Co zrobić gdy sklep internetowy nie zwraca pieniędzy?

Wzór pisma pobrano 1338 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Co zrobić gdy sklep internetowy nie zwraca pieniędzy? w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 24-04-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wezwanie-do-zwrotu-pieniedzy-za-niedostarczony-towar-wzor-pdf-doc

Wezwanie do zwrotu pieniędzy za niedostarczony towar wzór

Co zrobić gdy sklep internetowy nie zwraca pieniędzy? Sklep internetowy ma obowiązek zwrócić konsumentowi pieniądze zarówno wtedy, kiedy nie dostarczył zamówionego towaru, jak i wtedy, kiedy towar ten został do niego zwrócony.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość i dokonania zwrotu umowę zakupu uważa się niezawartą, a strony mają obowiązek zwrócić sobie to, co nawzajem świadczyły. Jeśli kupujący zwraca produkt, sprzedawca musi zwrócić mu pieniądze, a jak skutecznie dochodzić zwrotu pieniędzy? Najskuteczniejszym narzędziem jest zawsze pisemne wezwanie do zwrotu pieniędzy, którego wzór pobierzesz powyżej.

Odstąpienie od umowy a zwrot pieniędzy

Zgodnie z przepisami, konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość. Jego obowiązkiem jest wtedy dokonać zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, czyli nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłać rzeczy przed upływem wskazanych dwóch tygodni. 

Tymczasem sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, czyli nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także opłacone koszty przesyłki.

Sprzedawca powinien dokonać zwrotu przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że ten zgodzi się na inny sposób dokonania zwrotu.

Ma on przy tym prawo wstrzymać się ze zwrotem środków do chwili otrzymania przedmiotu z powrotem lub do chwili otrzymania dowodu odesłania rzeczy przez konsumenta.

Co robić, kiedy sklep nie zwraca pieniędzy?

Osoby, które robią zakupy online, często zastanawiają się, co zrobić gdy sklep internetowy nie zwraca pieniędzy. Należy pamiętać więc, że w takiej sytuacji pierwszym krokiem powinno być wezwanie do zwrotu pieniędzy, zawierające ostateczny termin zapłaty.

Takie pismo może ostrzegać sprzedawcę o skierowaniu sprawy na drogę sądową w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu.

Bardzo często tego typu wezwanie do zwrotu pieniędzy za zwrócony towar rozwiązuje problem. Zdarza się bowiem, że brak zwrotu wynika ze zwykłego niedopatrzenia czy nawet pomyłki, na przykład w numerze konta. 

Jeżeli jednak sklep internetowy nie zwraca pieniędzy pomimo otrzymania pisemnego wezwania do zwrotu środków, jedynym rozwiązaniem staje się skierowanie wniosku do sądu. Co ważne, za okres opóźnienia w zapłacie konsument może żądać wtedy dodatkowych odsetek ustawowych.

Zgodnie z artykułem 481. Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik (sklep) opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel (konsument) może żądać odsetek za czas opóźnienia, nawet jeśli nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. 

Niedostarczony towar a brak zwrotu środków

W dzisiejszych czasach coraz rzadziej, ale nadal spotyka się opinie typu “zapłaciłem a nie dostałem towaru“. Chociaż współcześnie sklepy internetowe coraz rzadziej dopuszczają się takich zachowań, to jednak warto wiedzieć, co może zrobić konsument, któremu nie wysłano opłaconego zamówienia.

Podobnie, jak w sytuacji odstąpienia od umowy, również w przypadku niedostarczenia towaru, należy upomnieć sprzedawcę i formalnie wezwać go do zapłaty. 

Wezwanie do zwrotu pieniędzy za niedostarczony towar powinno wyznaczać ostateczny termin dostarczenia zamówionego towaru, a także informację o prawie do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu wpłaconych środków.

Podstawą wystosowania takiego pisma do sprzedawcy będzie artykuł 491. Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

Dodatkowo, po upływie tego dodatkowego terminu, konsumentowi będzie przysługiwało prawo żądania naprawienia szkody, wynikłej ze zwłoki. 

Co zrobić, jeśli wezwanie do zwrotu środków za niedostarczony towar okaże się nieskuteczne? W takiej sytuacji konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy. Jeżeli sprzedawca nie zareaguje, sprawę należy skierować na drogę sądową. 

Jak postępować, jeśli sklep internetowy nie oddaje pieniędzy?

W sytuacji, kiedy sklep internetowy nie oddaje pieniędzy za zwrócony towar, konsument powinien zachować spokój i w pierwszej kolejności spróbować podjąć próbę kontaktu ze sprzedawcą. Brak zwrotu nie zawsze świadczy bowiem o bezprawnym działaniu. Niekiedy wynika jedynie z ludzkich błędów i niedopatrzenia.

W takiej sytuacji rozmowa telefoniczna lub e-mail mogą rozwiązać problem. Jeżeli jednak sklep nie odbiera telefonów i nie odpisuje na wiadomości, należy podjąć przewidziane przepisami kroki i zachowywać wszystkie dowody w formie kopii wysyłanej i otrzymywanej korespondencji. 

Konsument, który nie otrzymał od sklepu zwrotu pieniędzy za zwrócony towar, powinien wysłać listem poleconym wezwanie do zapłaty. W takim wezwaniu muszą znaleźć się wszelkie dane niezbędne do sprawnej weryfikacji transakcji. Będzie to zatem:

  • data zakupu,
  • wskazanie przedmiotu zakupu (np. jego nazwa, numer aukcji),
  • nazwa kupującego (nick lub imię i nazwisko).

Pismo powinno zawierać także konkretny, ostateczny termin zwrotu środków i opis całej sytuacji, na przykład wskazanie na zwrot przedmiotu niezgodnego z opisem.

Należy pamiętać jednak, że konsument nie ma obowiązku podawania przyczyny zwrotu towaru, a prawo do otrzymania zwrotu środków przysługuje mu niezależnie od tego, czy wyjaśnił, dlaczego odsyła produkt z powrotem. 

Jeśli pisemne wezwanie do zwrotu pieniędzy nie okaże się skuteczne, przed wystąpieniem na drogę sądową, konsument może zgłosić sprawę miejskiemu rzecznikowi konsumentów, który w takich sytuacjach podejmuje się mediacji, czyli pośredniczy pomiędzy konsumentem a sprzedawcą.

Dopiero kiedy taka forma rozwiązania problemu zawiedzie, jedynym rozwiązaniem pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa składa się na policji lub w prokuraturze, żądając jednocześnie naprawienia szkody, czyli zwrotu ceny towaru oraz kosztów przesyłki.

Podobne tematy:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: