Wzór wypowiedzenie umowy o terminal płatniczy

Wzór pisma pobrano 617 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wzór wypowiedzenie umowy o terminal płatniczy w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 16-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wzor-wypowiedzenie-umowy-o-terminal-platniczy-pdf-doc

Wzór wypowiedzenie umowy o terminal płatniczy

Jak wypowiedzieć umowę o terminal płatniczy? Przedmiotem umowy o terminal jest najem, dlatego zastosowanie znajdują przy niej przepisy dotyczące umów najmu. Zgodnie z nimi, umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć wyłącznie w sytuacji, kiedy strony przewidziały taką opcję w warunkach kontraktu. Natomiast umowę zawartą na czas nieokreślony można wypowiedzieć w dowolnym momencie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Jak napisać wypowiedzenie umowy Paytel, Polcard, Elavon, Pep, SumUp, czy choćby eService itp.? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, które pobierzesz u góry!

Kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy o terminal płatniczy?

Umowa najmu terminala może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Jeśli najemca urządzenia zawarł umowę na czas określony, to może wypowiedzieć ją jedynie na zasadach opisanych w tejże umowie. Przedsiębiorca jest więc ograniczony przed wcześniejsze ustalenia stron.

Z kolei w przypadku, kiedy najemca zawarł z firmą umowę na czas nieoznaczony, może wypowiedzieć ją w dowolnym momencie, zachowując przy tym okres wypowiedzenia, który trwa z reguły od miesiąca do trzech miesięcy.

Wypowiedzenie umowy terminala płatniczego ze skutkiem natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia, możliwe jest jedynie w sytuacji, kiedy jedna ze stron wyraźnie łamie postanowienia umowy i nie wypełnia swoich obowiązków.

Operator może wypowiedzieć umowę najemcy terminala w przypadku, kiedy ten nie realizuje zapisów umowy:

 • podnajmuje terminal osobom trzecim,
 • oddaje terminal do bezpłatnego używania osobom trzecim,
 • zalega z płatnościami za najem terminala (za co najmniej dwa pełne okresy płatności),
 • używa terminala w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem,
 • zaniedbuje terminal, narażając go na uszkodzenie.

Jeśli wynajmujący zechce wypowiedzieć terminal przedsiębiorcy w związku z zaległościami w płatnościach za najem, musi wcześniej wezwać go do uregulowania opłat w nowym terminie, co najmniej miesięcznym.

Dopiero w sytuacji, kiedy najemca nie dotrzyma terminu znajdującego się w warunkach umowy, operator może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.

Wypowiedzenie terminala bez zachowania okresu wypowiedzenia jest możliwe również w przypadku najemcy w sytuacji, kiedy to wynajmujący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Mowa tu o takich okolicznościach jak:

 • nierealizowanie postanowień umowy przez operatora,
 • nieudostępnianie przedsiębiorcy usług, za które ten płaci,
 • pobieranie przez operatora opłat, o których nie poinformował przedsiębiorcy w chwili podpisywania umowy (gdy nowe opłaty wprowadza aktualny cennik lub regulamin).

Karencja przy umowie o terminal płatniczy

Przedsiębiorców, których interesuje wypowiedzenie umowy terminali płatniczych eService, Elavon, Polcard, lub innych operatorów – powinien zainteresować także termin karencji, mówiący o zachowaniu terminów wypowiedzenia, który znajduje zastosowanie przy podpisywaniu umowy najmu terminala płatniczego.

Karencja to minimalny okres trwania umowy, w trakcie którego stronom nie wolno rozwiązać jej bez naliczenia kary finansowej za takie działanie.

Dla przedsiębiorcy jest to równoznaczne z faktem, że kiedy okres karencji upłynie, jako najemca może on bez żadnych konsekwencji finansowych wypowiedzieć umowę operatorowi terminala.

Ile trwa karencja przy umowach o terminal płatniczy? Okres ten trwa zazwyczaj maksymalnie kilka miesięcy. Dokładny termin upływu okresu karencji powinien zostać określony w umowie najmu terminala.

To właśnie zapisy zawartej z operatorem umowy informują również o obowiązującym okresie wypowiedzenia umowy, o sposobie wypowiedzenia umowy, a także o karach, jakie grożą najemcy terminala za przedwczesne wypowiedzenie umowy.

Jak wypowiedzieć umowę o terminal płatniczy?

Wypowiedzenie umowy Polcard, Elavon czy eService odbywa się zazwyczaj poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej. Dokładne informacje o tym, jak przebiega taka procedura, określa umowa zawarta z operatorem, a nierzadko również dostępny na jego stronie internetowej regulamin.

W większości przypadków wypowiedzenie umowy najmu terminala płatniczegowiąże się z koniecznością zachowania miesięcznego terminu wypowiedzenia, a to oznacza, że przedsiębiorca po wypowiedzeniu umowy będzie zobligowany do zapłacenia jeszcze jednego rachunku za najem terminalu.

Najważniejszy jest jednak fakt, że wypowiedzenie umowy Elavon, eService czy dowolnego innego operatora wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ze stosownym pismem można więc udać się do siedziby firmy lub przesłać je na jej adres pocztą.

Należy uzyskać przy tym potwierdzenie odbioru wypowiedzenia, ponieważ to od daty widniejącej na takim potwierdzeniu liczony będzie okres wypowiedzenia umowy.

Do sporządzenia stosownego oświadczenia woli warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy o terminal płatniczy, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne.

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu terminala?

Wypowiedzenie umowy Polskie ePłatności, Elavon, eService i tak dalej wymaga sporządzenia oświadczenia woli, w którym najemca wypowie operatorowi dalsze świadczenie usług.

Dokument najprościej jest sporządzić w oparciu o wzór wypowiedzenia umowy najmu terminala eService / First Data / Elavon / Polcard / Paytel – druk sprawdzi się niezależnie od tego, z którą firmą została zawarta umowa najmu.

Przed przystąpieniem do wypełniania wzoru wypowiedzenia umowy najmu terminalu płatniczego należy przygotować podpisaną wcześniej umowę, ponieważ zawarte w niej dane będą niezbędne do złożenia stosownego oświadczenia woli.

Wypowiedzenie umowy najmu o świadczenie usług przyjmowania płatności musi zawierać:

 • datę i miejscowość sporządzenia dokumentu,
 • dane stron (takie same jak na umowie najmu terminala),
 • wskazanie podstawy prawnej wypowiedzenia umowy,
 • wskazanie danych wypowiadanej umowy (numer, data i miejsce zawarcia),
 • dane terminala (należy go zwrócić!),
 • oświadczenie woli w formie np.: “Wypowiadam umowę dzierżawy zawartą…”
 • uzasadnienie wypowiedzenia umowy najmu terminala,
 • wskazanie terminu wypowiedzenia umowy,
 • podpis przedsiębiorcy/najemcy.

Odstąpienie od umowy najmu terminala

Warto pamiętać, że w przypadku szybkiego podjęcia decyzji o rezygnacji z terminala płatniczego danego operatora, przedsiębiorcy przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy.

Z reguły, podobnie jak każdy konsument, ma on na to 14 dni, licząc od momentu zawarcia umowy.

W takim przypadku, po złożeniu odpowiedniego pisma, umowę uznaje się za „niebyłą od początku”, strony rozliczają się (następuje wypłata należności przedsiębiorcy i zwrot urządzenia) i ich współpraca zostaje uznana za zakończoną.

Podsumowanie

Wiesz już jak napisać wypowiedzenie umowy terminala, jednak przymierzając się do rezygnacji z terminala płatniczego, warto liczyć się z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia umowy, ponieważ przedwczesne jej zerwanie może oznaczać konieczność pokrycia opłaty karnej.

Wypowiadając umowę dzierżawca powinien pamiętać o terminach!

Zatem klient, wypowiadając umowę najemca terminala, powinien najpierw zapoznać się z okresem umowy, na jaki została podpisana.

Wtedy, aby zupełnie bezkosztowo zrezygnować z urządzenia płatniczego, warto zaczekać do końca obowiązywania umowy najmu zawartej na czas określony i dopiero tuż przed zbliżającym się terminem jej wygaśnięcia, wysłać do operatora – wypowiedzenie umowy.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: