Wzór pisma do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego

Wzór pisma pobrano 528 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wzór pisma do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wzor-pisma-do-nfz-o-przesuniecie-terminu-leczenia-sanatoryjnego-pdf-doc

Wzór pisma do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego pdf

Długie terminy oczekiwania na leczenie sanatoryjne sprawiają, że wiele osób tuż przed wyznaczoną datą staje przed problemem nieprzewidzianego braku możliwości stawienia się w ośrodku lecznictwa na planowanej kuracji.

Warto pamiętać, aby w takim przypadku nie czekać na ostatnią chwilę, ale jak najszybciej powiadomić NFZ o swojej rezygnacji, jednocześnie wnioskując o wyznaczenie nowego terminu. Jak uzasadnić zmianę terminu wyjazdu do sanatorium?

Kto wyznacza termin leczenia sanatoryjnego?

wzor-pisma-do-nfz-o-przesuniecie-terminu-leczenia-sanatoryjnego-pdf-docDokładne warunki realizacji świadczeń na NFZ określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, a zasady wystawiania i potwierdzania skierowania na leczenie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Przepisy zawarte w tych rozporządzenia dotyczą również kierowania osób ubezpieczonych na leczenie sanatoryjne.

Aby uzyskać współfinansowanie kuracji w sanatorium, pacjent musi otrzymać odpowiednie skierowanie od lekarza. Ten – na podstawie schorzenia ubezpieczonego – zadecyduje o tym, w jakim ośrodku może odbywać się jego leczenie sanatoryjne.

Wybór lekarza nie jest jednak wiążący dla NFZ. O ustaleniu terminu wyjazdu fundusz informuje kuracjusza w momencie, kiedy w odpowiednich zakładach lecznictwa pojawiają się wolne miejsca.

Czas oczekiwania bywa więc bardzo długi, ale dla wielu osób stanowi to jedyne rozwiązanie. Mimo że pobyt w sanatorium nie jest całkowicie bezpłatny, to wyjazd na leczenie z NFZ pozwala sporo zaoszczędzić.

Kuracjusz płaci w tym przypadku za wyjazd oraz częściowo za zakwaterowanie i wyżywienie. Aby nie stracić całkowicie swojego miejsca w kolejce i przełożyć leczenie uzdrowiskowe na najbliższy możliwy termin warto więc złożyć w odpowiednim czasie wniosek do NFZ o przesunięcie terminu leczenia uzdrowiskowego.

Jak przesunąć termin wyjazdu do sanatorium?

Zmiana terminu wyjazdu do sanatorium z NFZ polega na odesłaniu do oddziału potwierdzonego skierowania na leczenie z jednoczesnym wyjaśnieniem przyczyny zwrotu.

Wraz z tym dokumentem ubezpieczony może wnioskować o zmianę wyznaczonego terminu wyjazdu. Wniosek ten należy uzasadnić, czyli wytłumaczyć, dlaczego świadczeniobiorca nie ma możliwości stawić się w ośrodku lecznictwa w wyznaczonym czasie.

Co ważne, pismo w takiej sprawie musi zostać poparte odpowiednimi dowodami. Kuracjusz, który przytoczy argumenty bez żadnego pokrycia, nie może liczyć na uznanie wniosku. Jeśli więc nie może udać się na leczenie, ponieważ nie otrzymał obiecanego urlopu – musi dołączyć do pisma zaświadczenie od pracodawcy.

Z kolei jeśli złamał nogę czy też zapadł na ciężką chorobę i jest hospitalizowany, powinien dołączyć do pisma zaświadczenie od lekarza lub kartę leczenia szpitalnego.

Jak napisać wniosek o przesunięcie terminu leczenia w sanatorium?

Wykorzystując darmowy wzór wniosku o zmianie terminu do sanatorium znaleziony w internecie, ubezpieczony naraża się na ryzyko przedłużenia procedury rozpatrywania jego sprawy.

Takie wzory często zawierają braki formalne, przez które wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie. W najlepszym przypadku NFZ wezwie ubezpieczonego do uzupełnienia dokumentów, co przyczyni się do przedłużenia procedury na niekorzyść kuracjusza.

Zatem, jak napisać odwołanie o przesunięcie terminu sanatorium (odwołanie od wyznaczonego przez NFZ terminu), aby załatwić sprawę bez konieczności ponownego kontaktowania się z oddziałem funduszu?

Najprościej w oparciu o nasz wzór pisma do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego, który uwzględnia między innymi:

  • dane osoby ubezpieczonej, czyli wnioskodawcy,
  • informacje dotyczące oryginalnego skierowania, wraz z datą wpływu dokumentu do NFZ,
  • właściwy tytuł wniosku,
  • prośba o przesunięcie terminu wyjazdu do sanatorium (przesunięcie terminu pobytu)
  • treść z uzasadnieniem,
  • podpis.

A kiedy należy przesłać do NFZ tak przygotowane pismo? Przepisy nie wyznaczają ubezpieczonemu żadnych terminów w odniesieniu do rezygnacji z sanatorium NFZ czy zmiany terminu leczenia uzdrowiskowego.

Wiadomo jednak, że sam NFZ musi poinformować kuracjusza o wyznaczonym terminie leczenia na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kuracji.

W związku z tym odpowiednie pismo w sprawie przesunięcia tego terminu należy przesłać do NFZ jak najszybciej, czyli bezzwłocznie po tym, jak świadczeniobiorca dowie się, iż nie będzie miał możliwości stawienia się na leczeniu w wyznaczonym czasie.

Dopilnowanie tego obowiązku jest niezwykle ważne, ponieważ NFZ musi mieć czas na przeanalizowanie wniosku i zadecydowanie o jego zasadności. Poza tym, jeśli termin zwolni się odpowiednio wcześnie, możliwe będzie znalezienie innego pacjenta na miejsce wnioskodawcy.

Jak uzasadnić wniosek o zmianę terminu leczenia sanatoryjnego?

Sporządzając wniosek o zmianę terminu leczenia sanatoryjnego, nie można zapomnieć o jego uzasadnieniu i dołączeniu dowodów na użyte argumenty. Warto mieć przy tym na uwadze, że NFZ weźmie pod uwagę jedynie przyczyny obiektywnie ważne i udokumentowane.

Uzasadnieniem wniosku o zmianę terminu przyznanego leczenia sanatoryjnego nie może być więc lekkie przeziębienie, wyjazd prywatny, rodzinne przyjęcie czy zepsuty samochód.

Uzasadnioną przyczyną zmiany terminu leczenia uzdrowiskowego będzie już jednak zdarzenie losowe, takie jak zalanie mieszkania, wypadek samochodowy, złamanie nogi czy konieczność wyjazdu, na przykład służbowego.

Argumentem, który NFZ powinno uznać za zasadny, jest też choroba wymagająca hospitalizacji, a także choroba zakaźna np. COVID-19.

Niezależnie od użytych argumentów, każde trzeba podeprzeć dowodami. Może to być więc zaświadczenie od lekarza, karta leczenia szpitalnego, zaświadczenie od pracodawcy czy zaświadczenie od ubezpieczyciela.

Pozytywne rozpatrzenie sprawy uzależnione jest w głównej mierze od dobrej woli pracowników oddziału NFZ. Jeśli zdecydują oni, że wniosek jest zasadny, przydzielą ubezpieczonemu nowy, prawdopodobnie najwcześniejszy dostępny termin.

Jeśli jednak zwrot skierowania zostanie uznany za nieuzasadniony, procedurę ubiegania się o leczenie uzdrowiskowe z NFZ trzeba będzie przejść od początku.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: