeprowadzenie analizy ryzyka kredytowego potencjalnego kredytobiorcy (podobnie działa biuro informacji gospodarczej – BIG).

Dostęp do danych mają również inne podmioty, które współpracują z Biurem Informacji Kredytowej, a więc uczestniczą w procesie przetwarzania i wymiany danych osobowych swoich klientów – oczywiście pod warunkiem, że klient udzielił zgody na przetwarzanie danych w BIK.

Na szczęście klient może zażądać usunięcia danych od banku, w firmach pożyczkowych współpracujących z BIK-iem, czy innej instytucji, której kiedyś udzielił zgody na przetwarzanie danych.

Podstawa prawna:

Art. 105a. – [Zasady przetwarzania danych objętych tajemnicą bankową] – Prawa bankowego.

Banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową i informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank, inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucję pożyczkową albo podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, o zamiarze przetwarzania dotyczących jej tych informacji, bez jej zgody.

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: