Wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika WZÓR

Wzór pisma pobrano 548 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-o-przekazanie-sprawy-do-innego-komornika-wzor-pdf-doc

Wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika wzór

Co do zasady, wierzyciel ma prawo wybrać komornika, który będzie prowadził jego postępowanie egzekucyjne. Może on również zmienić komornika w trakcie trwającego już postępowania. Jak wybrać i jak zmienić komornika? najważniejsze jest właściwe sporządzenie wniosku dotyczącego zmiany komornika, aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, zamieszczamy powyżej gotowy do wypełnienia wzór wniosku.

Jak wybrać komornika?

Przepisy dają wierzycielom możliwość wyboru komornika z terytorium całego kraju. Jeśli wierzyciel chce, aby egzekucję długu przeprowadził konkretny komornik, musi złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji wraz ze specjalnym oświadczeniem – pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa do wyboru komornika.

Komornik, który otrzyma wniosek z oświadczeniem, powinien w ciągu 7 dni podjąć właściwe czynności egzekucyjne, a w ciągu 4 dni przekazać wierzycielowi wyegzekwowane kwoty. Komornik nie może odmówić przyjęcia takiego wniosku, chyba że w toku prowadzonych przez niego egzekucji zaległości wynoszą więcej niż sześć miesięcy.

Jak zmienić komornika?

Zmiana komornika jest dopuszczalna nawet w trakcie postępowania egzekucyjnego (i nie jest konieczne ponowne nadanie klauzuli wykonalności). Wierzyciel może dokonać takiej zmiany na dwa sposoby.

Po pierwsze, ma możliwość umorzenia trwającego postępowania u dotychczasowego komornika i złożenie wniosku dotyczącego wszczęcia nowego postępowania u wybranego komornika (co wywołuje konieczność ponownego poniesienia kosztów egzekucyjnych). Taka opcja, ponieważ wiąże się ze stratą finansową – wydaje się najgorsza.

Drugie rozwiązanie w przypadku egzekucji już trwającej, to wniosek o przekazanie sprawy do nowego komornika. Taki sposób zmiany komornika wynika z przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z artykułem 8. tejże ustawy:

Komornik, za zgodą wierzyciela, może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej innemu komornikowi, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.”

Wierzyciel może więc przekazać całą lub część sprawy egzekucyjnej innemu komornikowi, o ile ten wyraża na to zgodę. Warunkiem koniecznym takiej zmiany jest zawarcie stosownego porozumienia z przyszłym komornikiem.

Jeżeli wierzyciel uzyska zgodę wybranego komornika, może złożyć wniosek o przekazanie sprawy innemu komornikowi – pismo kieruje do aktualnie prowadzącego postępowanie organu egzekucyjnego. W dokumencie należy wezwać komornika do przekazania akt sprawy.

 

Przekazanie następuje w drodze postanowienia. Postanowienie to jest zaskarżalne, a jego uprawomocnienie skutkuje automatycznie koniecznością zwrotu wierzycielowi niewykorzystanej zaliczki, którą pobrał pierwszy komornik. Organ ma na to 7 dni.

Cała procedura zmiany komornika może trwać około 2 tygodni. Jest ona możliwa jedynie na podstawie pisemnego wniosku wierzyciela, w którym uwzględni on:

  • dane wierzyciela,
  • dane komornika,
  • podstawę prawną do przekazania sprawy,
  • dane kancelarii, do której komornik ma przekazać sprawę.

*Właściwie sporządzone pismo jest gwarancją tego, że komornik przekazuje sprawę innemu komornikowi bez jakichkolwiek opóźnień i komplikacji!

Zmiana komornika nie zawsze jest możliwa

Warto zaznaczyć, że od opisanej wyżej zasady istnieje jeden wyjątek. Chodzi o sytuację, w której mamy do czynienia z egzekucją z nieruchomości.

W takim przypadku nie ma ani możliwości wyboru komornika, ani możliwości jego zmiany. Uprawnionym do prowadzenia egzekucji jest bowiem komornik z rewiru, w którym znajduje się dana nieruchomość.

Kiedy warto zmienić komornika?

Wniosek wierzyciela o przekazanie egzekucji do innego komornika nie zawsze jest sensownym rozwiązaniem, chyba że obecny komornik naprawdę nie robi nic w kierunku, aby ściągnąć wierzytelność z dłużnika. Z pewnością warto kierować się w tym przypadku jego postawą czy faktem nieodbierania telefonów i ogólnie trudnej dostępności komornika.

Jeśli jeden komornik prowadzi sprawę bezskutecznie, wierzyciel wcale nie ma gwarancji, że inny komornik odzyska jego pieniądze szybciej, jednak są w Polsce komornicy, którzy pragną się wykazać i ich działania znacznie przewyższają skuteczność tych już “wypalonych” zawodowo komorników.

Komornicy korzystają z systemu OGNIVO, aby namierzyć konto bankowe dłużnika. Pytają w ZUS o płatnika składek, czyli pracodawcę, aby zająć wynagrodzenie dłużnika. Wykonują też czynności w terenie celem zajęcia ewentualnych ruchomości i nieruchomości.

Wniosek o zmianę komornika warto złożyć w dwóch przypadkach – kiedy komornik prowadzi przeciwko dłużnikowi więcej niż jedną sprawę. W takich okolicznościach wszystkie środki, jakie wyegzekwuje, musi podzielić bowiem między wszystkich wierzycieli, a także w sytuacji gdy obecny komornik po prostu robi niewiele, by odzyskać pieniądze.

 

Nie ma znaczenia, kto pierwszy złożył wniosek egzekucyjny. Uprzywilejowane są jedynie egzekucje związane z alimentami, podatkami lub wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę.

Zmiana komornika w takim przypadku może okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem. Inny komornik ma bowiem szansę zająć konto bankowe, którego nie zajął poprzedni komornik i wyegzekwować środki tylko dla jednego wierzyciela.

Opisany przykład to także wskazówka dla osób, które dopiero wybierają komornika. Jeśli wierzyciel chce mieć pewność, że komornik nie będzie prowadził kilku spraw przeciwko jednemu dłużnikowi, powinien złożyć wniosek do komornika z innej miejscowości.

Istnieje wtedy znacznie mniejsze ryzyko, że jeden komornik będzie zmuszony dzielić wyegzekwowane środki na kilku wierzycieli.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: