Jak uzasadnić wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

Wzór pisma pobrano 688 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Jak uzasadnić wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium? w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-o-wspolny-wyjazd-do-sanatorium-wzor-pdf-doc

Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium wzór

Chociaż NFZ nie ma obowiązku kierowania małżeństw czy par na wspólny wyjazd do sanatorium, to warto pamiętać, że każdy ma możliwość złożenia w tej sprawie odpowiedniego wniosku. Skierowanie do tej samej placówki lecznictwa w tym samym terminie co najmniej dwóch bliskich sobie osób pozwala rozwiązać wiele problemów związanych z opieką nad schorowanymi lub niepełnosprawnymi pacjentami, a także z ich dojazdem do ośrodka lecznictwa, który to muszą zorganizować i opłacić z własnej kieszeni.

Jak więc złożyć i jak uzasadnić wspólny wyjazd do sanatorium? aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wspólny wyjazd do sanatorium, który pobierzesz powyżej.

Gwarancji wspólnego wyjazdu do sanatorium nie mają nawet małżonkowie

Chociaż NFZ nie musi kierować małżonków na wspólny wyjazd do sanatorium, to kiedy ma taką możliwość, często stara się to robić. Przez możliwość wspólnego wyjazdu do sanatorium rozumie się taką sytuację, w której dwie osoby cierpią na podobne schorzenia i mogą być leczone w jednym ośrodku lecznictwa.

Jeśli bowiem schorzenia te wykluczają taką możliwość, siłą rzeczy nie da się zorganizować wspólnej kuracji nawet dla małżonków.

Jak sprawdzić, czy wnioskowanie o wspólny wyjazd jest uzasadnione? Wystarczy sprawdzić informacje zawarte na skierowaniu, a później odnaleźć taki ośrodek lecznictwa, który specjalizuje się w leczeniu tego typu schorzeń.

Sanatoria nie są bowiem placówkami, które zajmują się leczeniem wszystkich rodzajów chorób. Każde miejsce tego typu to wyspecjalizowana jednostka, do której kierowani są pacjenci z konkretnymi dolegliwościami.

Jeśli okaże się, że prośba do NFZ o wspólny wyjazd do sanatorium ma szansę zostać rozpatrzona pozytywnie, ponieważ profile leczenia obu kuracjuszy nie wykluczają się, warto złożyć stosowne pismo w odpowiedni sposób, czyli:

  • tego samego dnia poprzez osobiste dostarczenie wszystkich dokumentów wraz z wnioskiem w tej sprawie,
  • w jednej kopercie/koszulce tak, aby pracownik Funduszu wiedział, że rozpatruje powiązane wnioski.

Pismo trzeba również odpowiednio uzasadnić, ponieważ na podstawie użytych argumentów decyzję o tym, gdzie kuracjusze zostaną skierowani na leczenie uzdrowiskowe, podejmie później lekarz specjalista rozpatrujący skierowanie.

Czy ktoś ma większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o wspólny wyjazd do sanatorium? Okazuje się, że gwarancję wyjazdu w parze mają małżonkowie, którzy spełniają określone warunki. Dotyczy to osób, które:

  • ukończyły 65. rok życia (przynajmniej jedno z nich),
  • mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Odpowiedź na pytanie: “Czy można wspólnie z mężem pojechać do sanatorium?” jest więc twierdząca, choć sprawa nie zawsze będzie łatwa do załatwienia.

Niektóre pary mają prawo domagać się wspólnego skierowania, inne muszą postarać się o to poprzez złożenie stosownego wniosku, który może, ale nie musi, zostać rozpatrzony pozytywnie. Wszystko zależy jedynie od dobrej woli pracowników danego oddziału NFZ.

Jak przygotować wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium NFZ należy sporządzić jak najstaranniej, ponieważ wszelkie błędy i braki formalne w takim piśmie będą skutkowały wezwaniem ubezpieczonego do ich uzupełnienia lub poprawy.

Jeśli do tego dojdzie, istnieje duże ryzyko, że kuracjusze stracą swoją szansę na wspólny wyjazd, ponieważ jedno skierowanie może zostać zatwierdzone wcześniej niż drugie.

Warto więc przygotowywać takie pismo w oparciu o wzór podania o wspólny wyjazd do sanatorium, który wystarczy wypełnić odpowiednimi danymi, w tym:

  • danymi wnioskodawców,
  • danymi odpowiedniego oddziału NFZ,
  • uzasadnieniem,
  • podpisami wnioskodawców.

Jak uzasadnić wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium? Najbardziej uniwersalnym, ale jednocześnie racjonalnym argumentem jest chęć zorganizowania wspólnej podróży oraz chęć zapewnienia sobie wzajemnej opieki.

Zarówno organizacja dojazdu do ośrodka lecznictwa, jak i związane z tym koszty leżą bowiem w całości po stronie kuracjuszy, dlatego jadąc na miejsce, razem mogą oni wybrać się w podróż samochodem i podzielić się wydatkami związanymi z przejazdem.

Podobnie korzystne jest zapewnienie sobie wzajemnej opieki w przypadku osób chorych, w podeszłym wieku czy niepełnosprawnych. Tacy kuracjusze nie są w stanie poradzić sobie w ośrodku lecznictwa samodzielnie, co stanowi problem zarówno dla nich, jak i dla pracowników sanatorium.

Zasadność tych argumentów została potwierdzona nawet przez Rzecznika Praw Obywatelskich, zdaniem którego Fundusz powinien usprawnić system wspólnego kierowania na rehabilitację uzdrowiskową bądź leczenie uzdrowiskowe osób bliskich w celu rozwiązania wspomnianych problemów.

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do NFZ o rozważenie problemu leczenia uzdrowiskowego polegającego na wspólnych wyjazdach.

Wspólny wyjazd nie oznacza wspólnego zakwaterowania

Nawet jeśli podanie do sanatorium o wspólny wyjazd zostanie rozpatrzone pozytywnie, kuracjusze muszą liczyć się z ryzykiem, że na miejscu nie zostaną zakwaterowani w tym samym pokoju. NFZ nie przydziela bowiem poszczególnych pomieszczeń w ośrodku lecznictwa osobom ubezpieczonym.

Zajmują się tym same sanatoria, które w obliczu braku dostępnych pokoi dwuosobowych rozdzielą nawet małżeństwa i inne osoby przyjeżdżające wspólnie na leczenie sanatoryjne dorosłych.

Warto mieć to na uwadze, aby po przybyciu do ośrodka nie czuć się rozczarowanym. 

Wspólny wyjazd do sanatorium prywatnie czy na NFZ?

Zarówno małżeństwa, jak i inne pary mają szansę na wspólny wyjazd do sanatorium, jeśli łączy ich podobny profil leczenia. Wystarczy, że złożą skierowanie na leczenie uzdrowiskowe i podanie w tej sprawie tego samego dnia, najlepiej w jednej kopercie.

Jeśli Fundusz będzie w stanie przystać na ich prośbę, prawdopodobnie podejmie decyzję korzystną dla wnioskodawców. Gwarancję wspólnego wyjazdu mają jednak tylko nieliczni.

Tymczasem wybierając prywatne sanatorium, kuracjusze nie muszą martwić się o odgórne decyzje, ponieważ sami wybierają dla siebie dogodny termin i miejsce leczenia. Mogą też zadecydować o wspólnym zakwaterowaniu.

Które rozwiązanie jest więc lepsze? Z pewnością sanatorium na NFZ kosztuje mniej, choć nie jest w pełni refundowane. Za jedną dobę pobytu trzeba zapłacić zwykle od 10 do 35 zł od osoby.

Natomiast w przypadku leczenia w prywatnym ośrodku, ceny te wahają się w przedziale od 150 do 260 zł i zależą od takich czynników jak standard placówki, długość pobytu czy zakres zabiegów.

Podsumowanie

Coraz częściej osoby wymagające leczenia sanatoryjnego zwracają się do NFZ o wspólny wyjazd małżonków, przyjaciół, a nawet rodzeństwa. Niestety lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli NFZ – nie ma obowiązku zapewnić wspólnego wyjazdu małżonków bądź przyjaciół, jednak często zdarza się, że pracownicy rozpatrujący takie wnioski, stają na wysokości zadania, przydzielając małżonkom lub przyjaciołom bądź przyjaciółkom wspólny pobyt w sanatorium.

Wspólny wyjazd małżonków lub innych osób bliskich do sanatorium jest możliwy dzięki przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zmianami).

Co więcej, osoby ubiegające się o wspólne leczenie uzdrowiskowe, mogą też starać się o zmianę w zakresie miejsca leczenia sanatoryjnego.

Podanie o wspólny wyjazd do sanatorium nie kosztuje praktycznie nic, a szanse na wspólny wyjazd są zawsze, dlatego namawiamy, aby podjąć próbę wystosowanie do oddziału NFZ takiej prośby. Warto dodać, że podanie kierujemy do oddziału NFZ, który wysłał nam skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, a nie do samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: