Wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika

Wzór pisma pobrano 728 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wzor-pisma-o-odblokowanie-konta-bankowego-przez-komornika-pdf-doc

Wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika

Jak napisać pismo o odblokowanie konta bankowego przez komornika? Zablokowane konto bankowe to duże utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. Może zdarzyć się bowiem, że osoba z zajętym przez komornika rachunkiem pozostaje niemal bez środków do życia.

W takiej sytuacji warto postarać się o odblokowanie konta bankowego poprzez złożenie specjalnego pisma do komornika. Jak powinien wyglądać wniosek o odblokowanie konta bankowego? aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, które spełnia wszystkie formalne wymogi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz u góry.

Co może, a czego nie może zająć komornik?

Jeśli osoba zadłużona nie reguluje swoich zobowiązań, często dochodzi do postępowania sądowego, w wyniku którego komornik rozpoczyna egzekucję długu. Może zająć w tym celu:

 • wynagrodzenia za pracę,
 • oszczędności,
 • rentę, emeryturę, inne świadczenia,
 • przedmioty materialne, w tym nieruchomości.

Jednocześnie warto pamiętać, że nawet komornik nie może pozbawić dłużnika środków do życia. Odbiera mu zatem część wynagrodzenia, ustanowioną przez prawo. Wypłaty nie można zająć osobie, która otrzymuje najniższą krajową.

Przed egzekucją komorniczą zabezpieczone są także:

 • materiały potrzebne do nauki,
 • ubrania i przedmioty niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej,
 • wyroby medyczne czy lekarstwa,
 • zapasy żywności oraz opału.

Na czym polega blokada konta bankowego przez komornika?

Aby zająć konto bankowe dłużnika, komornik musi ustalić, który rachunek należy do zalegającego z płatnościami. Nie stanowi to jednak większego problemu, gdyż komornik ma dostęp do informacji posiadanych przez wierzyciela.

Może też wystosować zapytanie w tej sprawie do banku, do baz dłużników czy organów, takich jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zajęcie konta bankowego przez komornika nie oznacza, że dłużnik nie może z takiego rachunku korzystać. Blokada konta bankowego polega na tym, że osoba zadłużona ma do dyspozycji jedynie te środki, które nie podlegają zajęciu.

To sprawia natomiast, że dostępne pozostają niewielkie ilości pieniędzy, niepozwalające na utrzymanie poprzedniego poziomu życia.

Kiedy komornik może zająć konto bankowe?

Z reguły, po tym jak wierzyciel zgłasza dług, rozpoczyna się windykacja polubowna. Windykator prowadzi z dłużnikiem rozmowy i stara się znaleźć taki sposób na uregulowanie zadłużenia, który będzie zadowalający dla obu stron. Jeśli tak zwana windykacja miękka nie przynosi rezultatów lub dłużnik nie współpracuje, wierzyciel kieruje sprawę do sądu.

Po rozpatrzeniu pozwu sąd może wydać nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. Na podstawie tej klauzuli wszczyna się egzekucję komorniczą, czyli zajęcie majątku dłużnika na poczet spłaty należności wobec wierzyciela.

Na tym etapie komornik ma obowiązek powiadomić dłużnika o wszczęciu postępowania. Następnie ustala on wysokość jego majątku. Zajęcie konta bankowego to jeden z pierwszych kroków, jakie podejmuje komornik.

Zajęcie komornicze rachunku bankowego oznacza, że dłużnik nie może swobodnie korzystać ze zgromadzonych na koncie środków – wypłacać gotówki i dokonywać przelewów. Każde wpływy, które przewyższają minimalną kwotę wolną od zajęcia, zostają automatycznie przekazane na spłatę zadłużenia.

Komornik może zajmować konto dłużnika aż do całkowitej spłaty należności ze środków obecnych lub przyszłych. Nawet zaciągnięcie pożyczki, która wpłynie na konto, nie pomoże więc w odzyskaniu środków na bieżące wydatki. Konieczne jest doprowadzenie do odblokowania konta bankowego przez komornika z ramienia wierzyciela.

Jak odblokować konto bankowe zajęte przez komornika?

Zwolnienie rachunku bankowego spod zajęcia komorniczego jest jak najbardziej możliwe, ponieważ prawo chroni dłużników przed całkowitym zajęciem wszystkich środków niezbędnych do utrzymania się.

Niekiedy jednak nawet ich częściowe zajęcie sprawia, że trudno jest zapewnić sobie podobny standard życia. Osoby, które chcą odblokować konto zajęte przez organ egzekucyjny, mogą osiągnąć taki rezultat na kilka sposobów:

Wniosek o odblokowanie konta przez komornika to jedna z metod na uwolnienie środków na rachunku spod zajęcia komorniczego. Taki dokument wysyła się jednak nie do komornika, lecz do wierzyciela.

Pismo o odblokowanie konta bankowego przez komornika to prośba o zaprzestanie egzekucji z rachunku dłużnika. Wierzyciel może zadecydować o przystaniu na taką prośbę, jeśli dłużnik odpowiednio ją uzasadni i zaproponuje inny sposób uregulowania należności.

Kolejny sposób na odblokowanie środków na rachunku bankowym to po prostu spłata długu.

Jeśli należność zostanie uregulowana, postępowanie egzekucyjne musi się zakończyć. To rozwiązanie nie jest jednak najłatwiejsze i często wymaga zaciągnięcia kolejnego długu.

Decyzję o odblokowaniu rachunku bankowego może podjąć także samodzielnie wierzyciel, który zdecyduje o zakończeniu postępowania egzekucyjnego. Wtedy konto dłużnika również zostanie odblokowane.

Rzadko jednak zdarza się, aby wierzyciel po prostu zmienił zdanie – zwykle trzeba nakłonić go do tego stosownym pismem. Można wypełnić w tym celu  wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika i przesłać go do wierzyciela.

Kiedy można sporządzić pismo do komornika o odblokowanie konta bankowego?

W niektórych przypadkach, pismo do komornika o odblokowanie konta bankowego można złożyć bezpośrednio – nie za pośrednictwem wierzyciela.

Jest to możliwe w sytuacji, gdy:

 • dochodzi do zawarcia ugody z wierzycielem, o której komornik nie został jeszcze poinformowany, więc nie wie, iż zajęcie jest bezzasadne,
 • dług wobec wierzyciela został spłacony, ale komornik jeszcze nie został o tym poinformowany,
 • gdy dług jest przedawniony – należy to udowodnić,
 • gdy na konto bankowe wpływają wyłącznie świadczenia wyłączone spod zajęcia komorniczego,
 • gdy doszło do podwójnego zajęcia konta – inny komornik zajął już wynagrodzenie,
 • gdy postępowanie komornicze jest bezzasadne – należy to udowodnić,
 • gdy egzekwowana przez komornika kwota jest błędna.

Jeśli zachodzi jedna z wymienionych wyżej sytuacji, dłużnik może wypełnić wzór pisma do komornika o odblokowanie konta bankowego, ujmując w nim takie dane jak:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane komornika,
 • wniosek dłużnika o ograniczenie zajęcia rachunku bankowego,
 • numer sygnatury akt sprawy.

Wniosek do komornika o zwolnienie konta bankowego musi zawierać też uzasadnienie, które przekona go, że konto faktycznie powinno zostać odblokowane. Pismo do komornika o wyłączenie spod zajęcia konta bankowego można zanieść do kancelarii komorniczej osobiście lub przesłać pocztą.

Jeśli nie wiesz, jak napisać pismo do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego, pobierz przygotowany przez nas wzór, wzór wystarczy tylko uzupełnić danymi i przesłać komornikowi.

Jeśli będziesz zwlekać, bank dokonuje kolejnego potrącenia i tak aż do momentu, w którym Twój dług zostanie całkowicie spłacony. Bank musi działać zgodnie z wytycznymi zajęcia komorniczego rachunku bankowego i nie może postąpić inaczej.

Jedyną szansą na przerwanie czynności komornika jest podjęcie pewnych formalnych kroków, jak choćby np. wystosowanie do komornika specjalnego pisma, aby odblokować konto bankowe zablokowane przez organ egzekucyjny.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: