Dokumenty

Wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę WZÓR

Jak napisać wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę? Jeżeli święto, czyli dzień wolny od pracy, wypada w niedzielę, to nie rodzi...

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski PDF za darmo

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski to dokument dwujęzyczny, stanowiący potwierdzenie uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na wyjazd dziecka za...

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski PDF

Jak napisać zgodę na wyjazd dziecka za granicę? Konieczność uzyskania zgody rodzica na wyjazd dziecka za granicę to dla wielu osób zaskoczenie. Nie każdy...

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły na jego wniosek WZÓR

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły to wniosek składany na podstawie przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela. Dokument ten określa możliwość zmiany warunków pracy,...

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły WZÓR

Prośbę o przeniesienie do innej szkoły składa się na podstawie przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela. Dokument ten określa, na jakich warunkach można dokonać zmiany...

Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym WZÓR

Kto może złożyć wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym? Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania może być stosowany nawet przez wiele miesięcy. To...

Wycofanie wypowiedzenia WZÓR PDF

Jak napisać wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę? Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą rozwiązać łączący ich stosunek pracy poprzez złożenie pisemnego wypowiedzenia. Umowa o...

Zrzeczenie się roszczeń WZÓR do wypełnienia!

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń i kiedy należy zachować szczególną ostrożność, podpisując się pod takim oświadczeniem? Klauzula dotycząca zrzeczenia się roszczeń...

Oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wzór

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń? Oświadczenie tego typu może pojawić się jako samodzielny dokument lub w treści umowy bądź ugody. Oświadczenie...

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela WZÓR

Jak napisać wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela, który przekona dyrektora szkoły do niezmieniania pedagoga w danej klasie? Chociaż rodzice nie mają takiej gwarancji, to...

Umowa przedwstępna wykonania usługi WZÓR

Czym jest i jak powinna wyglądać umowa przedwstępna wykonania usługi? Umowy o takiej nazwie nie znajdziemy w zapisach kodeksu cywilnego. Nie jest to bowiem...

Wzór wypowiedzenie umowy o terminal płatniczy

Jak wypowiedzieć umowę o terminal płatniczy? Przedmiotem umowy o terminal jest najem, dlatego zastosowanie znajdują przy niej przepisy dotyczące umów najmu. Zgodnie z nimi,...

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia sprzętu AGD – WZÓR

Czy możliwe jest odstąpienie od umowy ubezpieczenia sprzętu AGD? Coraz częściej sprzedawcy oferują taką polisę konsumentom nabywającym kosztowny lub delikatny sprzęt, taki jak telewizor,...

Wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera WZÓR

Czy wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera pozwoli uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów? Dekoder, a niekiedy również pilot do dekodera, często są klientom...

Odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania WZÓR

Czy można sporządzić odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania? Jeśli właściciel lokalu ma uzasadnione wątpliwości co do wysokości swojego rachunku, powinien jak najszybciej złożyć stosowną...

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów WZÓR

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów to szansa na przedstawienie stanowiska pozwanego. Po otrzymaniu odpisu takiego pozwu zobowiązany do płacenia alimentów może udowodnić w...

Zgoda współwłaściciela na wynajem WZÓR

Czy potrzebna jest zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania? Wynajem lokalu to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, dlatego o decydowaniu w sprawie takiego rozporządzania nieruchomością...

Podanie o umorzenie długu za czesne na uczelni WZÓR

Kiedy warto złożyć podanie o umorzenie długu za czesne na uczelni? Takie pismo będzie najskuteczniejsze jeszcze zanim sprawa zadłużenia trafi do sądu. Przed wydaniem...

Umowa o zarządzanie transportem WZÓR

Jak powinna być sporządzona umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie? Stosunek prawny tego typu może łączyć ze sobą firmę i osobę prowadzącą działalność gospodarczą,...

Wzór umowy brukarskiej DO WYPEŁNIENIA

Jakie elementy powinien zawierać wzór umowy brukarskiej na ułożenie kostki brukowej, aby umowa spełniała wszystkie formalne wymagania? Kontrakt tego typu można sporządzić na podstawie...

Odwołanie od decyzji KRUS – WZÓR do wypełnienia!

Jak napisać odwołanie od decyzji KRUS? Zaskarżenie decyzji KRUS dotyczy najczęściej opinii lekarza orzecznika, który decyduje o przyznaniu ubezpieczonemu świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renty)....

Skarga na nauczyciela WZÓR do wypełnienia!

Jak napisać skargę na nauczyciela? z pewnością pisemna skarga nie musi być pierwszym krokiem, jaki podejmują rodzice w trosce o swoje dzieci, które są...

Pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję WZÓR

Jak sporządzić pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję? Taki dokument przypomina poniekąd list, a poniekąd podanie i pismo urzędowe - w jednym....

Pełnomocnictwo rodziców do reprezentowania dziecka WZÓR

Jak napisać pełnomocnictwo do decydowania o dziecku? Zgodnie z przepisami rodzice mają prawo i obowiązek wziąć odpowiedzialność za wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem aż...

Skarga do dyrektora szkoły na ucznia wzór

Kiedy zasadne jest złożenie pisemnej skargi na ucznia do dyrektora szkoły i jak taką skargę napisać? Tego typu pisma dotyczą najczęściej agresywnego zachowania osoby...

Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia WZÓR

Jak sporządzić pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia? Agresja w szkole przyjmuje różne formy. Niekiedy jest to wulgarne słownictwo, groźby czy przezwiska...

Pismo do kuratorium od rodziców WZÓR

Jak napisać pismo do kuratorium? Jeśli skargi skierowane do dyrektora szkoły - czy to na ucznia, czy na nauczyciela nie przyniosły pożądanego rezultatu, lub...

Kosztorys budowlany WZÓR do WYPEŁNIENIA

Jak sporządzić kosztorys budowlany? Bez wątpienia warto, aby każdy wykonawca robót budowlanych mógł przygotować taki dokument przed budową domu, jego wykończeniem czy remontem. Kosztorys...

Zgłoszenie budowy garażu blaszanego WZÓR

Jak napisać zgłoszenie budowy garażu blaszanego? Przepisy jasno określają, jakie warunki musi spełnić obiekt, aby można było wznieść go bez konieczności uzyskiwania pozwolenia budowlanego,...

Oświadczenie o utracie karty kierowcy WZÓR

Jak napisać oświadczenie o utracie karty kierowcy? Karta kierowcy to dokument, który przyjmuje postać specjalnej karty z chipem, pozwalającym na zapisywanie danych dotyczących przebiegu...

Kompensata trójstronna WZÓR (doc + pdf)

Na czym polega kompensata trójstronna i jak sporządzić umowę? rozliczenie takie stosowane jest w celu zredukowania zjawiska bardzo niekorzystnych dla przedsiębiorców zatorów płatniczych. Porozumienie...

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów WZÓR

Jak napisać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów? zakaz prowadzenia pojazdów stosowany jest jako środek karny obok kary głównej w razie skazania za przestępstwo...

Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego WZÓR

Jak napisać wniosek o wyrównanie dodatku stażowego? Pracownik ma prawo do wyrównania dodatku stażowego za okres, który nie uległ przedawnieniu, czyli za 3 lata...

Podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy WZÓR

Jak napisać podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy? Pracę w gospodarstwie rolnym można wliczyć do stażu pracy pracownika, o ile...

Usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy WZÓR

Jak usprawiedliwić nieobecność w Urzędzie Pracy? Rejestracja w Urzędzie Pracy to najlepsze rozwiązanie dla osób, które przez dłuższy czas nie mogą znaleźć zatrudnienia samodzielnie....

Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu WZÓR

Jak napisać wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu? Budynek pozbawiony dostępu do prądu można przyłączyć do sieci na przykład poprzez budowę przyłącza poprowadzonego od sąsiedniej...

Ostatnie artykuły: