Odstąpienie od umowy ubezpieczenia sprzętu AGD – WZÓR

Wzór pisma pobrano 741 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Odstąpienie od umowy ubezpieczenia sprzętu AGD – WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 24-04-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

odstapienie-od-umowy-ubezpieczenia-sprzetu-agd-wzor-pdf-doc

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia sprzętu AGD – WZÓR

Czy możliwe jest odstąpienie od umowy ubezpieczenia sprzętu AGD? Coraz częściej sprzedawcy oferują taką polisę konsumentom nabywającym kosztowny lub delikatny sprzęt, taki jak telewizor, smartfon, laptop, pralka, lodówka czy zmywarka. Wbrew temu, co czasami da się usłyszeć w sklepie od jego pracowników, takie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, więc konsument może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia podczas zakupów lub zrezygnować z niej w późniejszym terminie.

W takim razie jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia zawartą podczas zakupu sprzętu RTV AGD? np. w sklepie RTV Euro AGD? wystarczy dostarczyć do sklepu, w którym nabyliśmy taką polisę pisemną rezygnację, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji, który zakupisz powyżej.

Co obejmuje umowa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i AGD?

Ponieważ sprzęt elektroniczny i AGD może ulec zniszczeniu na skutek zdarzeń losowych lub działania osób trzecich, niekiedy warto wziąć pod uwagę wykupienie specjalnej polisy.

Ta najbezpieczniejsza w kompleksowy sposób ochroni mienie nawet przed działaniem jego właścicieli, dzieci czy zwierząt domowych.

Dobra polisa powinna obejmować:

  • zdarzenia losowe, czyli pożar, powódź, eksplozję, zalanie, huragan i tym podobne, z wyliczeniem wszystkich możliwości lub w wariancie “All Risks”, obejmującym wszystkie opcje poza tymi „wyłączonymi” z odpowiedzialności,
  • kradzież z włamaniem, czyli z wyraźnymi śladami obecności złodzieja na miejscu ubezpieczenia,
  • kradzież zwykła, czyli z brakiem śladów obecności złodziei,
  • rabunek, czyli kradzież poza miejscem ubezpieczenia,
  • wandalizm i dewastację, czyli zniszczenie mienia,
  • przepięcie, zwykle z podziałem na przepięcie będące następstwem gwałtownego skoku napięcia w sieci i uderzenia pioruna,
  • home assistance, czyli zbiór usług świadczonych przez ubezpieczyciela, na przykład naprawa pogwarancyjna.

Chociaż dodatkowe ubezpieczenie na sprzęt AGD może wydawać się w pierwszej chwili świetnym rozwiązaniem – w końcu urządzenia tego typu są bardzo kosztowne – to jednak konsumenci po przeanalizowaniu dodatkowych wydatków związanych z opłacaniem polisy, często wolą z niej zrezygnować. Czy rezygnacja z ubezpieczenia sprzętu RTV EURO AGD jest możliwa?

Czy da się zrezygnować z ubezpieczenia na sprzęt AGD?

Wielu konsumentów zastanawia się dzisiaj, czy odstąpienie od umowy ubezpieczenia sprzętu AGD jest możliwe – szczególnie jeśli nie jest to obowiązkowe ubezpieczenie…

Podczas dokonywania zakupów klienci często nie zastanawiają się nad konsekwencjami zawarcia takiej dodatkowej umowy ubezpieczeniowej lub pod wpływem presji pracownika sklepu decydują się na to rozwiązanie nie do końca świadomie.

Później, dostrzegając, w jakim stopniu zwiększa to wydatki dla domowego budżetu, szukają sposobu, aby zrezygnować z polisy.

Czy rezygnacja z ubezpieczenia EURO RTV AGD jest dopuszczalna?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy odnieść się do przepisów ogólnych kodeksu cywilnego, które opisują warunki odstąpienia od umowy ubezpieczenia. Artykuł 812 mówi o tym, że:

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Co więcej:

Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.

Odnotować warto również, że:

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Przytoczony fragment artykułu kodeksu cywilnego odpowiada na pytanie –  jak zrezygnować z dodatkowego ubezpieczenia sprzętu, w jakim terminie można tego dokonać i czy wiąże się to dla konsumenta z dodatkowymi kosztami.

Należy rozróżnić przy tym odstąpienie od umowy, na które – jak zostało wskazane – konsument ma 30 dni, a przedsiębiorca jedynie 7, od wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

W pierwszym przypadku osoba rezygnująca z polisy nie zapłaci w związku ze swoją decyzją żadnej kary. Będzie jedynie zobligowana do uiszczenia opłaty za okres, w którym ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Natomiast w obliczu wypowiedzenia umowy konsument musi już liczyć się z ryzykiem naliczenia kary umownej i/lub koniecznością przestrzegania obowiązującego okresu wypowiedzenia, o czym powinna informować go zawarta z ubezpieczycielem umowa.

Może to oznaczać, że po wypowiedzeniu firmie umowy, klient będzie zmuszony płacić składki na przykład za kolejne trzy miesiące okresu ochrony, ponieważ tyle trwa zazwyczaj okres wypowiedzenia.

Jak odstąpić od umowy ubezpieczenia?

Konsument, który zastanawia się, jak zrezygnować z ubezpieczenia RTV EURO AGD, powinien pamiętać, że obowiązuje go w tym przypadku termin 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której ubezpieczyciel nie poinformował klienta o możliwości odstąpienia od umowy – w takich okolicznościach termin 30 dni liczony jest od dnia, w którym ubezpieczony dowiedział się o takiej możliwości.

W celu złożenia rezygnacji z polisy na sprzęt konsument musi przygotować stosowne oświadczenie woli, powołując się w nim na artykuł 812 kodeksu cywilnego.

Pismo najłatwiej jest sporządzić w oparciu o gotowy do wypełnienia i przygotowany przez nas wzór odstąpienie od umowy ubezpieczenia RTV EURO AGD. Dokument uwzględnia między innymi:

  • datę odstępstwa od umowy ubezpieczenia,
  • numer polisy,
  • numer rachunku bankowego, jeśli składka za polisę została już opłacona (konsumentowi należy się proporcjonalny do czasu trwania okresu ochrony zwrot poniesionych kosztów).

A jak odstąpić od umowy ubezpieczenia sprzętu w systemie ratalnym? Również w takim przypadku sprawa wygląda dokładnie tak samo.

Nie ma znaczenia, czy za urządzenie konsument zapłacił od razu, czy zdecydował się na zakup w ratach. Kwestia dodatkowego ubezpieczenia jest niezależna od formy nabycia urządzenia.

Aby zrezygnować z takiej polisy, należy więc również przygotować oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które następnie konsument złoży ubezpieczycielowi osobiście w jednym z oddziałów, pocztą lub drogą elektroniczną – w zależności od tego, jaką metodę respektuje firma ubezpieczeniowa.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: