Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski PDF

Wzór pisma pobrano 614 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski PDF w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 20-02-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

zgoda-na-wyjazd-dziecka-za-granice-wzor-polsko-angielski-pdf-doc-wzor

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski pdf

Jak napisać zgodę na wyjazd dziecka za granicę? Konieczność uzyskania zgody rodzica na wyjazd dziecka za granicę to dla wielu osób zaskoczenie. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę z faktu, że taki dokument niezbędny jest nawet przy przekraczaniu granicy państwa należącego do strefy Schengen.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski to pismo, które musi mieć przy sobie każda osoba podróżująca z dzieckiem za granicą – nawet jego rodzic, jeśli nie przemieszcza się wraz z drugim opiekunem prawnym. Co powinna zawierać taka zgoda, aby spełniała wszystkie formalne wymagania? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, którą pobierzesz powyżej.

Kto potrzebuje pisemnej zgody na wyjazd dziecka za granicę?

Zgoda na wyjazd po angielsku i po polsku to dokument niezbędny w trakcie podróży dziecka za granicę:

 • z jednym opiekunem prawnym lub rodzicem,
 • z opiekunem podróży (osobą inną niż rodzic/opiekun) pod nieobecność opiekuna prawnego lub rodzica – może to być nauczyciel, babcia, dziadek, przyjaciel rodziny itd.

Pisemna zgoda na wyjazd za granicę jest więc potrzebna nawet rodzicowi, który podróżuje z małoletnim bez drugiego rodzica. Dokument ten należy mieć przy sobie zarówno podczas przekraczania granicy, jak i w trakcie całej podróży osoby małoletniej.

Lokalne służby mają bowiem prawo zatrzymać turystów podróżujących z osobami małoletnimi i zażądać okazania takiej zgody, bądź innego dokumentu, który zwalnia z jej posiadania.

Zgody na wyjazd za granicę można udzielić jednorazowo lub czasowo

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę po angielsku i po polsku jest dokumentem, który stanowi pisemne potwierdzenie pozwolenia na zagraniczną podróż, wydanego przez jednego rodzica lub przez oboje rodziców.

Takie pismo może odnosić się do jednej konkretnej podróży – odbywającej się w określonym czasie oraz w określone miejsce – lub do wszelkich podróży dziecka, jakie odbędzie ono aż do ukończenia 18. roku życia.

Chociaż znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest sporządzenie jednorazowej zgody, to czasami bardziej praktyczne okazuje się udzielenie zgody terminowej – zwłaszcza, jeśli rodzice dziecka są po rozwodzie, a dziecko mieszka na stałe z jednym z nich, podczas gdy drugi rodzic nadal posiada pełne prawa rodzicielskie.

Dlaczego rodzic potrzebuje zgody drugiego rodzica na wyjazd zagraniczny dziecka?

Mogłoby się wydawać, że matka lub ojciec mają prawo samodzielnie decydować o wyjeździe małoletniego dziecka za granicę. Taka podróż – w świetle przepisów prawa – traktowana jest jednak jako tak zwana istotna sprawa dziecka, a to oznacza, że podjęcie decyzji w sprawie wyjazdu wymaga jednomyślnej zgody obojga rodziców.

Jeśli strony mają dobre relacje, najprostszym rozwiązaniem jest wystąpienie do drugiego rodzica z prośbą o wydanie pisemnej zgody na wyjazd dziecka za granicę. Posiadając taki dokument, jeden z rodziców może legalnie podróżować z dzieckiem do dowolnego miejsca na świecie.

Jeżeli jednak strony nie zgadzają się co do wyjazdu dziecka, rodzic musi wystąpić z wnioskiem do sądu opiekuńczego o wydanie zgody zastępczej, czyli postanowienia sądowego, które zastąpi zgodę drugiego rodzica.

Konsekwencje wyjazdu za granicę bez zgody rodzica dziecka

Czym grozi wywiezienie osoby małoletniej za granicę bez uzyskania na to zgody rodzica lub opiekuna prawnego? Taka podróż – na wniosek rodzica dziecka – może zostać potraktowana jako przestępstwo uprowadzenia i z pewnością stanowi nadużycie władzy rodzicielskiej.

Na wniosek jednego z rodziców wobec osoby, która dopuściła się takiego czynu, zostanie wszczęte postępowanie. O uprowadzeniu mówimy bowiem wtedy, kiedy ktoś zmieni miejsce pobytu małoletniego w taki sposób, że uniemożliwi tym rodzicowi sprawowanie nad nim opieki.

Co ważne, uprowadzenie nie musi być realizowane przemocą, ani podstępem – może być wynikiem wykorzystania nieobecności lub nieuwagi osoby uprawnionej. Nawet jeśli dziecko wyraża zgodę na zmianę miejsca pobytu, to nadal jest to uprowadzenie, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Nie wolno lekceważyć więc obowiązku uzyskania zgody na wyjazd dziecka lub postanowienia sądowego, które taką zgodę zastępuje – w przeciwnym razie podróż może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje.

Kiedy zgoda na wyjazd dziecka za granicę nie będzie potrzebna?

Zgoda na wyjazd za granicę po angielsku i po polsku potrzebna jest zawsze wtedy, kiedy małoletni nie podróżuje z obojgiem rodziców lub opiekunów prawnych. Istnieje tylko kilka wyjątków od tej reguły, co oznacza, że pisemna zgoda nie będzie potrzebna wyłącznie pod warunkiem, że:

 • drugi rodzic dziecka nie żyje, został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ma ograniczoną władzę rodzicielską w taki sposób, że jej zakres nie obejmuje podejmowania decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę,
 • drugi rodzic został uznany za zaginionego (orzeczeniem sądu/na podstawie aktu zgonu – wtedy trzeba mieć przy sobie jeden z tych dokumentów);
 • rodzic posiada zgodę sądu opiekuńczego,
 • ojcostwo dziecka nie zostało ustalone – nie wiadomo, kto jest ojcem, więc nie da się uzyskać jego zgody na wyjazd dziecka.

Co powinna zawierać zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę?

Zgodę rodzica na wyjazd dziecka za granicę sporządza się w języku polskim i w języku angielskim, a niekiedy również w języku kraju destynacji. Takie pismo powinno zostać przygotowane osobno dla każdego dziecka.

Można więc wykorzystać gotowy do wypełnienia druk, jakim jest zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę wzór po angielsku i po polsku, aby sporządzić takie pismo dla każdego dziecka, które wyjeżdża za granicę.

Należy podkreślić, że wypełniona i podpisana zgoda na wyjazd dziecka za granicę wersja angielska doc nie zawsze wystarczy – wiele krajów akceptuje zgodę wydaną przez rodzica tylko wtedy, kiedy jej autentyczność została potwierdzona przez notariusza.

Oznacza to, że często respektowana jest jedynie zgoda na wyjazd za granicę w formie aktu notarialnego. Wypełniony dokument warto zabrać więc do kancelarii, aby uzupełnić go jedynie poświadczonym notarialnie podpisem – pozwoli to zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Aby wypełnić wzór pisemnej zgody rodzica na wyjazd dziecka za granicę, należy przygotować następujące informacje w wersji polskiej i angielskiej:

 • dane teleadresowe rodzica/ rodziców, m.in.: dowodu osobistego,
 • dane dziecka,
 • dane dotyczące podróży: termin wyjazdu, termin powrotu, miejsce destynacji,
 • dane opiekuna podróży,
 • itd.

Podsumowanie

Korzystając z przygotowanego przez nas wzoru w obu wersjach językowych – nie ma konieczności przygotowywania samodzielnie zgody.

Wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę pod opieką dorosłego uczestnika jest tak sformułowany, aby jego uzupełnienie było jak najprostsze, a przy tym spełniało wszystkie formalne wymagania stawiane dla tego typu pism.

Jeśli samodzielnie sporządzone pismo zawierać będzie jakieś braki bądź błędy, lub dziecko w ogóle nie będzie dysponować takim dokumentem, to w skrajnych przypadkach władze innego państwa mogą rozpatrzyć sprawę jako przestępstwo uprowadzenia dziecka.

Dlatego tak ważne jest, aby dobrze udokumentować fakt zgody rodzica na wyjazd dziecka z osobą trzecią za granicę, decydując się na formę aktu notarialnego. Warto tu też dodać, że jeśli dziecko znajduje się pod opieką obojga rodziców (sąd nie ograniczył praw rodzicielskich żadnemu z rodziców), zachodzi konieczność uzyskania zgody drugiego rodzica.

Zdarza się także, że podmioty organizujące wycieczkę proszą rodziców o wyrażenie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i wykorzystanie jego wizerunku (np. do zdjęć i publikacji w Social Mediach), wtedy należy dodać krótką adnotację do zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: