Dokumenty

Rezygnacja z kursu prawa jazdy WZÓR

Jak napisać oświadczenie o rezygnacji z kursu prawa jazdy w szkole jazdy? Rezygnacja z kursu to nie zawsze rezygnacja z samego celu zdania egzaminu...

Wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę WZÓR

Jak napisać wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę? Jeżeli święto, czyli dzień wolny od pracy, wypada w niedzielę, to nie rodzi...

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski PDF za darmo

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski to dokument dwujęzyczny, stanowiący potwierdzenie uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na wyjazd dziecka za...

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski PDF

Jak napisać zgodę na wyjazd dziecka za granicę? Konieczność uzyskania zgody rodzica na wyjazd dziecka za granicę to dla wielu osób zaskoczenie. Nie każdy...

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły na jego wniosek WZÓR

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły to wniosek składany na podstawie przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela. Dokument ten określa możliwość zmiany warunków pracy,...

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły WZÓR

Prośbę o przeniesienie do innej szkoły składa się na podstawie przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela. Dokument ten określa, na jakich warunkach można dokonać zmiany...

Ostatnie artykuły: