Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium wzór

Wzór pisma pobrano 688 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium wzór w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 24-04-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-o-wspolny-wyjazd-do-sanatorium-wzor-pdf-doc

Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium wzór

Jak napisać skuteczny wniosek o wspólny wyjazd małżonków do sanatorium? Wspólny wyjazd do sanatorium z małżonkiem, przyjaciółką czy inną bliską osobą to – z punktu widzenia kuracjusza – bardzo korzystne rozwiązanie. Po pierwsze, pozwala na wspólną organizację podróży do ośrodka leczniczego. Po drugie, umożliwia pacjentom wzajemną troskę o siebie nawzajem w obcym miejscu. Niestety, NFZ nie wysyła par na wspólny wyjazd automatycznie. Kuracjusze muszą postarać się o wydanie takiej decyzji przez fundusz.

Aby pojechać do sanatorium z mężem czy koleżanką, trzeba złożyć w tej sprawie wypełniony wzór podania o wspólny wyjazd do sanatorium. Jak go sporządzić? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz powyżej.

Komu gwarantowany jest wspólny wyjazd do sanatorium?

Chociaż pismo z prośbą o wspólny wyjazd do sanatorium na leczenie uzdrowiskowe może złożyć każda para kuracjuszy, to nie wszyscy mają szansę na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na swój wniosek. Gwarancji wspólnego wyjazdu do sanatorium fundusz udziela jedynie tym osobom które:

 • są małżeństwem,
 • ukończyły 65. rok życia (przynajmniej jedno z nich),
 • mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Pozostałe osoby nigdy nie mają pewności, czy ich wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium NFZ zostanie rozpatrzony pozytywnie. Aby w ogóle można było brać taką opcję pod uwagę, trzeba spełnić jeden podstawowy warunek – znaleźć ośrodek uzdrowiskowy, który specjalizuje się w leczeniu schorzeń, na które cierpią tacy pacjenci.

Sanatoria nie oferują bowiem kompleksowych usług w zakresie leczenia wszelkich chorób, lecz specjalizują się w konkretnych przypadłościach i to właśnie one decydują o tym, gdzie fundusz pośle chorego.

Jeśli choroby wnioskodawców są do siebie podobne, istnieje szansa, że NFZ przychyli się do wniosku o wspólny wyjazd. Oczywiście, kuracjusze mogą zwiększyć tę możliwość, jeśli złożą podania w prawidłowy sposób.

Jak pojechać do sanatorium z mężem/żoną?

Wiele osób przed złożeniem dokumentów w NFZ szuka odpowiedzi na pytanie: Czy można wspólnie z mężem pojechać do sanatorium? Odpowiedź brzmi „tak”, choć nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać. Zasadniczo, NFZ nie ma bowiem obowiązku wysyłania małżeństw na wspólną kurację w tym samym uzdrowisku.

Może więc skierować małżonków do dwóch innych sanatoriów lub do tego samego ośrodka, ale w innym terminie. Niemniej jednak fundusz sam często stara się posyłać małżeństwa w to samo miejsce, w tym samym terminie.

Aby zwiększyć szanse na wspólny wyjazd z mężem lub żoną, para powinna złożyć specjalny wniosek do NFZ. Wszystkie dokumenty – wraz ze wspomnianym wnioskiem – najlepiej przesłać lub zanieść do oddziału tego samego dnia. Warto też spakować je w jedną kopertę.

Podsumowując, wśród dokumentów powinny znaleźć się wtedy:

 • skierowania,
 • wnioski o wspólny wyjazd z uzasadnieniem.

Warto pamiętać, że z wnioskiem mogą wystąpić tylko te osoby, których skierowania zostały zaaprobowane przez lekarza balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej w oddziale NFZ. Skierowania te nie mogą się wykluczać, czyli powinny mieć wskazany:

 • ten sam rodzaj leczenia,
 • ten sam profil leczenia.

Jeśli te warunki zostaną spełnione, to po złożeniu skierowań z wnioskiem o wspólny wyjazd, ostateczną decyzję w sprawie miejsca leczenia obu kuracjuszy podejmie lekarz specjalista rozpatrujący skierowanie w wojewódzkim oddziale NFZ.

Należy podkreślić również jedną istotną kwestię. Otóż niewłaściwie sporządzony wniosek o wspólny wyjazd na leczenie uzdrowiskowe może przekreślić szansę na otrzymanie skierowania do tej samej placówki lecznictwa.

W przypadku błędów lub braków formalnych NFZ wezwie wnioskodawców do uzupełnienia danych, lub dołączenia niezbędnych dokumentów, a to przyczyni się do przesunięcia terminów i może uniemożliwić wspólny wyjazd.

Jak napisać wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

Osobom, które zastanawiają się, jak napisać i jak uzasadnić wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium, podpowiadamy, co powinien zawierać taki dokument, aby NFZ nie wzywał wnioskodawcy do uzupełnienia danych.

Pismo z prośbą o wspólny wyjazd do sanatorium musi uwzględniać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawców,
 • dane adresata,
 • tytuł wniosku,
 • treść wniosku,
 • uzasadnienie wniosku,
 • podpisy wnioskodawców.

Jak uzasadnić wspólny wyjazd do sanatorium? W tej części pisma należy wykazać korzyści ze wspólnego wyjazdu do ośrodka lecznictwa. Co może znaleźć się w takim uzasadnieniu?

Jak umotywować wspólny wyjazd do sanatorium?

Odpowiedź na pytanie, jak umotywować wspólny wyjazd do sanatorium, uzależniona jest od okoliczności konkretnej sytuacji. W większości przypadków osoby bliskie powołują się na jeden z dwóch argumentów:

 • chęć zorganizowania wspólnego wyjazdu i podzielenia się kosztami podróży,
 • chęć zapewnienia sobie wzajemnej opieki w czasie leczenia uzdrowiskowego, co jest uzasadnione w przypadku osób chorych, niepełnosprawnych czy w podeszłym wieku.

Poparcie dla takich argumentów wyraził nawet sam Rzecznik Praw Obywatelskich. Stwierdził on bowiem, że NFZ powinien stworzyć automatyczny system wspólnego kierowania na leczenie uzdrowiskowe osób bliskich, gdyż rozwiązuje to wiele problemów związanych z:

 • samodzielnym dojazdem kuracjuszy do ośrodka lecznictwa,
 • pokryciem kosztów dojazdu,
 • koniecznością zapewnienia specjalnej opieki osobom schorowanym, starszym lub niepełnosprawnym.

Wspólny wyjazd a wspólny pokój w sanatorium

Warto zauważyć, że zgoda na wspólny wyjazd do sanatorium i wspólne leczenie uzdrowiskowe nie jest tożsama z przydzieleniem wnioskodawcom wspólnego pokoju w ośrodku lecznictwa. Dotyczy to nawet par i małżeństw.

NFZ nie ma bowiem w swoich kompetencjach rozdysponowywania pokojów w ośrodkach lecznictwa. Może okazać się zatem, że jeśli pokoje dla dwóch osób będą niedostępne, para zostanie rozdzielona.

Sanatorium również nie ma obowiązku zagwarantowania małżonkom i parom wspólnego pokoju. Jedynym obowiązkiem ośrodka lecznictwa jest zapewnienie kuracjuszowi odpowiednich warunków mieszkalnych.

Jak uzyskać gwarancję wspólnego wjazdu i wspólnego pokoju? Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy kuracjusze wybierają się do sanatorium prywatnie, nie na fundusz.

Wtedy mają większe prawo do decydowania o tym, kiedy i gdzie oraz na jakich warunkach odbędą leczenie sanatoryjne dorosłych. Takie rozwiązanie jest pełnopłatne, ale warto pamiętać, że sanatorium z NFZ również nie jest darmowe, lecz częściowo płatne.

Podsumowanie

Coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdzie osoby wymagające leczenia sanatoryjnego zwracają się z pisemną prośbą o wspólny wyjazd małżonków, przyjaciół czy znajomych. Aby taka prośba przyniosła oczekiwany efekt, powinna spełnić wszystkie formalne wymagania i zawierać powinna niezbędne informacje.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowe do uzupełnienia pismo w formie prośby o wspólny wyjazd do sanatorium. Należy być jednak świadomym, że obowiązku zapewnić wspólnego wyjazdu NFZ nie ma i decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia będzie zależeć wyłącznie od dobrej woli pracownika rozpatrującego taką prośbę (pracownik NFZ decyduje również o zakresie miejsca leczenia sanatoryjnego lub kierowaniu na specjalistyczną rehabilitację uzdrowiskową).

Jeśli jednak prośba kuracjusza o wspólny pobyt w sanatorium będzie kompletna, a więc zawierać będzie wszystkie informacje – szansa na pozytywne rozpatrzenie prośby znacząco wzrośnie.

Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027).

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: