ETF- czym jest i jak działa fundusz notowany na giełdzie?

ETF to specyficzny rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie. W jaki sposób działa? Dlaczego warto inwestować w ETF-y? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są i jak działają ETF-y?

ETF to skrót od angielskiego wyrażenia Exchange Traded Fund odnoszącego się do funduszu inwestycyjnego notowanego na giełdzie. Jego cechami charakterystycznymi, a zarazem aspektami, które odróżniają go od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, jest wysoka płynność oraz bieżąca wycena.

co-to-jest-etf

Odmienny jest także cel działania ETF-ów, ponieważ tego typu fundusze nie starają się pokonać rynku i uzyskać możliwie najwyższej stopy zwrotu, ale dążą do wiernego naśladowania instrumentu bazowego, na którym się opierają. W tym miejscu warto podkreślić, że rolę tę mogą pełnić nie tylko indeksy giełdowe, ale również koszyki akcji, surowce, czy nawet kryptowaluty.

W praktyce w skład ETF-u wchodzą akcje dokładanie tych samych spółek, które tworzą dany indeks. Powoduje to, że każda zmiana wartości indeksu przekłada się na identyczną zmianę opartego na nim ETF-u.

Jak inwestować w ETF-y?

Z pewnością nie każdy ma świadomość, że inwestowanie w ETF-y jest ogólnodostępne. Warunkiem koniecznym do zakupu jednostek tego typu funduszy jest bowiem wyłącznie posiadanie odpowiedniego rachunku maklerskiego, który należy otworzyć u brokera.

Pełni on rolę pośrednika pomiędzy giełdą i inwestorem a przykładem może być Saxo forex broker, który pozwala inwestować w ponad 6 400 różnych ETF-ów.

Warto również mieć świadomość, że wybór konkretnego brokera jest bardzo istotny, ponieważ wpływa nie tylko na możliwości inwestycyjne, ale również wysokość potencjalnych zysków (ze względu na pobierane opłaty). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule opisującym proces wyboru brokera.

Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

Do inwestowania w ETF-y skłaniają przede wszystkim zalety tego typu funduszy. Z całą pewnością należy do nich zaliczyć fakt, że większość prób pokonania rynku kończy się niepowodzeniem, a indeksy z reguły rosną w długoterminowej perspektywie.

W efekcie inwestowanie w ETF-y wydaje się być dużo korzystniejszym rozwiązaniem niż samodzielny dobór spółek. W ich przypadku zaletą są również niskie opłaty za zarządzanie, które wynikają z faktu, że jest to tzw. zarządzanie pasywne. Co to oznacza? Otóż, ETF-y to stabilne fundusze, a zarządzający nimi nie dokonują wielu zmian w ich składzie.

Podsumowując, należy stwierdzić, że do inwestowania w ETF-y zachęca przede wszystkim możliwość uzyskania stabilnego zysku w długoterminowej perspektywie. Co więcej, jest to praktycznie bezobsługowa forma inwestowania, która nie wymaga ciągłego śledzenia notowań.

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: